Как да разпознаем Антихриста, когато дойде в плът и кръв и опита да заблуди „дори избраните“?

Как да разпознаем Антихриста, когато дойде в плът и кръв и опита да заблуди „дори избраните“?

„Исус им рече: „Пазете се да ви не прелъсти някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: „аз съм Христос“, и ще прелъстят мнозина.Ще ч

„Исус им рече: „Пазете се да ви не прелъсти някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: „аз съм Христос“, и ще прелъстят мнозина.

Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане; ала туй не е още краят. Защото ще въстане народ против народ и царство против царство; и на места ще има глад, мор и трусове; а всичко това е начало на болки.

Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете мразени от всички народи заради Моето име.

Тогава мнозина ще се съблазнят и едни-други ще се предадат и ще се намразят. Много лъжепророци ще се подигнат и ще прелъстят мнозина. И понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изстине любовта. А който претърпи докрай, той ще бъде спасен…

Ако не се съкратяха ония дни, не би се спасила никоя плът; но заради избраните ще се съкратят.

Тогава, ако някой ви каже: „Ето, тук е Христос“ или „Там е“, не вярвайте; защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните…

А за оня ден и час никой не знае, нито дори небесните Ангели, а само Моят Отец; но както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески; защото, както в дните пред потопа ядяха и пиеха, женеха се и се мъжеха до оня ден, в който Ной влезе в ковчега, и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички, – тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески; тогава двама ще бъдат на нива: единия взимат, другия оставят; две жени мелещи на мелница: едната взимат, а другата оставят.

И тъй, бъдете будни, понеже не знаете в кой час ще дойде вашият Господ.”

  Евангелие на Матей (гл. 24)

 „Исус му отговори и рече: Ако някой Ме люби, ще опази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жилище в него ще направим…

А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви говорил…

Няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на тоя свят и в Мене той няма нищо.”

Евангелие на Йоан (14:23-30)

„Веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях! Горко вам, които населявате земята и морето, защото дяволът е слязъл при вас с голям гняв, като знае, че му остава малко време.”

Откровение на Йоан (12:12)

„Тогава се почуди цялата земя и тръгна подир звяра… Нему се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулства; даде му се и власт да воюва 42 месеца.

Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името Му, жилището Му и ония, които живеят на небето.

И даде му се да воюва против светиите и да ги победи; даде му се власт над всяко коляно, език и народ.

И му се поклониха всички жители земни, чиито имена не са написани в книгата на Живота при Агнеца…

Тук е търпението и вярата на светиите.

И видях друг звяр да излиза от земята; той имаше два рога като на агне и говореше като змей… И вършеше големи личби, та дори и огън сваляше от небето на земята пред човеците…

И той ще направи на всички – малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби – да се даде белег на дясната ръка или на челата, та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има тоя белег или името на звяра, или числото на името му.“

Откровение на Йоан (гл. 13)

„И видях небето отворено, и ето: кон бял. Онзи, Който яздеше на него, се нарича Верен и Истинен; Той праведно съди и воюва… Той беше облечен в дреха, обагрена с кръв, и името Му – Слово Божие. А небесните войнства, облечени в бял и чист висон, следваха подире Му на бели коне… Тогава видях звяра и царете земни и техните войнства, събрани, за да воюват против Седналия на коня и войнството Му.

Звярът бе хванат, а с него заедно и лъжепророкът, който бе вършил личби пред него, та заблуди ония, които бяха приели белега на звяра и се кланяха на образа му: и двамата бяха живи хвърлени в огненото езеро със запален жупел; останалите пък бяха убити с меча, излизащ от устата на Онзи, Който седеше на коня; и всички птици се наситиха от плътта им.”

Откровение на Йоан (19:11-14, 19-21)

„Видях, че от небето слизаше Ангел, който имаше ключа от бездната и голяма верига в ръката си. Той хвана змея – древната змия, която е дявол и сатана – и го върза за хиляда години; след това го хвърли в бездната и го заключи, като постави печат върху него, за да не прелъстява вече народите до свършека на хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.

И видях престоли и седналите на тях, на които бе дадено да съдят; видях и душите на обезглавените заради свидетелството Исусово и заради словото Божие; и ония, които се не поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си – те оживяха и царуваха с Христа през хилядата години.”

                                          Откровение на Йоан (20:1-4)

„А за времената и годините, братя, няма нужда да ви се пише, защото сами вие твърде добре знаете, че денят Господен ще дойде тъй, както крадец нощем.

Защото кога рекат: „Мир и безопасност“ – тогава внезапно ще ги постигне гибел, както родилни болки постигат бременна жена, и няма да избягнат.

А вие, братя, не сте в тъмнина, та денят да ви завари като крадец. Защото всички вие сте Синове на Светлината и Синове на Деня: ние не сме синове на нощта, нито на тъмнината. И тъй, нека не спим като другите, а да бъдем бодри и трезвени.”

Първо послание на ап. Павел към Солуняните (5:1-6)

Учителят Петър Дънов (Беинса Дуно):

„Както едно време всичко зло и добро царяха в Йерусалим, така днес това се вижда в Европа… Европа сега е, която диктува, та затова тя е, която най-напред трябва да се оправи, защото тя е „великата блудница на Земята“.

Когато Христос беше на Земята, Сатаната беше в астралното поле. Сега е обратното – Сатаната е на Земята, а Христос действа в астралното поле. Сатаната ще се въплъти тук, в Европа, в един царстващ дом, ще привлече към себе си всички отрицателни елементи, след което най-после ще бъде разпнат.“

(„Ходете във виделината”, ИБ, 27.09.1911г.)

„Като ученици, вие трябва съзнателно да учите, да дойдете до разумно разбиране и различаване на доброто и на злото. Ученикът трябва да изучава произхода на доброто и на злото, да знае условията и причините на тяхното зараждане. Това са въпроси, които вие сами трябва да разрешите. От правилното разрешаване на тези въпроси зависи вашият бъдещ прогрес.“

(„Ограничаване и освобождаване”, ООК, 29.08.1928г.)

„Сега вие сте на края на века (епохата) и кой каквото е научил, ще го изпитат. Всеки ще се яви на матура да покаже какво е научил и разбрал. Матурата може да бъде за първите класове, за прогимназията, за гимназията или за завършване на университета. Важно е, че всеки ще държи изпит за завършен курс. Колкото по-горе се качваш, толкова по-трудна става матурата. Ако мислите, че лесно ще влезете в Царството Божие, вие сте на крив път.“

(„Три необходими неща“, УС, 28.02.1937г.)

