Водата – носителка на Живота

Учителя:"Водата не е само материал, тя не е само и живот, но тя е виcoкоинтелигентна и разумна.“ „В студената вода има известни приме

Учителя:

„Водата не е само материал, тя не е само и живот, но тя е виcoкоинтелигентна и разумна.“

 

„В студената вода има известни примеси и енергии, които са опасни. Тази вода може да бъде под влиянието на нощта, под влиянието на звездите, на облаците. Ако не я сгорещите на слънце или ако не я турите на огъня да заври, може да ви навреди, като я пиете.“

 

„Магическа сила се крие във водата. Без нея никаква култура не съществува. Сегашните хора пият вода, както са пили техните деди и прадеди. Какво е значението на водата за организма малцина знаят. Че като се пие гореща вода, организмът се чисти, че по този начин се разтварят утайките, които са се наслоили в него, че водата е добър проводник на магнетизма, по това днешния човек малко знае.“

 

„Човек ще предизвика изпотяване чрез пиене на гореща вода, в която може да изстиска няколко капки лимон.“

В други беседи Учителя уточнява, че за целта трябва да се изпият 4-5 чаши наведнъж.

 

„След изпотяването ще изтриете тялото си с влажна кърпа и ще се преоблечете. След това изпийте още половин или една чаша гореща вода.“

 

„Често хората изпитват големи вътрешни трудности, които се дължат на запушвания на порите в организма им и трябва да дойде някое голямо страдание, което да предизвика отпушването им. Казвате: «Нали хората се мият със сапун, с вода, не може ли по този начин порите им да се отпушат?» — При това миене порите се измиват само отвън, а дупчиците им отвътре пак остават запушени.“

 

„Няма по-хубаво лекарство от топлата вода, но трябва да знаете как да я възварявате, в какъв съд, по кое време. Водата е първият елемент на живота и е най-добрият негов проводник, еликсирът на живота. Лекарствата само подпушват болестта, водата лекува. Тя и всичките течности трябва да се пият на глътки. Водата да се сваля от огъня в момента на завирането – тогава, когато се отделя най-голямата ù сила.“

 

Външно приложение на водата:

„Когато се обливаме с вода или пием вода, трябва да го правим при мисълта, че Бог живее във водата. Тогава няма да има никакви нещастия, няма да има изстиване, ще бъдем под закрила.”

 

“Една дъждовна капка, приета от вас от 9 март до 9 септември (22 март дп 22 септември по нов стил – бел. авт.), е равна на една английска лира. Всяка капка носи магнетизъм в голямо количество. През тези месеци – април, май, юни – облечете стара дреха и излезте навън да ви навали хубаво 2-3 часа дъжд. Такива дъждовни бани са безценни и като се приберете вкъщи, веднага ще се преоблечете. Дъждовната баня действа освежаващо и прекрасно.”

 

“Трябва да знаете, че дъждът в планината през месец юли е голямо благословение. Такава дъждовна баня се равнява на сто обикновени бани. Всяка капка дъжд през месец юли е пълна с електричество и магнетизъм.”

 

“Само водата може да отмахне от вас кирта. Сапунът нищо не прави. Дървото, което живее хиляди години, със сапун ли се мие и поддържа? Аз мисля, че един светия, ако се намаже със сапун, ще изгуби своето достойнство. Обикновеният човек може да се мие със сапун, но светията – никога. Защо? Защото в организма на светията има една мощна сила, едно такова динамо, че всичкият прах, всичката кир се изхвърля навън. При обикновените хора това динамо е слабо, те набират кир, затова се мият със сапун. Те могат и по три пъти на ден да се мият със сапун, все тази полза.”

