Пророците

Може би най-важна роля сред еврейския народ играят пророците, които постоянно са направлявали неговото развитие и са оповестявали Божията Воля. Те са

Може би най-важна роля сред еврейския народ играят пророците, които постоянно са направлявали неговото развитие и са оповестявали Божията Воля. Те са били Божи посланици сред човеците – приемали са от Бога послания във вид на видения, изстъпления, съновидения или по внушение от Духа.

Характерното в цялата еврейска история е това. че от самото начало на своето съществуване, от Авраам и чрез Мойсей, Бог е говорил на този народ като едно Същество отвън. И затова на евреите беше даден законът на десетте Божи заповеди отвън – от Бога, но не от Бога, Който е в човека, но от Бога, който е във Всемира. Древноеврейският народ бил така развит, че можел да възприеме закона само ако му бъде даден отвън. Обаче същинският морал, в който човек участва със своята душа, не се чувства още в тези времена, както това стана по-късно. Евреинът не е можел в себе си да намери отговора на въпроса коя постъпка е морална и добра, не било възможно той да роди закона из собственото си сърце, затова той му бил даден отвън. Обаче делото на Мойсей е трябвало да бъде продължено, за да донесе подходящи плодове. Ето защо всред еврейския народ е трябвало да се явят личности като пророците, които приемали своите откровения направо от Бога и настоявали пред еврейския народ за изпълнение на Божия закон.

Еврейските пророци са минали през Посвещенията в древните мистерии в предишни животи в различни народи и по-късно се въплъщават в Израел, за да подготвят условията за идването на Христа. Това, което е било складирано в техните души като опитност и преживяване от Посвещенията, в живота им сред еврейския народ избликва спонтанно и стихийно. Така че те са готови души, високо посветени от миналите си животи, които при най-малък външен повод се пробуждат и започват да говорят.

Ето какво казва Рудолф Щайнер за тях:

„Никъде в Библията не се казва, че юдейските пророци са минали през същия път на Посвещение, както Посветените на другите народи. Казва се: Те пристъпиха пред своя народ, като в душата им проговори гласът на техния Бог и ги направи способни да предричат бъдещия курс на съдбата на техния народ, и даже бъдещия курс на световната история. Това се изтръгва спонтанно и стихийно от душите на пророците…

Когато проследим душите на еврейските пророци по пътя на едно ясновидско изследване, откриваме, че те са преродени Посветени от миналото, които са били Посветени у други народи и още у тези народи са се издигнали до висока степен на Посвещение. Следователно, когато проследим в миналото един от еврейските пророци, ние стигаме до други народи. Там ние намираме една посветена душа, която дълго време е стояла при този народ. След това е минала през вратата на смъртта и се е преродила сред еврейския народ. Това се отнася до всеки един от пророците – Исайя, Йеремия, Данаил и пр. Когато искаме да намерим техните души в предишни прераждания, ние трябва да ги търсим у другите народи. Тривиално изразено, нещата стоят така, че Посветените на другите народи са се събрали у еврейския народ, където тези Посветени се явяват в образа на пророците… Причината е само тази, че в действителност цялото развитие на човечеството трябваше да приеме тази форма и да даде възможност щото това, което е било постигнато в това развитие разпръснато, да бъде събрано в един фокус и да се роди отново от кръвта на народа на Стария завет…

Като лъчи, които идат от различни страни и се съединяват в един център, така и лъчите на Посвещението на различните народи се събраха като един център в кръвта на древноеврейския народ.“

По сходен начин – както ще стане дума в третия раздел от тази книга – днес в славянските народи с център България са събрани много от пророците, адептите и посветените на миналото, за да работят за повдигането на този народ, а чрез него (като квас) и на цялото човечество.

Завършвам това изложение с тематично подбрани цитати от Учителя:

„Има особен начин за изучаване на свещените книги. И досега още хората не са изработили метод, по който да ги изучават. Те казват: “Така са говорили пророците, така са говорили апостолите.” Обаче те нямат предвид какви са били тогавашните условия на живота. Четете книгата на Исайя, но не знаете какво е било отношението му към живота. Казвате, че той е един от главните пророци, но това не е достатъчно. Имаме четирима главни пророци и четирима евангелиста; 12 малки пророци и 12 апостола. Исайя казал ценни работи. Той представлява една от кардиналните точки на астрологическия кръг. Йезекиил е втората кардинална точка. Йеремия е третата кардинална точка, а Даниил – четвъртата. Какво представляват тия точки? – Онези, които не са изучавали астрология, мъчно могат да ги разберат.”

 

„Давайте предимство на разумния човек, бил той мъж или жена. Хората спорят какъв трябва да бъде пророкът – мъж или жена. Като четете Библията, там има повече пророци, а малко пророчици. Човекът може да бъде пророк, а не мъжът или жената. Щом е истински човек, и мъжът може да бъде пророк, и жената може да бъде пророчица. Пророкът съдържа в себе си и двата принципа – мъжки и женски. Женената жена и жененият мъж не могат да бъдат пророци. Ожени ли се пророкът, от потомството му нищо не остава. Какво потомство остави Мойсей? Мойсей имаше особена мисия в света. Яков не беше пророк, затова остави 12 сина, 12 племена. Какви са отличителните качества на пророка? Пророкът трябва да има светъл ум, мощен дух, вярна интуиция, с която да предвижда неща, които ще станат в далечно бъдеще. Висшият ум трябва да бъде развит в пророка, а не обективният.”