Рудолф Щайнер:

„Ариман може да се преведе с израза „оказващият съпротива“ – такъв би бил смисълът на израза…

Персийският мит разказва за Ариман: той произхожда от общата „светеща основа“, но още от началото се е показал непокорен и се е отклонил.“

(Събр. съч. 101)

„Както имаше въплъщение на Луцифер в плът и въплъщение на Христос в плът и кръв, преди да е изтекла малка част от третото хилядолетие на следхристиянската епоха, на запад ще има едно действително въплъщение на Ариман: Ариман в плът и кръв. Човечеството не може да избегне това въплъщение на Ариман. То ще дойде неизбежно. Но това, което има значение, е хората да намерят правилната позиция, от която да се изправят срещу него.

Винаги, когато се прави подготовка за въплъщението на тази личност, ние трябва да бъдем будни за определени показателни тенденции в еволюцията. Същество като Ариман, който ще се въплъти на запад в бъдеще, се подготвя предварително.

С оглед на неговата инкарнация на Земята, Ариман насочва определени сили в еволюцията по такъв начин, че те да са от най-добро предимство за него. И злото ще доведе до това, че хората да живеят в състояние на спящо незнание, неспособни да разпознаят определени явления в живота като подготовка за неговото въплъщение. Правилна позиция може да бъде взета само с разпознаването на една или друга серия от събития като подготовка на Ариман за неговото земно съществуване.

И сега е дошло времето за отделните човешки същества да разберат, че тенденциите и събитията около тях са машинации на Ариман, помагащи му да се приготви за неговото наближаващо въплъщение. Без съмнение ще бъде от най-голяма полза за него, ако успее да попречи на хората да възприемат това, което е наистина правилно за тяхното благосъстояние – ако по-голямата част от хората смятат тези подготовки за аримановото въплъщение като прогресивно и добро за еволюцията.

Ако Ариман успее да се промъкне между човечеството, незнаещо за неговото идване, това ще го зарадва възможно най-много. Именно поради тази причина събитията и тенденциите, в които Ариман работи за неговата бъдеща инкарнация, трябва да бъдат изкарани на светлина…

Неговите усилия са насочени към това – да запази вече широко разпространената нагласа, че за благото на обществото е достатъчно, ако са задоволени само икономическите и материалните нужди на човечеството…

Само се замислете с какво презрение обикновените жители днес се отнасят към всичко, което изглежда идеалистично; всичко, което по някакъв начин води до духовното. В сърцето си те винаги се питат: „Какво му е доброто на това? Как ще ми помогне да получа благата на този свят?“ – Те пращат своите синове в частни училища, сигурно и те самите са възпитаници на някое от тях, след това ги пращат в университет или институт за напреднали изследвания. Но всичко това просто се прави, за да се осигурят основите за кариера – с други думи, за да се осигурят материалните средства за препитание.

А сега помислете за последствията от това. Колко са хората днес, които наистина зачитат стойността на Духа заради самия Дух или на Душата заради самата Душа. Тези хора попиват от външния културен живот само това, което е прието за „полезно“.

Това е важен и мистериозен факт в живота на съвременното човечество, който трябва да бъде поставен в пълна светлина пред съзнанието. Обикновеният гражданин, който работи усърдно в офиса си от сутрин до вечер, а след това минава през обичайния си вечерен режим, няма да си позволи да се замесва с това, което той нарича „бръщолевене“ и може да се намери в Духовната наука. На него му изглежда напълно излишно, защото той си мисли: „Това е нещо, което не може да се яде!“

И накрая се стига до това, въпреки че хората няма да го признаят, че във всекидневния живот нищо в пътя на познанието не се смята за наистина полезно, освен ако не помага на човек да се наяде…

Само когато хората се пробудят, че техните дела не трябва да са само за материални цели, само когато зачитат свободния независим духовен живот – наравно с икономическия живот – като неразделна част от социалния организъм – само тогава те ще очакват въплъщението на Ариман с отношение, което ще е полезно за човечеството.

Друга тенденция в съвременния живот, която е от полза на Ариман в неговата подготовка, е всичко това, което е ясно видимо в национализма. Всичко, което може да раздели хората на групи, което ги отчуждава и ги противопоставя един на друг, подсилва импулса на Ариман…

Времената, през които кръвната връзка играеше главна роля, вече са отминали. И ако тези износени понятия продължат, ние ще попаднем директно в ръцете на Ариман. Неговите интереси са подкрепяни и от факта, че хората са обзети от различни партийни мнения, всяко от които лесно може да бъде обосновано.

Програмата на една социалистическа партия и една анти-социалистическа програма лесно могат да бъдат подкрепени от аргументи с еднаква валидност. И ако хората не успеят да осъзнаят, че този вид „доказателства“ лежат съвсем на повърхността, че „да“-то и „не“-то могат лесно да бъдат обосновани с нашата съвременна интелигентност, полезна за естествената наука, но не и за друг вид познание; ако хората не успеят да разберат, че тази интелигентност лежи на повърхността, въпреки че служи на икономическия живот толкова ефективно – те ще продължат да я прилагат върху социалния и духовния живот без оглед на обстоятелствата. Една група ще докаже едно нещо, друга група ще докаже точно противоположното и когато и двете доказателства се окажат еднакво логични – омразата и горчивината, от които има повече от достатъчно в света, ще бъдат засилени. Тези тенденции са също експлоатирани от Ариман в подготовката за неговото земно въплъщение.

И друго – това, което ще бъде от особено предимство за него, е късогледото, тесногръдо схващане на Евангелията, толкова разпространено днес. Вие знаете колко необходимо е станало в наши дни да се задълбочим в разбиранията ни за Евангелията чрез духовната наука. Но вие знаете колко разпространена е представата, че това е неподходящо, че е осъдително да се изнесе някакво истинско познание за Духа или за Космоса въз основа на Евангелията. Казва се, че Евангелията трябвало да бъдат разглеждани „в цялата им простота“ – такива, каквито са.

Няма да навлизам във въпроса, че ние вече не притежаваме автентичните Евангелия – предлагам да не разглеждаме този въпрос сега. Само ще изложа пред вас дълбокия факт, че не може да бъде постигнато никакво истинско разбиране за Христос чрез повърхностното прочитане на Евангелията, тъй обичано от повечето религиозни вероизповедания и секти днес.

