Исус

Исус

За да разберем Християнството като езотерично учение, трябва да имаме поне основни понятия за Христа. И тъй като Христос е най-великото Същество, коет

За да разберем Християнството като езотерично учение, трябва да имаме поне основни понятия за Христа. И тъй като Христос е най-великото Същество, което някога е посещавало Земята, затова с нашия човешки ум е много трудно, дори бих казал невъзможно, да го обгърнем и разберем в Неговата пълнота – това е въпрос на идните хилядолетия.

Когато говорим за Исус Христос трябва да знаем, че под това име могат да се разбират три Същества, чисти и величествени, които изграждат връзката от човека до Самия Бог. Тъй като този въпрос е от първостепенна важност, а в същото време изключително малко хора в нашата епоха имат ясно понятие за Христос, първо ще разгледам тези три същества поотделно, за да можем ясно да различаваме техните провления.

Всички християни говорят за Исус Христос, но малцина се замислят защо например в определени случаи в Евангелията е наричан с различна дума – а както знаем никоя буква в оригиналите на тези боговдъхновени текстове не е случайно избрана. Там Той бива наречен Исус, Христос, Словото (Логосът), Синът Божи, Синът Человечески, Месия, Учител и др. Рядко обаче се запитваме дали всички те са синоними или чрез тях евангелистите са искали да ни кажат нещо много по-дълбоко за Спасителя.

Нека започнем поред: от земното – през духовното – към Божественото.

Кой беше Исус?

За разлика от традиционното християнско учение и църковно-богословските възгледи, според които Исус Христос са двете имена на една Божествена Личност, езотеричното християнство прави ясна разлика между двете същностите, познати като „Исус“ и „Христос“: Исус е най-напредналата душа от земното човечество, която е имала за задача да подготви тялото, в което на 30-годишна възраст Христос (едно велико космическо Същество) да се всели  за период от три години, за да осъществи Своята земна мисия.

Така че Исус и Христос са две различни души, и Христос не се ражда на Коледа, а при Кръщението в река Йордан. Езотеричната традиция учи, че на Коледа е роден Исус, и по-точно едно от двете деца с име Исус, за които ще стане въпрос в следващата глава.

Христос, Който е изявление на Бога, нямаше нужда да се учи в човешките училища. Защото Той сам казва: „Каквото Отец ми каже, това ви говоря“. Значи, Той се учи направо от Отца, от Великия Дух на Битието, Който е проявен и живее в Него и с Когото е в съзнателно общение. Това се отнася до Христа и великия Божи Дух. Но Исус, макар и много напреднала индивидуалност, позната още като Заратустра, имаше нужда да се учи на Земята. Той беше един Велик Посветен от минали епохи, който беше във връзка с Христа преди Той да слезе на Земята, но все пак в новото тяло на Исус той пак имаше нужда да се учи. Затова той отиде в Египет, когато го гонеше Ирод, за да влезе във връзка с Окултната Школа на Бялото Братство, която по това време беше в Египет и да премине известно обучение и дисциплина, за да се събуди и прояви неговото минало Посвещение и да може да послужи като посредник, чрез когото да се прояви Христос.

Аналогична е и разликата между изключително напредналия дух Беинса Дуно и човека Петър Дънов, у когото през 33-тата му година се всели споменатото Същество и чрез него, както и през всички други истински пророци в миналото, Христос ни даде своите откровения.

COMMENTS