Минералното царство

Учителя: „Според окултистите, животът започва от най-ниската си точка, тази на минералите, преминава през растенията и животните, и стига до човека.

Учителя:

„Според окултистите, животът започва от най-ниската си точка, тази на минералите, преминава през растенията и животните, и стига до човека. Растението е в положение, обратно на човешкото. Неговата глава е в земята, оттам то се храни. Животните са в хоризонтално положение. Едва човекът се появява във вертикално положение.”

 

„Ако си отчаян, че нямаш успех в живота си, седни на някой камък и започни да мислиш за него. Няма да се мине дълго време и отчаянието ти ще изчезне. Всеки човек, всяко животно, всяко растение и всеки минерал носят нещо ценно в себе си.”

 

„Скъпоценните камъни са децата на възвишените същества, те имат магическа сила.“

 

„В един скъпоценен камък е скрит един дух, който се учи.“

 

„Скъпоценният камък носи в себе си специфичен живот и оказва особено лечебно действие, стига да знаеш как да се свържеш с неговата енергия.“

 

„Не само скъпоценните камъни, но и благородните метали носят живот, затова бих ви препоръчал да носите поне един златен пръстен или друг златен предмет, който е проводник на живота. Богатите обичат златото, но не знаят как да го използват. Те го държат затворено в касите си и му стават роби.”

 

„Защо човек избра златото за постоянна монета, при това международна, а не желязото и медта? Златото има красив цвят, не се окислява. За тези си свойства то се цени много. Златото причинява радост на човека. То може да лекува, главно нервни хора, неврастеници. Сложете една златна монета в чиста вода, да стои няколко часа. Микроскопически частици от златото ще се разтворят във водата и тя ще стане лековита. Ако нервен, раздразнен или гневен човек пие от златната вода, ще се успокои. Златото регулира нервната система. Достатъчно е да погледнеш една златна монета, за да се успокоиш. Ето защо, носенето на златни украшения не е без значение.“

* * *

Езотеричното християнство ни учи, че четирите земни царства са различни степени в развитието на Живота. Един ден съществата, които днес са затворени в  минералите, ще преминат във степен на развитие, съответстваща на днешните растения, растенията – в животинска степен, животните в човешка, а хората – в ангели. Това ще се случи само с тези, които се развият успешно съобразно мировата еволюция. На изоставащите пък ще им бъде даден шанс и в бъдеще да наваксат пропуснатото, но проспят ли и него, ги очаква много незавидна и трагична участ.

COMMENTS