По времето на Мистерията на Голгота и за няколко века след нея разбиране за истинския Христос беше все още възможно да се постигне, защото преданията, пренасяни чрез традициите, можеха да бъдат разбрани с помощта на езическата луциферична мъдрост. Тази мъдрост вече е изчезнала и това, което сектите намират в Евангелията, не води хората до истинския Христос, към Когото ние се стремим чрез духовната наука, а до илюзорна картина, най-много до халюцинация за Христос.

Евангелията не могат да ни отведат до истинския Христос, освен ако не са осветени от Духовната наука…

Това се вижда много добре в теологията на нашето време. Защо съвременната теология така обича да говори за „простия мъж от Назарет“ и да отъждествява Христос с Исус от Назарет – когото разглежда като човек, малко по-възвишен от другите велики фигури от историята? Това е така, защото възможността за откриване на истинския Христос е била изгубена и защото това, което хората приемат от Евангелията, води до халюцинация, илюзия.

Илюзорното разбиране за Христос е онова, което се постига от начина, по който Евангелията се четат днес – а не реалността за Него. В известен смисъл теолозите вече се досещат за това и много от тях сега описват изживяването на Павел по пътя към Дамаск като „видение“. Те са стигнали до точката на разбиране, че техният начин на изучаване на Евангелията може да доведе само до видение, до халюцинация…

Ако хората спрат в тази точка, без да продължат към истинския Христос, ако се задоволят само с халюцинацията за Христос, целите на Ариман ще бъдат неимоверно укрепени.

Влиянията на Евангелията водят до халюцинация и когато само едно Евангелие се вземе като основа на вярата. Честно казано това беше предотвратено от факта, че ние имаме 4 Евангелия, представящи 4 различни гледни точки, а това не позволява всяко Евангелие да бъде прието дума по дума, защото външно очевидно има противоречия между тях. Да се приеме само едно Евангелие дума по дума и да бъдат пренебрегнати другите 3 действително е опасно. Това, което ще намерите в секти, чиито привърженици се кълнат върху буквалното съдържание на Евангелието на св. Лука или на св. Йоан, е илюзорна представа, произтичаща от затъмнено съзнание.

Със затъмненото съзнание, което неизбежно се получава, когато по-дълбокият смисъл на Евангелията не е разкрит, хората изцяло ще станат подвластни на Ариман, помагайки му по най-ефективен начин да се подготви за своето въплъщение и приемайки отношението към него, което той желае.

А сега още една неудобна истина за днешното човечество. Живеейки в прегръдките на техните вероизповедания, хората казват: „Ние не се нуждаем от Духовна наука или нещо подобно, ние сме съгласни с Евангелията в тяхната простота“. Те настояват, че това се казва от „смирение“, но в действителност това е най-голяма арогантност! Защото това значи, че такива хора, възползвайки се от идеите, дадени им по рождение, заплашват да премахнат дълбоките съкровища на мъдростта, които могат да бъдат открити в Евангелията. Това „смирение“ на хората е възможно най-арогантното от всички, особено в сектите и вероизповеданията. Това, което трябва да запомните, впрочем, е, че хората, които най-много допринасят за въплъщението на Ариман, са тези, които постоянно проповядват: „Всичко, което е необходимо, е да се четат буквално Евангелията, нищо повече от това!“ …

Голяма част от това, което се разпространява във външното християнство днес, е подготовка за инкарнацията на Ариман. И в многото неща, които арогантно претендират, че представят истинска вяра, ние трябва да разпознаем приготовленията за аримановата работа…

Хората обичат да основават тяхната религиозна вяра и гледна точка за света само върху сърцето… Те биха желали да поемат всичко през сърцето, без да разчитат на главата… И тогава това, което трябва да бъде постигнато чрез главата, трябва да бъде придобито гратис, особено където са засегнати най-важните въпроси от живота.

Наистина е много важно да обърнем внимание на тези въпроси, защото при наблюдението им става видно каква сериозност трябва да бъде приложена сега, колко необходимо е да се поучим от илюзиите, които дори Евангелията могат да предизвикат, и колко много днешното човечество обича тези илюзии.

Истината е отвъд обсега на знанието, към което се стремят хората днес. Те се чувстват сигурно, когато могат да разчитат на числата, когато могат да докажат нещо със статистиката. Ариман играе лесна игра със статистиките и цифрите. На Ариман му допада много, когато някой ерудиран учен твърди например, че условията на Балканите трябва да бъдат такива и такива, защото например в Македония живеят толкова гърци, толкова сърби и толкова българи. Срещу цифрите нищо не може да се направи, защото хората обичат цифрите. Но по-късно човек започва да вижда колко „надеждни“ са такива цифри. Разбира се, числата са понякога средство за доказване, но ако някой отиде по-нататък и изследва по-внимателно, той забелязва неща като следващия пример.

В статистиката на Македония например бащата може да бъде записан като грък, единият син – като сърбин, а другият – като българин, така че бащата е причислен като грък, единият син – като сърбин, а другият – като българин. Това, което наистина ще помогне на някого да достигне истината, ще бъде да открие как така е станало, че в едно семейство един е записан като грък, единият син – като сърбин, а другият – като българин, и как това влияе върху данните, отколкото просто да приеме статистиките, които хората толкова обичат. Ако бащата е грък, тогава естествено и синовете са гърци.Цифрите са средства, чрез които хората са заблуждавани в посока, благоприятна за Ариман, за неговото бъдещо въплъщение през третото хилядолетие след Христа.“

 (Събр. съч. 191/1)

„Тези, които все още не могат да разпознаят сериозността на днешната ситуация в света, са също тези, в известен смисъл, които помагат за подготовката на Аримановото въплъщение. Много неща във външния живот днес носят свидетелства за това. Аримановата инкарнация ще бъде много улеснена, ако хората не успеят да изградят свободен и независим духовен живот [вкл. образователна система] и позволят той да остане вплетен в икономическия или политическия живот… Създаването на този свободен духовен живот е от съществено значение, за да може да бъде постигнато правилното отношение към аримановото въплъщение в бъдеще.

Повечето хора си затварят очите за нещата, защото отказват да ги видят такива, каквито са, и позволяват да бъдат измамени от думи, които нямат връзка с реалността. И много често усилията да се скрие реалността са определяни като „честни“ и „добронамерени“…

Хората не могат да обхванат реалността, защото реалността би могла да се обхване единствено когато е напълно разбрана необходимостта за духовно знание и дълбокото проникване в природата на нещата …

Лесно е да бъдем заблудени от илюстрации и цифри. Няма ли голямо суеверие там, където са засегнати числата? Това, което може да бъде преброено по някакъв начин, е прието от науката. Естествената наука обича да претегля, да изчислява, а социалната наука обича статистиките – отново въпрос на изчисление и пресмятане. Наистина ще бъде трудно за хората да признаят, че всичкото познание за външния свят, постигнато чрез изчисления и числа, е заблуда.

