Вегетарианството

Интересни същества сме ние, хората. Първо пишем приказки и създаваме анимационни филмчета за децата, където животните пеят, смеят се, шегуват се, зака

Интересни същества сме ние, хората. Първо пишем приказки и създаваме анимационни филмчета за децата, където животните пеят, смеят се, шегуват се, закачат се, обичат се. После един ден сипваме в чинийката на Иванчо парче месо и му казваме: „Яж това прасенце, пиленце, агънце за сила и здраве.“

И Иванчо силно се обърква… В приказките и анимациите животните имат чувства и са приятели на човека, а после изведнъж тези приятели ти ги слагат тържествено обезглавени. И малко по малко Иванчо се научава да не мисли и да не задава въпроси, чиито отговори са жестоки…

Месото е оказвало дълго време огромно влияние в животa на човечеството. От една страна то ни е изхранвало до известна степен, защото е лесен и концентриран източник на хранителни вещества, но от друга страна енергията, която то внедрява в нас, е една от причините съвременните хора да достигнат до сегашното си състояние на безверие и егоизъм.

При животните има изградена нервна система и те също изпитват чувства като нас. И също както при хората, така и при животните всичко, което изживяват в своя живот, се кодира на клетъчно ниво вътре в самите тях и всяка една клетка от тялото им помни всичко! Особено по време на смърт животните излъчват огромен заряд негативна енергия, предизвикан от болката, страха и ужаса от убийството им. Всички духовни течения (като започнем с Йога и минем през школите на Заратустра, на Хермес, на Питагор, на Есеите, на Манихеите, на Богомилите, на Розенкройцерите и т.н.) са били единодушни, че храненето с месна храна е вредно за здравето на тялото. Колкото до духовното ни развитие – там месоядството в огромна степен обезсмисля всички останали наши усилия, като ни привързва към Земята и ни отдалечава от Небето.

Мнозина оправдават нарушаването на Божията заповед „Не убивай.“ с това, че Исус е хранил хората с риби, но забравят, че всеки стих в Библията е символ на един духовен факт. И споменаването точно на риби неведнъж в Евангелието, е ясен знак, че дадените събития са свързани с космическата епоха под знака Риби, която пък предшества епохата на Водолея.

Един от другите митове, на които не смятам за нужно да се спирам, е този, че в месото имало незаменими протеини и други вещества, които ги няма в растителната и млечната храна. Това не само не е вярно, ами и вегетарианските източници са много по-лесно смилаеми и съответно по-добре усвоими.

Други пък „философи“ твърдят, че растенията страдали по същия начин, по който животните, когато ги убиваме. Ако обаче се замислим не е трудно да осъзнаем, че „смисълът“ на живота на един плод е именно да порасне, да узрее и стане вкусен, за да може животните или хората да го изядат и да посадят семената му. Това иска Природата от нас. Едно животно обаче идва със своя мисия и свои уроци за учене. То няма за цел в живота си да умре преждевременно, за да задоволи нечии апетит за наслаждения. Да не говорим, че е още по-глупаво да сравняваме нервната система (свързана с животинското астрално тяло) със спящото съзнание на растенията.

Трето заблуждение е да твърдим, че „като си купуваме месо, ние не участваме в убиването и сме невинни.“ Дори по светските закони ако платим на някого за дадено убийство (независимо дали преди или след извършването му), ние сме най-малкото съучастници. А в духовен аспект когато чрез нашите пари изкушаваме един човек да убива, за да изкарва собствената си прехрана, грехът е още по-голям, а оттам и кармата, която си навличаме за животи напред чрез тези убийства.

„Исус рече на учениците Си: не е възможно да не дойдат съблазни, ала горко ономува, чрез когото дохождат: за него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето.“

Лука 17:1,2

Примери за това, че месната храна не е необходимост, а едно жестоко удоволствие, са и милионите индийци, които от хилядолетия живеят без да консумират месо и това по никакъв начин не ги е направило по-малко здрави от останалите съвременни „цивилизовани и културни“ народи.

А ние, „християните“, навръх Великден, когато би трябвало да честваме Великата Саможертва на Христос и възкресението Му … празнично колим милиони агнета, за да почетем кроткия и смирен Божи Агнец.

