Съвети от Учителя за храненето

“Някой път донесли една баница, хубава отгоре, хубаво разточена със сирене, но брашното развалено. Сиренето и то не е прясно, а пък и маслото не е х

“Някой път донесли една баница, хубава отгоре, хубаво разточена със сирене, но брашното развалено. Сиренето и то не е прясно, а пък и маслото не е хубаво, и направили баница. Ако аз не ям от това разваленото нещо, те се докачат. Оставете такава баница с развалено сирене. Вие трябва да знаете дали тази овца е била здрава. Той десет пъти псувал, докато направи това сирене, онзи, който млял брашното псувал, който правил маслото, псувал и казват: „Отлична баница.” Напсуваните работи не са хубави. С любов да е работена. Аз бих желал ето каква баница: Ти ще садиш сам житото на нивата и ще пееш. Като го сееш – ще пееш. Като расте – пак ще пееш. Като жънеш – пак ще пееш…. Ще имаш една овца, от която ще доиш млякото и ще пееш… Такава баница направете и ще ви кажа, че е отлична.“

 

„Човек трябва да яде умерено и навреме: нито да гладува, нито да преяжда. При това, той не трябва да смесва храните.“

 

„Който иска да бъде здрав, не трябва да смесва храните. Ще ядеш една храна и като се смели, тогава ще приемеш втора.“

 

„Ние не сме задължени да ядем много боб. Нито сме задължени да ядем много леща. Всякога еднообразната храна осакатява човека. При каквито възгледи и да сте, вие трябва да приемате разнообразна храна. Не се смущавайте какво трябва да ядете. Вглъбете се в себе си и ще видите за всеки даден случай каква храна трябва да употребите. Ще ви се даде един метод как трябва да се храните. Има едно вътрешно чувство в човека, което всякога му прошепва с какво трябва да се храни. И като болен даже, той може сам да си определи храната. Попитайте се и това чувство ще ви пошепне и като болен, и като здрав, вие можете сами да си определите храната. Когато искате да четете някоя книга, пак може да ви се нашепне каква книга да четете. Вие сте заобиколени с много същества, които по своята интелигентност седят много по-високо от вас. Те са готови всякога да ви помагат. Тези същества са видими и невидими. Онези, които са невидими, ще ви внушат някоя мисъл и вие ще си кажете: Дойде ми на ум една хубава мисъл. Някое същество е минало покрай вас и ви е предало тази мисъл. Друг път имате нужда от някаква храна, това същество ще мине покрай вас и ще ви нашепне какво да си сготвите. И вие се чудите – докато по-рано сте мислили какво да си сготвите и сте се спрели на нещо, после изведнъж изменяте и ще си купите или грозде, или круши – ще минете този ден с някакъв плод.

Много лекари са писали и пишат за храненето, но много общо. Всеки човек се нуждае от специфична храна. И когато приеме тази своя храна, той изпитва едно освежаване, едно ободряване, едно просветление на ума.“

 

“Човек може да развие в себе си таланта да познава кои храни са най-добри. Всеки организъм се нуждае от специфична храна, която ако човек познава, може да помогне за развитието си, не само физически, но и умствено, сърдечно и духовно. Това показва, че не е достатъчно човек само да яде, за да задоволи глада си, но от голямо значение за него е каква храна да употребява.”

 

„Който е гладувал, само той знае какво нещо е яденето. Само гладният яде сладко. Не е ли гладувал, човек яде механически, което нищо не допринася.“

 

„Природата е създала всевъзможни храни и всеки трябва да се храни със специална за своя организъм храна. Всеки човек, всеки народ, всяко общество трябва да избира подходяща храна, която да дава най-добри резултати.“

 

Във връзка с това и Ванга казва: „Билките от една страна лекуват само хората, които живеят в нея. Така е определено. Всеки да се лекува със своите билки.“

* * *

Продължавам с цитати от Учителя:

„Ако искате стомахът ви да бъде в изправност, употребявайте само по едно ядене на ден и никога не преяждайте.“

 

„Чуете ли някой да казва, че може да яде, каквото намери, знайте, че той е отворил вратата на организма си за всички болести. Човек не трябва да яде, каквото намери, но да знае каква храна отговаря на неговия организъм.“

 

“Всеки човек трябва сам да намери своята храна, както това правят животните… Относно избора на храната, Природата е вложила в човека вътрешен инстинкт или вътрешно чувство за разпознаване. И ако човек се върне към своето първично състояние на чистота, той ще дойде до положение да различава коя храна е добра и определена специално за него.”

 

“Човек не може да употребява някаква храна, ако не чувства към нея известно разположение и вкус.”

 

“Никога не яж нещо, което не обичаш.”

 

“Който употреби за храна нещо, което не е Божествено, то ще внесе в него известна отрова… Задачата на човека е да освободи организма си от тия чужди вещества. И тогава в организма му трябва да остане само Божественото. Щом Божественото остане в човека, а чуждото излезе вън, лицето му веднага просиява и волята му дохожда в нормално състояние.”