Да измерим – какво значи това в действителност? Означава да сравним нещо с дадена величина, било то дължина или обем. Аз мога да измеря линия, ако я сравня с друга линия два, три, четири и т.н. пъти по-малка.

В такива измервания няма значение дали това е дължина или повърхност или маса – качественият елемент напълно липсва. Числото 3 винаги остава едно и също – няма значение дали някой брои овце, хора или политици. Няма значение качеството, но само количеството. Основният принцип на количеството и броя е, че качеството не се взима под внимание. Но поради тази причина всичкото познание, произлизащо от принципите на количеството и измерването, е илюзия…

Трябва да бъде осъзнато, че както външната наука става ариманична, така и вътрешната ни природа става луциферична, ако се поддадем на неовладяни мистични изживявания. Луциферичното се събужда и става изключително силно във всеки, който без себеподготовката, описана в книгата „Как се постигат познания за висшите светове“ тръгне към каквото и да е мистично задълбочаване на импулсите в себе си.

Духовната наука трябва да подчертава следното: Ариман в действителност се приготвя за своето въплъщение; как можем да разпознаем по какъв начин той се подготвя; с какво отношение трябва да му бъде противодействано. При такива въпроси не е важното да кажем: „Ние правим това, за да нямаме никаква причина за себеупрекване.“, но за да се научим да разпознаваме обективните факти. Ние трябва да достигнем до знанието какво става в света и съобразно с това да действаме – заради света…

В човешките същества има копнеж за развитие, но хората са заспали и не усещат, че определени сили потискат тези копнежи. И най-вече в много голяма степен липсва куражът за изнасяне на тези влечения на повърхността.

Само помислете какво ще е последствието от познанието за бъдещото въплъщение на Ариман, което се подготвя чрез средствата, които описах вчера и днес.

Много важно е да се запознаем обективно с тези неща, за да можем да заемем правилната позиция спрямо това, което се разиграва около нас като подготовка за предстоящото ариманово въплъщение. Само ако преценим много точно това, което казахме за такива ариманични течения в тези две лекции, тогава бихме разбрали сериозността на съвременното положение.“

 (Събр. съч. 191/2)

„Това, което сега се подготвя и определено ще се случи на Земята в близко бъдеще, е действително въплъщение на Ариман.

Както знаете, от средата на 15 век живеем в една епоха, в която за човечеството е крайно необходимо да овладява все повече и повече пълната сила на съзнанието. От най-огромно значение е хората да посрещнат въплъщението на Ариман с пълно съзнание за това събитие. Въплъщението на Луцифер беше разпознато само от пророческото виждане на духовниците от Мистериите. Повечето хора бяха много несъзнателни и за това, което представляваше важното въплъщение на Христос и събитието на Голгота. Но човечеството трябва да живее с пълно съзнание за въплъщението на Ариман по време на опустошителните събития, които ще се случат в материалния свят.

Сред постоянните ужаси на войни и други бедствия в непосредствено бъдеще човешкият ум ще стане много изобретателен в областта на материалния живот. И именно чрез този напредък в изобретателността – който не може да се предотврати по никакъв начин и с никакви средства – ще стане възможна и неизбежна появата на човека, в когото ще се въплъти Ариман.

Ариман се подготвя от духовния свят за въплъщението си, като се старае по какви ли не начини, успоредно с тази подготовка, възможно най-силно да заблуди и да поквари човечеството на Земята. Задачата на хората през следващата фаза на нашата цивилизация е да очакват въплъщението на Ариман с такова съзнание, което ще им помогне за по-добра духовна подготовка. Чрез самия въплътен Ариман човечеството ще осъзнае какво може и най-вече какво не може да се постигне единствено с изучаване и ползване на материалния свят.

Хората трябва да имат пълно съзнание за сигурното въплъщение на Ариман и да бъдат все по-будни и будни във всяка област, за да разпознават с по-голяма и по-голяма яснота тенденциите в живота, които водят към Аримановото въплъщение. Трябва да се научат от Духовната наука как да намерят ключа за живота и по този начин да разпознават и контролират теченията, водещи към въплъщението на Ариман.

Нужно е хората да са наясно, че Ариман ще живее сред тях на Земята, както и че самите те могат да определят какво да научат или да получат от него. Обаче няма как да го постигнат, освен ако отсега-нататък не вземат контрола над определени духовни и недуховни течения. В противен случай те ще се ползват изцяло от Ариман, за да държи съзнанието на човечеството в дълбоко непробудено състояние и в невежество за неговото бъдещо въплъщение. Ако има пълна власт (над тези течения), след като се въплъти на Земята, ще завладее хората и ще ги изкуши и подмами да спрат земната еволюция. За да разберете целия процес, за който говоря, е нужно да разпознавате същността на определени течения и влияния…

Забелязвате ли все по-нарастващата бройка на хората в наши дни, които не искат никаква наука за Духа, отказват всяко познание за духовното? Забелязвате ли колко многобройни са хората, за които старите религиозни чувства вече не дават никакъв вътрешен подтик? Независимо дали ходят на църква или не, духовността е тотално пренебрегвана от огромен брой наши съвременници. Старите религиозни импулси не означават нищо за тях. Но също така те дори не се замислят какво може да се влее в нашата цивилизация като нов духовен живот. Те му се опълчват, отхвърлят го, гледат на него като на глупости, като нещо неубедително, не си позволяват да имат нищо общо с духовността…

Всичко, което се прави в интелектуалния живот, без да е изпълнено с топлината на душата и без да е оживено от ентусиазъм, подпомага въплъщаването на Ариман по най-изгодния за него начин: хората са тласкани към сънливост – а резултатът е предимство за Ариман.

Има многобройни течения в духовния и светския живот, които Ариман може да обърне в своя полза.

Напоследък чувахме и продължаваме да чуваме, че трябва да бъдат основани национални държави, национални империи. Много се говори как трябва да има „свобода за всички народи“. Но създаването на империи, основани на връзки по кръвно и етническо родство, е нещо минало и приключило в еволюцията на човечеството. Ако в наши дни се позоваваме на национални, расови или други такива връзки, идващи от интелекта, а не от духа, дисхармонията сред човечеството се засилва. А това е същата дисхармония, която силите на Ариман ползват по специален начин. Шовинизмът, извратеният патриотизъм във всяка форма – това е материалът, от който Ариман ще изгради точно това, което му трябва.

