Откъси от беседи на Учителя

1 2 3 4 34 20 / 335 Публикации
Учителя: Новото изисква да обикнеш ближния си като себе си

Учителя: Новото изисква да обикнеш ближния си като себе си

Откъс от беседата „Любов и вяра към Бога, вяра към себе си“, държана от Учителя на днешния ден преди 84 години:Благородно е човек да мисли добре. Бл ...
Учителя: Не е трудно човек да влезе в общение с оня свят

Учителя: Не е трудно човек да влезе в общение с оня свят

Откъс от беседата „На място“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години:Трябва да се изучават законите на човешкото тяло. Дълго време никак ...
Учителя: С един мощен стремеж можете да преодолеете всички препятствия по пътя си

Учителя: С един мощен стремеж можете да преодолеете всички препятствия по пътя си

Откъс от беседата „Който има невестата“, държана от Учителя на днешния ден преди 94 години:„Който има невестата, жених е.“ (Йоан 3:29)Всички съвре ...
Учителя: Детето следва живия пример на своите родители

Учителя: Детето следва живия пример на своите родители

Откъс от беседата „Който дойде при мене“, държана от Учителя на днешния ден преди 99 години:„Който дойде при мене, няма да го изпъдя.“ (Евангелие на ...
Учителя: Преди да действаш, вслушвай се във вътрешния си глас

Учителя: Преди да действаш, вслушвай се във вътрешния си глас

Откъс от беседата „Устата“, държана от Учителя на днешния ден преди 90 години:Изучаването на човека представлява велика наука. Тя разкрива тайните н ...
Учителя: Използвайте времето разумно

Учителя: Използвайте времето разумно

Откъс от беседата „Самовъзпитание“, държана от Учителя на днешния ден преди 84 години:Говорят за самовъзпитание и самообразование. Често се говори д ...
Учителя: Винаги се допитвайте до вътрешната ви интуиция

Учителя: Винаги се допитвайте до вътрешната ви интуиция

Откъс от беседата „Развитие на заложбите“, държана от Учителя на днешния ден преди 89 години:Знаете ли човешките мисли и човешките чувства каква рол ...
Учителя: Който не е готов да се жертва за другите, не може да разбере Божиите закони

Учителя: Който не е готов да се жертва за другите, не може да разбере Божиите закони

Откъс от беседата „Да слушат“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години:Има противоречия в живота, които трябва да се обяснят. Например, ня ...
Учителя за астрологията

Учителя за астрологията

Откъс от беседата „Влияние на планетите“, държана от Учителя на днешния ден преди 99 години:Астрологията, това е една стара наука. Тя води своя прои ...
Учителя: Добрите мисли и добрите чувства подмладяват човека

Учителя: Добрите мисли и добрите чувства подмладяват човека

Откъс от беседата „Скритият сън“, държана от Учителя на днешния ден преди 84 години:Ако запитате трябва ли човек всичко да знае, какво ще отговорите ...
1 2 3 4 34 20 / 335 Публикации