Влияние на планините

Учителя:„Всяко изкачване по планините дава вътрешен импулс на човека. На големи височини Черната ложа е безсилна.“ „Планинските върхо

Учителя:

„Всяко изкачване по планините дава вътрешен импулс на човека. На големи височини Черната ложа е безсилна.“

 

„Планинските върхове възприемат космичните енергии, които идат към земята, трансформират ги и ги разпространяват навсякъде.“

 

„Планината е място за проява на Любовта. Човек може да намери Великото и Красивото в света само по високите места. В този смисъл всеки човек трябва да се изкачва на високи върхове.“

 

„Планинските места са пълни с енергии и носят благословение.“

 

„По високите места има повече електричество, а в ниските – по­вече магнетизъм. Изобщо в планините е събран колосален запас от електромагнитни енергии. За мисълта са нужни планински места.“

 

“Енергиите от планините слизат долу в полето, за да го направят плодородно.”

 

„Изкачването по високи планински върхове подразбира влизане в един висш свят. Следователно изкачването на върха Мусала не е нищо друго, освен отиване при Бога, т. е. изкачване на някое духовно място. Човек може да намери красивото и великото в света само по високите места. В този смисъл човек всеки ден може да се изкачва по високи върхове, да се освежава, да повдига мислите и чувствата си. Животът по високите върхове е живот на истинска музика и поезия. Само оттам човек може да възприеме нещо възвишено и велико. Гениалните музиканти са приемали музиката от високите места и после я сваляли в низините, между хората. Колкото по-добри приематели били, толкова по-точно са я предавали. Човек може физически да се движи в долината на живота, а умствено и духовно – по височините.”

 

„За да ти проговори планината, иди при нея с трепет на очакване. Душата ти да се изпълни с благоговение. Каква тишина изпълва нейните долини и върхове! Тя е приготвила толкова неща за теб! Когато си отруден и обременен, иди на планината, за да добиеш отново крила, вяра в своя идеал. Когато душата ти е арена на борби, когато тя е раздирана от съмнения и противоречия, когато минаваш през тъмните завои на живота, иди на планината, за да превърнеш всичко това в чуден Мир. Там ще утихнат бурите и ще получиш прояснение и просветление. И ако слезеш отгоре озарен и преобразен, ти си чул гласа на планината.“

 

„Защо отиваме в свещеното царство на планините? За да освободим душата си от всички грижи и ограничения, да се вслушаме в това, което ще ни каже планината. Личността със своите дребни и лични интереси замлъква, за да проговори Човекът. Човек се пробужда и чувства, че един лъх от Вечното докосва душата му; той чувства Вечното начало, което лежи в основата на неговото същество и слуша тихия глас в глъбините на своята душа.“

 

„В планината трябва да имаш чиста мисъл. Щом нямаш чиста мисъл, ще има бури, ветрове, гръмотевици, градушки, дъждове. Ще стане цяла реакция. Ще се промени времето. На Мусала дойдоха една година туристи, които ядоха месо, пиха вино и дойдоха гръмотевици и дъжд. И те избягаха. Планината е единственото място, където човек може да се научи какво нещо е чистотата.“

 

„Ние сме дошли на планината, за да разберем Волята Божия и да я изпълним; да се облагородим и се върнем обновени. Ние сме дошли на планината, за да образуваме връзка между физическия и духовния свят. Ако мислите, че никой няма на планината, много се лъжете. Цялата планина е пълна с очи; където минавате, те ви гледат. Ако ви се отворят сега очите, ще видите тук пред себе си един друг свят.“

 

„Египтяните понеже са нямали планини, са създали своите пирамиди. За мисълта са необходими планински места. Пирамидите играят роля на планини. От колко далеч са носили камъни за изграждането им!“

 

„Планините представляват акумулатори на енергии. Тези върхове са акумулатори, трансформатори на слънчеви енергии, които идват на земята.“

 

„Духовната атмосфера на планината е чиста и там по-лесно се свързва човек с възвишените същества. Ученикът трябва да влиза в нейния свещен храм и да я обикне. Тук, на планината се влива в човека повече жизнена сила – прана.“

 

„Водя ви на планината, за да ви уча как да живеете. Сега е месец април. По това време в планината има много прана. Да си вземете! Сега праната е по-изобилна, отколкото през другите сезони. През пролетта има прилив на прана и понеже растителността не е още събудена, тя приема по-малко и оставя свободна прана. Корените се събуждат по-рано от другите части на растението. Те поглъщат малко от праната, която минава покрай тях и излиза на повръхността. После вече, като се събуди растителността, тя поглъща по-голямо количество от праната.“

 

„Докато сте на планината, ходете боси по 2-3 часа на ден. Когато Слънцето грее, тревата е топла и камъните са напечени. Използвайте тези часове да се свържете с енергиите на Земята. Привилегия е за човека да ходи от време на време бос главно по ливади, поляни и канари.“

* * *

„Най-често в разредения въздух на планините, както виждаме това в Шотландия, дарът на предвиждането, на ясновидението и духовидението е присъщ почти на всеки планинец.“

Елена Блаватска

 

„Обикнем ли планината, тя винаги ще ни привлича със стройните си борове, със сенчестите си зелени полянки, с уюта на шубраците си, с дъха на мащерка и на бор. Ще дойде момент, когато ще предпочетем да спим „под звездите“! Сутрин да ни събужда росата! Да посрещнем червения диск на изгряващото слънце, надничащо между дърветата. Приобщеният към природата е щастлив човек. За него стойностите на живота са променени. Грижите, кариерата, материалните домогвания – всичко това избледнява. Само истински здрав човек си осигурява пълнокръвен живот, а това се постига само с приобщаването към природата. От аптеката здраве не можете да купите с пари.“

Лидия Ковачева

COMMENTS