Но има и други подходящи материали. Накъдето и да се обърнем, виждаме как по един или друг повод възникват партии. Днешните хора нямат проницателност, нито пък искат да имат такава, когато става дума за партийни мнения и партийни програми.

С интелектуална находчивост може да се намери подкрепа дори за диаметрално противоположните теории. Могат да се посочат много умни аргументи, за да се докаже правотата на Ленин – но същото може да се приложи за противния принцип, както и за това, което се намира между двете крайности.

За всяка партийна програма може да се изнесе отлична защитна пледоария – но този, който защитава валидността на противниковата програма, ще е също толкова прав. Интелектуализмът, който преобладава сред днешните хора, не може да разкрие вътрешните възможности и ползи от каквото и да било. Интелектът ни остава на повърхностен слой от разбирането и не прониква в дълбочина, където всъщност се намира истината. Това също трябва да бъде разбрано и осмислено из основи.

Днес хората предпочитат да оставят интелекта си на повърхността и не му позволяват да проникне с по-дълбоки сили в онези нива, където се разкрива същинската природа на нещата. Достатъчно е само да се огледаме, за да видим как животът често разкрива капаните на съвременните пристрастия. Хората обичат числата и таблиците на науката, но също така обичат таблиците в социалната сфера. Социалната наука се състои почти изцяло от таблици. А от статистиките и от таблиците се вадят и най-тежките заключения. Е, от таблиците също може да се докаже всичко, като в крайна сметка нещата опират до гола вяра. Таблиците не са нещо, с което може да се докаже съществената реалност на нещата – таблиците са просто средство за заблуда! Ако не се научим да забелязваме качествената същност на нещата, разглеждани в таблиците, могат лесно да ни заблуждават за всичко…

Друго средство, от което Ариман може да се възползва, също може да ви се стори парадоксално. Както знаете, в нашето движение обръщаме сериозно внимание на Евангелията и ги изучаваме в светлината на Духовната наука. Но тези по-дълбоки разбирания за Евангелията, които стават все по-нужни за нашето време, са пренебрегвани от всички страни, както е отричана и Духовната наука като цяло. Хората, които често проповядват за смирение по тези въпроси – при това са настоятелни за това – всъщност са най-арогантните от всички.

Все по-масово се говори, че хората трябва да се наситят с простотата на Евангелията и че не трябва да правят опити за разбирането на Мистерията на Голгота чрез „сложнотиите“ на Духовната наука. Тези, които се преструват на непредубедени в изучаването на Евангелията, са най-арогантните, тъй като презират честното търсене на онова познание, за което настоява Духовната наука. Толкова са арогантни, че твърдят как най-висшите откровения могат да се получат без усилия – само чрез прелистване на простотата в Евангелията. Това, което днес претендира да е „скромно“ и „просто“, често е висша форма на високомерие. В разните секти, в разните светски религии – там намираме най-надменните от тези хора…

Днешните хора, които не могат да задълбочат умовете си чрез Духовната наука, само се преструват, че разбират Евангелията. В действителност те дори нямат представа за първоначалното значение на думите – преводите, правени на различни езици, не са точни възпроизвеждания на Евангелията; често дори едва загатват за изначалното значение на думите, съставляващи тези Евангелия…

Задълбоченото разбиране на Евангелията в светлината на духовната наука е важно в наши дни, тъй като апатията, която е обзела хората, задоволяващи се да живеят в прегръдката на светските църкви, ще бъде ползвана до краен предел от Ариман за постигането на неговите цели. С други думи: неговото въплъщене ще завари хората неподготвени. А тези, които вярват, че са най-правите сред християните, понеже отхвърлят развитието на представата за Христовата Мистерия, всъщност, водени от своята надменност, са същите, които най-силно подпомагат Ариман. Светските църкви и секти определено са пропагандни машини и развъдници на последователи на Ариман.

Няма смисъл да обличаме тези неща с бляскави илюзии. Както материалистичният светоглед помага на Ариман, отричайки изцяло духовните въпроси и налагайки представата, че човешкото същество е продукт от това, което яде и пие, така му помагат „простата“ представа за Евангелията и инатливото отричане на всичко от духовната наука за сметка на буквалните интерпретации.

Вижте, издигната е една преграда, която пречи на едно от Евангелията да определи точно представите в човешкия ум – събитието на Голгота е описано в Евангелията от 4 привидно противоречащи си гледни точки. Само с размишление можем да разберем, че това е предпазна мярка срещу твърде буквална представа за събитието. В някои секти обаче се предпочита едно от Евангелията – а такива секти са доста многобройни – това са капани, места за затъпяване и създаване на халюцинации. Когато са създадени, Евангелията са замислени като необходима противотежест на луциферичния гностицизъм. Но ако не се правят усилия за разбиране на тяхното съдържание, Ариман ще се приближава към целите си. Кривото разбиране не може да е от полза за човечеството. В един по-общ смисъл нищо не е добро само по себе си, но е винаги добро или зло според начина, по който се прилага. Дори най-доброто може да е лошо, ако се ползва зле. Колкото и да са възвишени, Евангелията могат да имат точно обратен ефект, ако хората ги мързи да потърсят по-дълбоко разбиране чрез Духовната наука.

И така, духовните и недуховните течения в нашето съвремие са от огромно значение и хората трябва да са изключително будни, за да контролират по съответен начин душевните си състояния. Според уменията и желанието да се задълбочим до корените на проблематиката ще зависят последствията от въплъщението на Ариман – дали човечеството ще му помогне да спъне земната еволюция или човечеството ще си припомни ограниченото значение на интелектуалния, бездуховен живот.

Ако хората ползват правилно теченията, водещи към Ариман, тогава лесно чрез неговото въплъщение в земен човек ще разпознаят неговото влияние, а също така и неговата противоположност – луциферовото влияние. И тогава самият контраст между ариманичното и луциферистичното ще им помогне да възприемат третата реалност. Хората трябва съзнателно да се борят за придобиване на разбиране за тази троица – Христовият импулс, влиянието на Ариман и това от Луцифер. Без такова съзнание ще са неспособни да преминат в бъдещето и да продължат целите на земното съществуване.