 

“Като четете книгата на пророците, виждате, че те са смели и решителни. Изобщо еврейските пророци са войнствени, безстрашни. Те изнасят Словото Божие с достойнство и казват: “Така говори Бог…” При големите страдания някои от пророците са се разколебавали, но временно. За пример, пророк Йеремия казва: “Господи, откак започнах да Ти служа, главата ми побеля. След това той се разкайва и плаче. Ако един пророк плаче, какво остава за обикновените хора! Когато Бог изпрати пророк Йона в Ниневия да проповядва, той започва да се разговаря с Господа в себе си. Той казваше: “Зная, Господи, че си милостив и благоутробен. Ти ме изпращаш да проповядвам на тия хора, но като се обърнат към Тебе с молба да ги простиш, ще ги помилваш. Тогава аз ще изляза лъжлив пророк.” След този разговор пророкът взе торбата си и тръгна за Испания, избяга от лицето на Бога. Но след като китът го погълна, той лежа три дни в утробата му. Йона се моли усърдно на Господа да го избави от това нещастие. Той си казваше: “Господи, извади ме от утробата на кита. Ще отида в Ниневия да проповядвам Словото Ти!” После, когато тиквата, която пазеше сянка на Йона, изсъхна, той пак се обърна към Бога с думите: “Господи, не стигаше ли, че ми отне пророчеството, но трябваше и тиквата да ми вземеш?” С този пример Бог показа на Йона, че любовта му е малка още. Бог му каза: “Ти жалиш за една тиква, която израсна в една нощ. Не трябва ли и Аз да пожаля тия хора, които се разкайват? Между тях има деца, които не различават дясната си ръка от лявата. Не трябва ли да ги пожаля?”…”

В езотеричната традиция дясната ръка, десният път, дясното Посвещение, са символ на Бялото Братство, глава на което е Христос; символ на Доброто.

Лявата ръка, левият път и лявото Посвещение пък са свързани със Злото и неговите прояви.

Затова с този израз Учителя казва: „…тези хора още са деца и не могат да различат Доброто от Злото.”

„Като четете живота на пророците, виждате, че те са били свързани с невидимия свят. Аз наричам невидимия свят реален свят. Значи пророците са били посещавани от братя на реалния свят и са се разговаряли с тях.“

 

„Изучавайте Исайя, Даниил, Йеремия, Йезекиил и пр., за да видите по кой начин са добили те просветление. Има центрове в човека за общение с висшите светове и той трябва да вземе мерки за събуждане на тези центрове. Той трябва да изправи живота си, за да могат те да се засилят и растат.“

 

„Апостолите са имали видимо съприкосновение с Христа на земята, а пророците са имали духовно съприкосновение с него. Те са виждали по духовен начин, духовно са се съобщавали с Христа, с невидимия свят.“

 

„Какви бяха старите пророци? – Хора, служители на Бога. Те не бяха царе, владици и патриарси, но проповедници на Словото Божие. Те бяха гонени, преследвани, ненавиждани. Наричаха ги лъжци и магьосници, не им вярваха.“

 

“Всички страдания и изпитания са необходими за пробуждане на човешкото съзнание. – “Няма ли друг път, по който може да се пробуди човешкото съзнание?” – Засега природата си служи със страданията като метод за пробуждане на човешкото съзнание. Няма човек в света, който може да избегне страданията. И светиите, и пророците минават през страдания. Техните страдания са по-големи от тия на обикновените хора. Щом е дошъл на Земята, човек неизбежно ще страда. Чрез страданията той ще изправи някои отрицателни черти на характера си. Колкото и да са повдигнати, и светиите, и пророците са имали някакви отрицателни черти на характера си, които те изправили чрез страданията си.”

 

„Един от израилските пророци казва: “Бог ще напише закона Си в сърцата.” Законът е вече написан, няма какво повече да се пише. Бог написа този закон, когато направи човека по образ и подобие Свое. Обаче човек още не съзнава това, както семето не съзнава, че крие в себе си сили, чрез които израства и дава плод. Ти не можеш да предадеш на семето, каквото му е нужно. Но поставиш ли го в почвата, то веднага проявява скритите сили в себе си. Не мислете, че и вие можете да проявите силите си вън от благоприятните условия за тях.

Тези условия се крият в Божественото във вас. Следователно, щом то се прояви, и при лоши условия да сте, пак можете да се развивате. Хората могат да ви галят и обичат, но без Божественото нищо няма да постигнете. Влезете ли в Божествената почва, там всичко се постига. – “Големи са мъчнотиите ни.” – Радвайте се на тях, защото само при мъчнотиите на вашия ум, на вашето сърце и на вашата воля се крият бъдещите ви успехи. Доброто и успехите ви се крият зад мъчнотиите. Те са признак на вашето добро. Чрез мъчнотиите и противоречията човек става велик, силен. Под думите “велик човек, велики хора” разбирам онези, които са запознати с идеята, че в света съществува едно Разумно Начало, Чиято воля трябва да се изпълнява. Който не е свързан с това Начало, нищо не може да постигне.“

 

„Ако тук (в Школата) не можете да научите законите, в природата ще ги научите, само че там това ще ви отнеме много дълъг период от време и ще преживеете може би 10, 20, 100 пъти по-големи страдания, и пак ще дойдете до същите резултати и заключения. Като четете Стария Завет, ще видите каква е била школата на пророците. Всички пророци, които са били определени да повдигнат някого, всякога са бивали поставяни на големи страдания и изпитания (тъй наречените “вътрешни изпитания”), за да се приготвят за живота, да разбират законите на природата и да изпълняват волята Божия. Положението им не е било много розово, но те са били хора със силна воля.“

COMMENTS