Тук под „не е Божествено“ Учителя най-вероятно визира всички храни, създадени изкуствено (ГМО, добавки, консерванти, подсладители, маргарин и т.н.) и в прав текст  ги нарича „отрова“.

 

„Много болести дохождат, когато човек яде студени ястия. Някого го боли стомахът, ял е ледени дини.“

 

„Суровата храна можем да я поставим в топла вода, докато се затопли.“

 

„Американците имат някои слабости. Например, лятно време, в големите горещини, те пият студени сиропи, поради което страдат от разстройство на стомаха. Често след горещо кафе те пият студени сиропи или ядат ледено. Резките смени не са на място. Когато състоянията в човека се сменят бързо, тогава злото си пробива път.“

 

„След като се наяде с топла, гореща пържола, ще си заръча студено вино, току що извадено от леда. Който постъпва така, той ще се намери в положението на дядо Георги,… който ял топли, печени агнета и пил студено, ледено вино, докато един ден заболял тежко от стомах. Лекарите констатирали рак в стомаха.“

 

„Избягвайте еднообразна храна!“

 

„Човек се нуждае от разнообразна храна.“

 

„Окултният ученик трябва да избягва еднообразната храна. Някой се подлага например на картофен режим. Цял месец се храни само с картофи. Какво ще му допринесе тази храна? Друг се храни цял месец само с череши; трети – само с грозде. Това не е правилен начин на хранене.“

 

„Всичко, в което има еднообразие, е опасно. Ако се храниш постоянно с череши, ще заприличаш на череша; ако се храниш постоянно със сливи, ще заприличаш на слива. Даже и с хляб да се храниш постоянно, на хляб ще заприличаш. Еднообразието в храната е също опасно. То прави човека еднообразен.“

 

„Щом вземете един плод, първо изяждате месестата му част. Дойдете ли до костилката, вие или я хвърляте, или счупвате и изяждате съдържанието й. Обаче, това не се позволява. Дойдете ли до костилките на плода, Природата не позволява да ги ядете. Тя съветва всеки човек да изяде месестата част на плода, а костилката да посади в земята.“

 

“Новата култура не позволява да се вадят никакви екстракти, никакви есенции от плодове. Всичко трябва да се употребява в естествен вид.”

 

“Аз съм даже и против консервиране на плодове. Консервирането на храните говори за израждане на човечеството. Докато храните се консервират, всякога ще съществуват болести… Консервираната храна пречи на правилното развитие на човека. Който се храни с консерви, не може да отиде при Бога.”

 

„Физическата храна трябва да бъде разнообразна, но природосъобразна. При това, колкото по-високо стои човек в развитието си, толкова по-чиста храна трябва да употребява.”

 

“За да познаете коя храна е чиста и здравословна, следете как се отразява върху мислите, чувствата и постъпките ви.”

 

“Колкото по-възвишена е храната, толкова по-възвишени са мислите и чувствата на човека. Грубата храна огрубява хората.”

 

„Ако храната, която човек приема отвън, е нечиста и ако стомахът не може да я смели добре, непременно ще стане отравяне на кръвта, а оттам и заболяване на човека. Махнат ли се тия условия, кръвта се пречиства и човек оздравява и става добър.“

 

„Сегашните хора бързо ядат, бързо приготвят храната си, без да държат на това, дали е добре измита или не, като за оправдание цитират ред стихове. Те казват, че външната чистота не била толкова важна. Човек трябвало да обръща внимание главно на вътрешната чистота.“

 

“Каквато и да е храна не яж, избирай хубава храна. Ако не е хубава храната, откажи се от нея. Гладът е за предпочитане пред лошата храна. Добрата храна внася благодарност.”

 

„Който иска да бъде здрав, да яде готвено от човек, който го обича.“

 

„Човек трябва да знае каква храна приема. Жената казва на мъжа си: добър е фурнаджията, от който взех хляба. Фурнаджията е добър, но брашното не е добро. Или воденичарят е добър човек, но селянинът, който е сял и жънал житото, не е добър. Достатъчно е един от тия хора, през които е минал хлябът, да е внесъл нещо лошо от себе си, за да бъде и самият хляб опорочен.“

 

„Една храна, която се е развалила, дръжте я навън, изхвърлете я! Всеки ден – прясна храна!“

 

„Няма да ядеш нечиста, гнила храна. В такава храна има бацили, които могат да предизвикат някакви болезнени състояния.“

 

„Всяка органическа храна, която употребявате, колкото чиста и да е тя, винаги носи своите отрови и причинява отлагания. Няма същество, което да не умре, щом се храни с органическа храна. И човек почнал да умира, откакто е взел да се храни с такава храна.“

 

„Каква храна трябва да дадете на тялото си? – Най-чистата, най-здравославната храна, от която да остане то доволно и да е готово да работи за вас.“

 

“За да знаете коя храна е чиста и здравословна, следете как се отразява върху мислите, чувствата и постъпките ви.”

От тук може да изгледате и видеата за здравословно хранене, които подготвихме за Youtube канала ни:COMMENTS