Храненето като свещенодействие

Тази глава ще бъде посветена на съвети за един по-чист, разумен и здравословен живот, тъй като той е първата стъпка към духовно израстване. В едно неч

Тази глава ще бъде посветена на съвети за един по-чист, разумен и здравословен живот, тъй като той е първата стъпка към духовно израстване. В едно нечисто и болно тяло е съвършено невъзможно да се прояви един светъл, възвишен дух. Всеки музикант знае, че от качеството на инструментите му до голяма степен зависи дали ще може да прояви своя талант или ще се провали напълно. Както ако дадем една дъска с четири струни на най-големия виртуоз, той не би могъл да покаже своите умения, така и нездравото тяло трудно може да бъде добър проводник за влиянията на Духа.

Учителя:

„Новата култура ще започне с правилното хранене… Посветените в Индия започват именно с правилното възприемане на храната, водата, въздуха и светлината.“

 

„Спазвайте следните правила в живота си: яжте чиста храна, пийте чиста вода, дишайте чист въздух, живейте в здравословна къща. Преди лягане мийте краката и ръцете си. Никога не лягайте с немити ръце и крака.“

 

„Здравето почива върху почвата, на която живеем и върху храната, която приемаме. Щом човек не възприеме онази естествена храна, която е необходима за тялото му, непременно идват неестествените болезнени състояния.“

 

“Не само нечистата плът, но и нечистите мисли и чувства запушват порите на тялото, а човек се чуди откъде му е дошло неразположението.”

 

„Нужна ви е здрава храна, никакви напитки и сиропи, а чиста водица. Трябват ви здравословни дрехи от естествени материали, широко и свободно ушити; трябват ви жилища с големи прозорци, с обилна светлина; големи дворове, в които по три-четири часа да работите, да отглеждате плодове, зеленчуци, цветя. Кухните да се реформират – да няма помен от масла. Една жена да готви по три-четири часа – това е престъпление. Каква култура е това? Най-много един час да се готви на ден, и това е много, не бива никой да си губи времето за едно ядене. Всичко ще се сложи наведнъж в тенджерата и след 15-20 минути готово!“

 

„Първо трябва да се започне с пречистване на тялото. Това е една от вашите задачи. Вие казвате, че човек е красив, докато е млад. Не — човек е красив, докато е добродетелен.“

 

„Човек трябва да гледа на храненето като на свещен акт.“

 

„Човек, който знае как да се храни, живее дълъг живот – 100, 120, 130 години.“

 

„Обикни храната и яж с любов, за да използваш разумно енергията й. Храната се състои от живи частички, носители на енергия, която приета с любов, обновява организма. Обаче, ако храната се приема без разположение, в организма се образуват различни течения, които внасят известна дисхармония и изтичане на енергията.“

 

„Природата е строго разпределила, кой с какво трябва да се храни. На човека е определила да се храни с прясна, чиста храна, която мъчно се разлага. Кухнята на съвременните хора е неестествена. Тя се е отклонила от кухнята на Природата, вследствие на което хората са изложени на различни заболявания и страдания.“

 

„Храните са материализирани мисли на същества, които стоят по-високо от нас и тези мисли се трансформират у нас, когато ядем плодове и зеленчуци.“

 

„Попаднете ли на един плод, вие се свързвате с всички плодове от същия вид. За пример, ако ядете круша, вие се свързвате с всички круши от същия вид. И ако ядете крушата правилно, с благодарност, всички круши са доволни от вас.“

 

“Растенията, плодовете, животните се жертват за хората, които трябва да благодарят за това. Ако не благодарят, малко се ползват. Тогава страданията на растенията и животните са по-големи и хората трябва да изкупват тези жертви. Как се изкупва жертвата на растенията и животните? – Чрез работа. Затова е казано: Който не работи, няма право да яде… Като възнаграждение на работата иде яденето. Щом свърши някаква работа на физическия, в духовния или в умствения свят, като заплата за това му се дава да яде. Ако нищо не е свършил, той пак яде, но взима заплатата си предварително, назаем.”

 

„Науката за храненето е необятна област, която трябва усилено да се изучава. Храни ли се човек механично и безразборно, целият му живот протича така. Затова седнеш ли да се храниш, отправи своята благодарност към Този, който ти е дал всички блага, чрез които поддържаш живота си. Помисли колко Същества и сили са взели участие в създаването на всички блага и отправи благодарност към Тях.“

 

„Тръгнете по Божествения път. Обичайте Господа. Но как? – След като се нахраните, кажете: “Благодаря Ти, Господи, за хляба, който ми даде!” След като пиете вода, кажете: “Благодаря Ти, Господи, за водата, която ми даде!” След като изгрее слънцето, кажете: “Благодаря Ти, Господи, за светлината, с която ме озаряваш!” Чувате песен, музика, виждате художник да рисува, кажете: “Благодаря Ти, Господи, че ми даваш възможност да виждам всичко, което ме заобикаля.” Срещнете ли лош човек, кажете: “Благодаря Ти, Господи, че разбрах какъв не трябва да бъда!” Един ден вие много ще благодарите за лошите хора.“

 

“Подбирай чиста и прясна храна. Пий вода от чист извор, меси хляб от прясно жито и приемай узрели и пресни плодове само от добри хора. Храненето трансформира състоянието на човека в положителни или отрицателни енергии. Дай от храната си на гладния и ти ще се наситиш дори с малко от нея. Храненето е математическа задача, която трябва правилно да бъде решена. Ако един човек разрешава правилно въпроса за своята храна и своя сън, това показва, че той е достигнал до известна хармония между своите чувства и мисли. Щом е постигнал това, той е готов да разрешава всички останали въпроси. Свежест и бодрост са нужни на човешката мисъл. А един от важните фактори за мисълта е храненето.”

* * *

Рудолф Щайнер:

„Във всички времена и разпръснати по целия свят от незапомнени времена е имало мистерийни школи, чиито членове се стремяха, със строга самодисциплина, със старателно изучаване, с медитация, да достигнат до скритото същество на света зад воала на преходното. В Гърция именно Питагор, един от великите посветени, работеше по този начин. Той беше събрал ученици, които водеше в Мистериите посредством предварителни, строги изпитания. В същото време обаче, бяха поставяни строги диетични правила. Напълно бяха забранени опияняващи напитки. Така също и приемането на месо и бобови растения беше строго забранено. Също и в по-късните времена и във всички мистерийни школи бяха давани правила, които да определят начина на живот на учениците… Те трябва да знаят, че силите на определени духовни същества лежат в храната, която ядат. И ако хората искат да станат господари на своя организъм, те трябва съзнателно да избират своето хранене.“

COMMENTS