На Духовната наука трябва да се гледа с голяма сериозност, за да бъде правилно разбрана. Тя не е продукт на някаква сектантска прищявка, а нещо, което идва от съществените нужди на човешката еволюция. Тези, които разпознават тези нужди, не могат да избират между това дали ще положат усилия за поощряването на Духовната наука или няма да го направят. Напротив – ще си кажат: „Целият физически и духовен живот на хората трябва да се освети и проникне от замисъла на духовната наука!“

Както някога на Изток имаше въплъщение на Луцифер, а после, по средата на земната еволюция, имаше и въплъщение на Христос, така на Запад ще се случи въплъщение на Ариман. Това въплъщение не може да се избегне. То е неизбежно, тъй като човечеството трябва да се изправи лице в лице с Ариман.

Той ще бъде личност, чрез която ще стане ясно каква неописуема интелигентност може да се постигне, ако се ползват всички земни сили, за да се разширят способностите на ума и находчивостта. Заради катастрофите, които ще сполетят човечеството в близко бъдеще, хората ще станат изключително изобретателни. Много от нещата, откривани в силите на материята от вселената, ще се ползват за препитание на хората. Но самите тези открития в същото време ще показват очевидното – че материята има отношение към органите на интелекта, а не към органите на духовността. Хората ще се научат какво да ядат и да пият, за да станат истински умни. Яденето и пиенето може да ги направи умни и хитри, но не и духовни. Човечеството все още няма представа за тези неща, но те ще бъдат търсени и ще бъдат неизбежни последици от катастрофите, задаващи се в близко бъдеще.

А определени тайни общества, в които вече се правят нужните подготовки, ще приложат тези неща по такъв начин, че да бъдат създадени необходимите условия за въплъщението на Ариман на Земята. Това въплъщение не може да бъде предотвратено – хората имат нужда да осъзнаят при земното си съществуване доколко е възможен напредък само от материалните процеси! Ние трябва да се научим как да контролираме духовните и недуховните течения, подготвящи идването на Ариман…

Това, което е добро и правилно за един отрязък от време, не е правилно за друго време. Правилното за дадена епоха става луциферично или ариманично, когато се практикува в по-късна епоха. На простото четене на евангелистките текстове му е минало времето. Това, което е важно днес, е да придобием духовно разбиране за Мистерията на Голгота в светлината на истините, съхранени в Евангелията…

Преди всичко трябва да осъзнаем, че потъването в абстракции, независимо колко гръмки са призивите за духовност, все още не е духовност, в това няма дух! Неопределеното, абстрактно дърдорене за духа не трябва да се бърка с активното търсене на съдържанието в духовния свят, което се прокарва от Духовната наука.

В наши дни много се говори за духовността. Но вие, които приемате Духовната наука, не трябва да се подвеждате от такова дърдорене. Трябва да долавяте разликата между него и описанията на духовния свят, предлагани в Духовната наука, където духовният свят е описван толкова обективно, колкото и материалния свят. Нужно е да изследвате тези различия в начина на говорене, като постоянно си напомняте, че абстрактните изказвания за духа са отклонение от искрения стремеж за духовност, както и че чрез абстрактните думи хората всъщност се отдалечават от духовното. Чисто интелектуалните загатвания за духа не водят никъде…

С днешната беседа целя да поощря цялостното искрено отношение към духовния живот, какъвто е представян от Духовната наука. Човешката еволюция в бъдеще ще зависи от това доколко истинско е това отношение сред съвременните хора. Ако нещата, които охарактеризирах в тази лекция, се приемат от болшинството хора на Земята по начина, по който се приемат в наши дни, идването на Ариман ще е като на зъл гостенин.

Но ако хората са способни да се пробудят и възприемат съзнателно това, което изучаваме, и ако могат да го контролират, човечеството ще може свободно да се справи с ариманичното влияние. А тогава, когато Ариман се появи, хората ще придобият именно чрез него силата да осъзнаят следното – макар упадъкът на Земята да е неизбежен, човечеството ще се издигне над земното съществуване точно заради самия този факт.

Щом хората достигнат определена възраст във физическия живот, в телата им започва упадък – но ако са съзнателни, те не се оплакват, тъй като знаят, че с душите си се приближават до един живот, който не тече успоредно с упадъка на физическо ниво. В човечеството е живо нещо, което не е обвързано с вече преобладаващия упадък на материалната Земя, а става все повече и повече духовно именно заради този залез на материалното.

Нека се научим да казваме откровено:

„Да, Земята е в своя залез, както и човешкият живот в своето физическо изражение. Но само заради това, нека съберем силата да привлечем в нашата цивилизация онзи елемент, който, извиращ от самото човечество, ще продължи да живее даже когато Земята е в залеза си и ще бъде безсмъртният плод на земната еволюция.“

(Събр. съч. 191/3)

„Ако в бъдеще хората не направят нищо за придобиване на нова мъдрост, тогава без тяхното съзнание цялата култура ще стане ариманична и ще бъде лесно за влиянията, произтичащи от въплъщението на Ариман, да проникнат в цялата цивилизация. Затова трябва да бъдат предприети предпазни мерки по отношение на теченията, чрез които се подпомага ариманичната форма на култура.

Какви ще са последствията, ако хората последват силните склонности, които имат днес – да оставят нещата да си вървят по течението, както са си, без да разбират и да ръководят в правилните канали тези течения, които водят към ариманична култура?

В момента, в които Ариман се въплъти в определеното време на Запад, цялата култура ще бъде импрегнирана с неговите сили. Какво още ще донесе той? Чрез известни удивителни дела той ще донесе на човечеството цялото ясновидско познание, което до тогава е могло да бъде постигнато единствено посредством интензивни усилия и труд. Помислете само колко безкрайно удобно ще бъде това. Няма да бъде необходимо хората да правят нещо. Те ще могат да живеят материалистично, ще ядат и пият това, което е останало след войната, и не ще трябва да се занимават с някаква Духовна наука. Ариманичните течения ще продължават курса си безпрепятствено. И когато в правилното време Ариман се въплъти в западния свят, ще основе едно голямо окултно училище. В това окултно училище ще бъдат изучавани най-грандиозните магически изкуства и върху човечеството ще се изсипе онова, което иначе може да бъде постигнато само с труд.

Нека никога не си представяме, че Ариман ще бъде някакъв измамник, който ще погажда злонамерени трикове на хората. Не, тъкмо обратното! Ленивите хора, които отказват да имат какъвто и да е контакт с Духовната наука, ще станат жертви на неговата магия.

С помощта на удивителни магически изкуства той ще може да превърне голям брой от човешките същества в ясновидци – но по такъв начин, че ясновидството на всеки индивид ще бъде строго диференцирано. Това, което един човек ще вижда, няма да го виждат втори или трети.