 

“Има някои ваши възгледи, за които казвам: съблечете ги и ги хвърлете. Не само това, но ще отидете в банята да се умиете по всичките правила. Но не със сапун, а без сапун, защото сапунът, освен че не измива, но забърква работите. Сапунът много пъти запушва човешките пори. При това този сапун, който вие употребявате, е направен от вещества, които не хармонират с човешкото тяло. Има известни сапуни, аз някой път гледам, има една особена отвратителна миризма в дрехите, прани с такъв сапун, и два-три дена миришат тези дрехи. Опери дрехите с чиста вода. Ако някоя вода не може да я измие, то тя има някои примеси. Има вода, чрез която не може да се измие.”

 

“Сутрин да се тури една кофа или котел с вода да се пече на слънце до един часа следобед, тогава човек да се облее с тази слънчева вода. Хубаво е такива обливания да практикува и здравият през лятото.“

 

“Вие си мислите, че като се измиете 3-4 пъти с миризлив сапун, вече сте се измили и сте чисти. Не само че не сте се измили, но сте запушили порите си. Сапуните ги правят от умрели животни и други нечисти материали. Но има и едно миене, което не сте научили. Процесът на миенето не е външен, а вътрешен. Един външен метод е изпотяването. Чрез изпотяването се отварят порите на кожата и тя диша. А чрез измиване със сапун става задръстване на порите.”

 

“В тялото на човека има около седем милиона пори, които са прозорци, главни отдушници на човешкия организъм. Когато всички пори са отворени, човек е напълно здрав. Отварянето, отпушването на порите у човека става чрез вътрешно миене, което наричаме изпотяване. Съвременните хора се мият само външно, а не и вътрешно, вследствие на което се появяват редица болезнени състояния.”

 

“Законът на чистотата е един от основните закони на Битието. От него зависи здравословното състояние на майки, бащи и деца, на общества и народи; от него зависи хигиената на душата. Що е хигиена? — Закон на чистотата. Всички заразителни болести се дължат на нечистотата. Както съществуват микроби във физическия свят, така съществуват микроби в духовния и в умствения свят; те са причината за големите сърдечни и умствени катастрофи, които човек преживява.”

 

“Лятно време се измивайте със затоплена от Слънцето вода. Частично можете да се миете всеки ден — а именно: лицето, врата, ръцете и краката. Като се изпотявате, веднага ще се преобличате — никога не оставайте с потна риза на тялото си. Когато миете главата си, ще я миете със сапун само веднъж в месеца, и то с хубав, чист сапун. Иначе може да миете често главата си, но без сапун — или само с вода, или с чиста хума. Ще опечете добре хумата, ще я залеете с малко оцет и ще я размиете с много вода. С тази каша ще намажете няколко пъти главата си и след това ще я измиете с чиста вода. Така косата става мека и запазва магнетизма си. Ще кажете, че косата не трябва да бъде мазна. Не, мазнината е нужна. Ако я измивате, косата става суха, електрична. Ако главата е измита добре, кожата ще диша добре, но ще се лишите от топлината и активността на мозъка. Мазнините имат отношение към магнетизма. С изгубването на магнетизма се намалява и мислителната способност на човека. Ако сами можете да си направите сапун специално за косата, да бъде от най-хубаво масло — тогава може по-често да си миете главата със сапун. Сегашните модерни сапуни не са чисти — направени са от умрели животни. Хумата е за предпочитане пред сапуна.”

 

“Често хората си навреждат от баните, понеже не знаят как да ги използват. Например някой направи една топла баня, а след това отиде на студен душ. Тези резки промени върху тялото не са за обикновения човек, те са само за боговете. Който не е закален, той трябва да прави топли бани, като оставя енергиите на топлината да действат върху неговия организъм.“

 

“Дъждът е символ на Божествения Живот – една капка дъжд от 22 март до 22 септември е равна на една английска лира. Всяка капка носи магнетизъм в голямо количество. В май, юни, юли простудяване не става. През тези месеци, като вали дъжд, облечете си стари дрехи и излезте вън, на дъжда, за да ви окъпе.”

COMMENTS