Откъси от беседи на Учителя

1 2 3 40 10 / 393 Публикации
Учителя: Всичкото в злото седи там, че умът не е взел надмощие

Учителя: Всичкото в злото седи там, че умът не е взел надмощие

Откъс от беседата „Правият и кривият път“, държана от Учителя на днешния ден преди 84 години:Казвам: Трябва да живееш за Бога. Бог не иска да се вър ...
Учителя: Всички вие имате една запалена свещ, с която можете да се спасите – тя е вашият ум

Учителя: Всички вие имате една запалена свещ, с която можете да се спасите – тя е вашият ум

Откъс от беседата „Трапезата на Новия Завет“, държана от Учителя на днешния ден преди 103 години: И когато бе седнал на трапезата вкъщи, ето, мнозина ...
Учителя: Ако разбирате закона на Любовта, ще видите, че във всички същества се крие нещо хубаво

Учителя: Ако разбирате закона на Любовта, ще видите, че във всички същества се крие нещо хубаво

Откъс от беседата „Любов, вяра и надежда“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години: Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любо ...
Учителя: Само Любовта е в състояние да оправи всичко в света

Учителя: Само Любовта е в състояние да оправи всичко в света

Откъс от беседата „Пред шестата врата“, държана от Учителя на днешния ден преди 88 години: И чрез вярата да се всели Христос в сърцата ви, та, вкорене ...
Заложбите в човешката душа

Заложбите в човешката душа

Откъс от беседа на Учителя, публикувана в "Разговори при седемте рилски езера":Светия – това е фаза, през която ще мине всеки човек. Всеки човек е к ...
Учителя: Любовта прави хората силни

Учителя: Любовта прави хората силни

Откъс от беседата „Да бъде речта ви: ей, ей, не, не“, държана от Учителя на днешния ден преди 84 години:Ще прочета няколко стиха от пета глава от Ев ...
Учителя: Трябва да има коопериране между хората, да има разбирателство

Учителя: Трябва да има коопериране между хората, да има разбирателство

Откъс от беседата „В правда и съдба“, държана от Учителя на днешния ден преди 89 години:Ще прочета първата глава от Притчите, втория стих: „Всичко в ...
Учителя: Страданията са подбудителна причина, за да се реализира Любовта и да дойде вярата

Учителя: Страданията са подбудителна причина, за да се реализира Любовта и да дойде вярата

Откъс от беседата „Който знае и който не знае“, държана от Учителя на днешния ден преди 83 години:Човек има една мисия, която трябва да изучава. Тов ...
Учителя: Смели хора се изискват сега в света!

Учителя: Смели хора се изискват сега в света!

Откъс от беседата „Той дойде при Пилат“, държана от Учителя на днешния ден преди 94 години:„Той дойде при Пилата и поиска тялото Исусово." (Лука 23: ...
Учителя: Вие не може да се развиете без музика

Учителя: Вие не може да се развиете без музика

Откъс от беседата „Възпитателен метод“, държана от Учителя на днешния ден преди 79 години:Мекотата на сестрата липсва в съвременните хора. Всички са ...
1 2 3 40 10 / 393 Публикации