Объркването ще вземе надмощие и въпреки че са станали възприемчиви за ясновидска мъдрост, хората неминуемо ще изпаднат в несъгласие по отношение на пълното различие на техните видения. В края на краищата всички ще бъдат доволни от техните собствени видения, защото всеки от тях ще може да вижда в духовния свят.

По този начин цялата култура ще стане жертва на Ариман. Човешките същества ще бъдат покорени от Ариман просто поради това, че не са постигнали със собствени усилия онова, което той е готов и има възможност да им даде. Не може да се  даде по-лош съвет от това да се каже: „Стойте си точно такива, каквито сте си! Ариман ще направи всички ви ясновидци, ако това е вашето желание. А вие ще го желаете, защото силата на Ариман ще бъде много голяма.“ – Но резултатът ще бъде установяването на Ариманово царство на Земята и отхвърлянето на всичко постигнато дотогава от човешката култура; всички несъзнателно пазени пагубни тенденции ще се разразят.

Нашата грижа е мъдростта на бъдещето – ясновидската мъдрост – да бъде спасена от хватката на Ариман. Нека отново си припомним, че има само една книга на мъдростта, а не два вида мъдрост. Въпросът е дали тази мъдрост е в ръцете на Ариман или на Христос. Тя не може да попадне в ръцете на Христос, освен ако хората не се борят за нея. А те могат да го сторят само като си казват, че чрез собствените им усилия трябва да усвоят съдържанието на Духовната наука преди времето на Аримановото въплъщение на Земята.

Това е космическата мисия на Духовната наука. Тя се състои в това: да се предотврати израждането на мъдростта в ариманична или да остане като такава. Един чудесен начин да попаднем в лапите на Ариман е да отхвърлим всичко, свързано с познанието, заради религиозна принадлежност; или да настояваме, че чистата вяра е достатъчна.

Ако хората се държат здраво за тази чиста вяра, те осъждат душата си на застой, а мъдростта, която трябва да бъде спасена от Ариман, няма да намери брод към тях.

Важното е не дали хората приемат или не мъдростта на бъдещето, а дали те работят върху нея. И тези, които го направят, трябва да вземат върху себе си тежкото задължение да спасят земната култура за Христос, точно както древните Риши и Посветени се врекоха да не се подават на Луцифер – като условие човечеството да не се отклони от Земята.

Основното в темата ни е, че за мъдростта на бъдещето също е необходима борба, подобна на онази, водена срещу Луцифер от древните Посветени, с посредничеството на които са предадени способностите на говора и мисленето. Точно както Посветените на древната мъдрост трябваше да изтръгнат от Луцифер онова, което се превърна в човешки разсъдък, така трябва и онова, което в бъдеще ще се превърне във виждане във вътрешното същество на нещата, също да бъде откъснато от ариманичните сили. Тези неща оказват силно влияние между редовете на живота, но също така и в неговата вътрешност.

Наскоро прочетох бележки, написани малко преди смъртта на един човек, който беше приятел на антропософското движение. Той е бил раняван през войната и дълго време е лежал в болница, а в хода на операциите, които са били извършвани върху него, няколко пъти е надзъртал в духовния свят. Последните редове, които той е написал, съдържат забележителен пасаж, в който се описва видение, което той е имал малко преди смъртта си. В това последно преживяване атмосферата около него станала, както той се изразява, като солиден гранит, тежащ върху душата му.

Такова впечатление може да бъде разбрано в светлината на познанието, че трябва да се борим за мъдростта на бъдещето; защото ариманичните сили няма да позволят на тази мъдрост да бъде изтръгната от тях – не и без борба. Нека не бъде смятано, че мъдростта може да бъде постигната чрез блажени видения. Истинската мъдрост трябва да бъде добита в родилни мъки и страдания.

Това, което ви казах за този умиращ човек, е една много добра представа за такива мъки, защото в тази борба за мъдростта на бъдещето едно от най-честите изживявания е, че светът ни притиска, сякаш въздухът изведнъж се е превърнал в гранит…

Трябва само да си припомним, че усилията на Ариман са да доведат Земята до състояние на пълно втвърдяване. Тяхната победа ще бъде спечелена, ако успеят да доведат земята, водата и въздуха до състояние на пълна твърдост. Ако това стане, Земята няма да може да си възвърне топлината на стария Сатурн, от която е произлязла и която отново трябва да бъде придобита през епохата Вулкан; а целта на ариманичните сили е да предотвратят това.

Тенденция, която има особено отношение към това, е липсата на ентусиазъм за Духовната наука в човешките души на нашето съвремие. Ако тази липса на ентусиазъм се задържи, първият импулс към втвърдяване на Земята ще произлезе от самите човешки души – от тяхната апатия, леност и любов към удобствата. Ако обърнете внимание, че това втвърдяване е целта на ариманичните сили, няма да се изненадате, че чувството как животът става подобен на гранит е едно от преживяванията, които трябва да бъдат изпитани в борбата за мъдростта на бъдещето.“

(Събр. съч. 191/4)

„Посветените винаги са казвали: Когато хората са проникнати от духовните истини, от духовната мъдрост, това поражда голям ужас сред ариманичните същества и всред мрака, в който те живеят, лумва един разяждащ огън.“

(Събр. съч. 177)

„Ние, хората, нямаме за задача да попречим по какъвто и да било начин на въплъщението на Ариман. Нашата задача е така да подготвим човечеството, че Ариман да бъде преценен по правилния начин. Ариман ще има задачи. Той ще трябва да направи това или онова, а хората ще трябва да оценят и използват разумно идващото чрез Ариман в света.

Хората ще могат да го направят само ако са способни да се приспособят по разумен начин към онова, което Ариман вече изпраща към Земята от отвъдните светове с цел да контролира икономическия живот на Европа, без да бъде разпознат. Това не трябва да се случва. Ариман не трябва да контролира икономическия живот на Европа незабелязано.

Трябва да се научим изцяло да познаваме неговите особени качества. Ние трябва да сме способни да му противодействаме с пълно съзнание.”

 (Събр. съч. 125)

Как да разпознаем влиянията на Луцифер и Ариман в нас и в света около нас и как да им противодействаме:

„Ние сме в правото си да заявим: Ако някои хора споделят своите висши опитности, без предварително и добросъвестно укрепване на разсъдъчната си способност… тогава техните послания са винаги и във висша степен съмнителни…

Ясно виждаме, че Луцифер и Ариман [падналите ангели и архангели] съвсем не се отказват от своите изкушения, само защото един или друг човек е поел пътя на окултното обучение. Напротив!