Учителя много е говорил по важния въпрос за вегетарианството:

„Човек може да си вземе малко медец от пчелата, вълна от овцата, мляко от кравата, но не и да ги коли, за да ги яде.“

 

„Месоядството води към страдания, нещастия и болести. За да се излекува от тях, препоръчват на човека вегетарианска храна. Следователно вегетарианството не е нищо друго, освен метод за лекуване.“

 

„Първата причина за аномалиите в живота се дължи на онази неестествена храна, която туряте в стомаха си. Бог е направил човека да се храни с плодове, а вие ядете месо. Месната храна е внесла такива отрови във вашия организъм, че той днес представлява сбор от нечистотии. Ако бяхте имали обоняние непокварено, вие бихте бягали далеч един от друг – такъв смрад се носи от ония, които ядат месо. Ако някой боледува, то първото условие, за да се промени, е да промени храната си. Плодната храна, както и месната, съдържат в себе си различни елементи, които предизвикват две различни състояния, които в далечното бъдеще на нашия живот ще произведат два различни резултат.“

 

„Колкото по-чиста и по-здравословна храна употребява човек, толкова по-велико бъдеще си приготвя той. За да се очисти храната от отровите, които идат от земята, от една страна и от самите животни – от друга страна, тя трябва да се пречисти. Никакъв химически начин или физически не е в състояние да пречисти храната от психическите отрови, освен мислите и чувствата на човека. Най-много психически отрови се съдържат в месната храна. Страхът и отвращението, което животните изпитват, когато ги колят, внасят в организма им тия отрови. Като употребяват месото, хората ги възприемат и се разстройват.“

 

“Ако обърнете погледа си към природата, ще видите, че хранителните елементи, които се съдържат в месото на млекопитаещите, се срещат в зеленчуците и плодовете даже в по-голямо количество, в по-чисто състояние. Човек трябва да знае как да използва енергията на природата, да я приема от нейния първичен източник, а не от животните. Днес животните възприемат първичната енергия от природата, а хората от тях. Друго щеше да бъде здравословното състояние на човека, ако той по един разумен и съзнателен начин сам би използвал енергията на природата.”

 

„Като се храни с месо, човек възприема качествата на животното, което е ял.“

 

„У някои хора се явява известно стълкновение в стомаха и те казват: не ни понася нещо вегетарианството. Човек трябва да бъде вегетарианец по убеждение. Тогава той ще може да асимилира правилно храната, която приема.”

 

„Аз говоря по въпроса за храненето от принципиално гледище, а не от вегетарианско гледище. Смешно е да ме наричат хората вегетарианец. Никакъв вегетарианец не съм. Аз мисля върху първичната храна, която Господ ни е дал за новия човек.“

 

“Аз отричам месната храна, защото зная, че всички престъпления се дължат само на нея. Тази е причината, за да не се яде месо. Месото носи всички престъпления в себе си. Който яде месо, непременно ще пострада. С докосването си до месото, ти вече възприемаш лошото в него.”

 

„Колкото кокошки и агнета е изял човек в живота си, на толкова ще служи. Такъв е законът в пpиpoдaтa. Нарушеното paвнoвecиe трябва да се възстанови. Следователно, вие сте свободни да ядете кaквaтo храна иcкaтe, но ще знаете, че за всичко това ще плащате със слугуване.“

 

„Ако си вегетарианец и носиш кожени обувки, това е престъпление. Природата има един строг, неизменен морал, който се прилага еднакво към всички хора. Дали съзнаваш кое е морално или не, не е важно. Един ден говедата ще те държат отговорен за кожата, от която си носил обувки. Че си купил готови обувки, няма да те оправдаят. Щом носиш обувки от кожата на говедата, ти взимаш участие в престъпленията на онези, които са ги клали. Вдълбочи се в себе си и се запитай: От крадена кожа ли са обувките ти, или не. Ако са от крадена кожа и без пари да ти ги дават, не ги взимай.“

* * *

А ето и какво казва Рудолф Щайнер:

„Това, което извършва човек в своя организъм, преработвайки растителната храна, пробужда в него сили, които се разпространяват из цялата Слънчева система, затова в своята физическа обвивка той тогава става участник в действието на силите на цялата Слънчева система и по такъв начин не се откъсва от тях… Лекотата на организма, която човек получава, хранейки се с растителна храна, го издига над тежестта на Земята; тя събужда в човешкия организъм някаква вътрешна способност на преживяване, която постепенно преминава в известно вкусово усещане, благодарение на което човек действително чувства, че заедно с растенията той вкусва като че ли самата слънчева светлина, произвеждаща в растенията значителна работа.“

 

„Месото, което ние ядем, е пронизано от астралното тяло на животното. Затова в неговото смилане трябва да участва нашето астрално тяло, което отнема от него доста много сили и тогава то не може да решава своите проблеми: да твори образи. Към това се добавя затруднението, поради което то не може през нощта правилно да напуща етерното тяло, оказвайки се ужасно силно приковано към него. Така астралното тяло започва да пречи на етерното тяло да решава своята нощна задача: да възстановява жизнените сили“.

COMMENTS