Откъси от беседи на Учителя

1 2 3 4 5 46 30 / 458 Публикации
Учителя: Трябва да се образува едно общество, в което хората да си хармонират

Учителя: Трябва да се образува едно общество, в което хората да си хармонират

Откъс от беседата „Там ще бъде и слугата Ми“, държана от Учителя на днешния ден преди 89 години:Ще прочета 12-а глава от Евангелието на Йоан – до 26 ...
Учителя: Любовта носи живот, носи нежност, деликатност, привлекателност – всички тия качества, които осмислят вътрешния живот

Учителя: Любовта носи живот, носи нежност, деликатност, привлекателност – всички тия качества, които осмислят вътрешния живот

Откъс от беседата „Отвори им умовете“, държана от Учителя на днешния ден преди 99 години:Сега ще говоря върху думите: „Тогава им отвори умовете да р ...
Учителя: По-добре е да те обичат за делата, отколкото за парите и за външната ти красота

Учителя: По-добре е да те обичат за делата, отколкото за парите и за външната ти красота

Откъс от беседата „Призваните“, държана от Учителя на днешния ден преди 104 години:„Един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина; и в часа за ...
Учителя: Достатъчно е да срещнеш някой добър човек на пътя си, за да ти се разрешат въпросите

Учителя: Достатъчно е да срещнеш някой добър човек на пътя си, за да ти се разрешат въпросите

Откъс от беседата „Божественият подтик“, държана от Учителя на днешния ден преди 84 години:Вие сега питате: „Защо са скърбите?“ Може да се пита: „За ...
Учителя: Любовта не може да бъде еднаква към всички

Учителя: Любовта не може да бъде еднаква към всички

Откъс от беседата „Човешките и Божествените порядки в живота“, държана от Учителя на днешния ден преди 89 години:Има неща в живота, контрасти, които ...
Учителя: Няма по-ценно нещо в живота от Любовта

Учителя: Няма по-ценно нещо в живота от Любовта

Откъс от беседата „Ценни неща“, държана от Учителя на днешния ден преди 79 години:Нещата в природата са ценни поради съдържанието, което имат. И чов ...
Учителя: Забравете миналото и се радвайте на благото, което сега Бог ви дава

Учителя: Забравете миналото и се радвайте на благото, което сега Бог ви дава

Откъс от беседата „Неизбежният път“, държана от Учителя на днешния ден преди 84 години:Ще прочета от 15 глава на Матей 29–30 стих:„Като замина отт ...
Учителя: За да се оправи съвременният свят, Любовта трябва да се приложи в живота

Учителя: За да се оправи съвременният свят, Любовта трябва да се приложи в живота

Откъс от беседата „За да благовествувам“, държана от Учителя на днешния ден преди 89 години:Ще взема само думите „Да благовествувам.“ (1-ви стих, 61 ...
Учителя: Няма по-голямо страдание от това – да се отчуждиш от Бога

Учителя: Няма по-голямо страдание от това – да се отчуждиш от Бога

Откъс от беседата „Изпитвайте Писанията!“, държана от Учителя на днешния ден преди 98 години:Взимам за тема думите: „Изпитвайте Писанията.“Вие ще ...
Учителя: От храната зависи здравето на човека

Учителя: От храната зависи здравето на човека

Откъс от беседата „Двете заповеди“, държана от Учителя на днешния ден преди 103 години:„Да възлюбиш Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, с вси ...
1 2 3 4 5 46 30 / 458 Публикации