Има само една сила, от която Луцифер панически бяга: моралното съзнание! То просто изгаря Луцифер като свиреп, разяждащ огън!

А срещу Ариман можем да се борим само с онази здрава и сигурна разсъдъчна способност, която постигаме чрез изучаването на Духовната наука. Ариман с ужас бяга от нещо много просто: от здравата разсъдъчна способност…

Колкото повече усилия влагаме в укрепването на нашата разсъдъчна способност между раждането и смъртта, толкова по-силно работим срещу Ариман.

Този факт се потвърждава най-вече в онези случаи, когато хората са прекалено склонни да споделят своите свръхсетивни изживявания. Дори най-плахият опит да се апелира към техния разум завършва обикновено с това, че Ариман ги обсебва още по-явно; и колкото повече ариманическите изкушения се проявяват под формата на слухови възприятия [диктовки и ченълинги], толкова по-безпомощни стават тези хора…

Ако някой отхвърля усилията, необходими за постигането на здраво и логично мислене, надявайки се да проникне и без тях в духовния свят, фактически се стреми да избяга от нашия земен свят. Такива хора искат да се носят над земните грижи; те смятат за унизително да се занимават с неща, свързани с разбирането на каквито и да е физически закономерности, и изобщо вярват, че са призвани за нещо много повече.

Обаче тъкмо тази душевна нагласа става повод за още по-голямо високомерие. И много лесно е да се установи, че тъкмо тези личности, които са склонни към мечтателство и нежелание да се ангажират с проблемите на ежедневието, упорито отказват всякакво обучение, защото те просто смятат, че „са вътре в нещата“; духовни движения като нашето не ги привличат. Техният девиз е: „Човечеството трябва да живее в духовния свят!“ …

Последният път стана дума за случаите, когато някой се поддава на „ясновидските“ си фантазии (употребявам тази дума в нейния лош смисъл) и погрешно смята, че напредва в духовния свят.

Ние ясно подчертахме, че тези измами и заблуждения са предизвикани от ариманичните сили; ясно посочихме: срещу измамите, породени от едно лъжливо ясновидство няма друго средство, или поне друго по-подходящо средство, освен здравата разсъдъчна способност, която постигаме през живота, простиращ се между раждането и смъртта…

При едно ясновидство, което е не плод на строго и адекватно провеждано систематично обучение, а настъпва под формата на спонтанни атавистични прояви, под формата на всевъзможни образи, гласове и звуци, с една дума, при едно „неправилно“ ясновидство, ние винаги установяваме, че след известно време то изчезва напълно, особено ако съответният индивид има възможност, а най-вече вътрешната готовност да се заеме с продължително и сериозно проучване на Духовната наука или да пристъпи към истинско окултно обучение.

Следователно в тези случаи, когато сме изправени пред грешки в свръхсетивното познание, трябва да запомним: ако въпросният човек има достъп до истинските източници на окултното познание, те винаги означават и една сигурна помощ в неговия стремеж да върви по верния път…

Накъдето и да отправите поглед – навсякъде, където има следи от човешки мисли и чувства, вие ще установите колко далеч са хората от едно вярно разбиране за същността на Луцифер и Ариман. В по-голямата си част хората или изобщо не подозират за тях, или пък не искат да положат и най-малките усилия за да ги разберат.

Ето защо Вие лесно ще забележите, че днес повечето хора изпадат в един вид религиозен егоизъм: те се стремят единствено към онзи комфорт на душата, който те извличат от своите представи.

Макар и в много случаи хората да не съзнават този егоизъм, той винаги се намесва в техните желания и страсти. А Луцифер никъде не се намесва така брутално в нашите чувства, както в случаите, когато с помощта на своите чувства, желания и страсти хората се устремяват към духовния свят, но без да могат да го осветят със светлината на познанието.“

(Събр. съч. 120)

Св. Ефрем Сирин за идването на Антихриста:

„Ще се представя за скромен и внимателен, мразещ несправедливите слова, побеждаващ всички идоли, засвидетелстващ уважение, състрадателен към бедните, извънредно честен, с много добро външно отношение, мил към всички.

За да си спечели благоразположението на всички, той умело замисля как да бъде обикнат от хората; няма да приема подаръци, нито ще приказва гневливо. Не ще се показва мрачен, а винаги весел. И във всички тези свои добре обмислени кроежи той ще оплете света, докато трае властта му.

Понеже повечето хора и народи ще виждат тези негови добродетели, добрите му дела и силата му, всички ще мислят като с един ум и с голяма радост ще го коронясат, казвайки си един на друг, че няма да се намери друг такъв човек – толкова благ и справедлив…

Тогава Нечестивият, вече сдобил се с власт, ще разпрати демоните си по всички краища на света, за да възвестят сред всички хора, че се е явил славен цар — царуващ от този миг и насетне…

Народите ще бъдат впримчени и ще искат да гледат този „Бог“, а повечето хора ще му станат верни, ще се отрекат от истинския си Бог и ще поощряват ближните си да възхваляват Сина на погибелта, като се нахвърлят един връз друг и се избиват с ножове…”

Старецът Паисий Светогорец за Антихриста:

„Нашите времена са трудни и ще трябва да понесем трудности, може би и да станем мъченици по време на бурята, която ще се развихри. Единствено посредством духовния живот човек ще успее да устои.

Нека не се отчайваме. Тези трудни времена са едно благословение, защото ни принуждават да живеем по-близо до Христа. Това е една възможност за по-голям подвиг. Сега войната няма да е с оръжие, а духовна, с Антихриста. Той ще се опита да заблуди „ако е възможно, и избраните“ (Мат. 24:24).

Всичко ще е под контрола на звяра от Брюксел. След личните карти лукаво ще преминат към подпечатването на ръката или челото. Единствено тези, които имат „печата“, ще могат да купуват и да продават и да се обслужват. Верните, които откажат, ще се озоват в затруднение. Затова нека отсега свикнат да живеят просто и ако могат да имат по някоя нива, няколко маслинени дървета или някое животно за нуждите на семейството си.”


Може да чуете и специално подготвеното видео по темата:

COMMENTS

WORDPRESS: 3
 • comment-avatar
  Мария 3 години

  Благодаря Ви !Успешен духовен път!

 • comment-avatar
  Донка 3 години

  Изключително интересно и вдъхновяващо! Благъдаря!

 • comment-avatar
  Донка 3 години

  Изключително интересно и вдъхновяващо! Благодаря!