Автор: Теодор Николов

1 97 98 99 100 101 105 990 / 1044 Публикации
Ложата на Бодхисатвите

Ложата на Бодхисатвите

Учителя: "Дейността на Бялото Братство в Египет, Халдея, Асирия и Вавилон имаше за мисия да подготви човечеството за Християнството, за Божественото ...
Христос – Слънчевият Дух

Христос – Слънчевият Дух

"Този, който води Мойсей, който се явява на Мойсей в горящия храст, който води народа през пустинята, който прави вода да избликне от скалата, е Госпо ...
Исус

Исус

За да разберем Християнството като езотерично учение, трябва да имаме поне основни понятия за Христа. И тъй като Христос е най-великото Същество, коет ...
Мисията на Християнството

Мисията на Християнството

Преди 2000 години най-напредналото Същество в нашата Слънчева система се въплъти в 30-годишния Исус от Назарет през гръко-римската епоха и това съвсем ...
Ролята на Христос за развитието на земното човечество

Ролята на Христос за развитието на земното човечество

Учителя:"Събраха се боговете на съвет под председателството на Господа Исуса Христа, за да създадат човека.""Христос е, Който е движил, движи и ще ...
Старото и новото Посвещение

Старото и новото Посвещение

Главната задача на окултното обучение и развитие е да се организира астралното тяло, което е носител на страстите и инстинктите. В миналото, когато е ...
Мисията на Земята и земното човечество

Мисията на Земята и земното човечество

За правилното разбиране на важната роля на Христа за нашето правилно развитие, нужно е да представя накратко задачите, които по Волята Божия са постав ...
Братството на есеите

Братството на есеите

Братството на есеите е било окултна школа, работила основно през последните един-два века преди идването на Христа. То е съществувало и много по-рано, ...
Пророците

Пророците

Може би най-важна роля сред еврейския народ играят пророците, които постоянно са направлявали неговото развитие и са оповестявали Божията Воля. Те са ...
Мисията на еврейския народ

Мисията на еврейския народ

„И рече Господ на Аврама: излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си (та иди) в земята, която ще ти покажа; и Аз ще произведа от тебе голя ...
1 97 98 99 100 101 105 990 / 1044 Публикации