Колективна Карма

"Кармата на всички народи е назряла вече. Сега е време за ликвидация, за разплащане. Казано е в Писанието: „Ще въздам на всички според деянията им.“ З

„Кармата на всички народи е назряла вече. Сега е време за ликвидация, за разплащане. Казано е в Писанието: „Ще въздам на всички според деянията им.“ Значи всичко непотребно, всичко нечисто, събрано от хиляди векове насам, ще се запали да изгори, вследствие на което всички народи ще минат през голям огън. Аз не казвам това, за да ви плаша, но да ви обърна внимание върху великите Божи закони, които управляват света. И тъй, от нас зависи изправянето на света! Добрите хора ще спасят света. От всички краища на Земята добрите хора трябва да си подадат ръка, да се обединят в името на Божията Любов, Мъдрост и Истина, и да внесат между хората новата култура с всички нейни блага и придобивки. Велико е бъдещето на Земята!“

„Ние искаме Господ да дойде на Земята, но за да стане това, трябва ние да бъдем готови, защото едно време Христос дойде между евреите, но като не бяха готови, създадоха си карма и виждаме какви излязоха последствията. Сега Христос иде между кавказката раса, европейските народи и ако не Го приемат, ще ги завладее жълтата раса и ще ядат бой до олелия. Ще ги сполети най-голямото нещастие, което може да бъде.“

Учителя

Понякога кармата трябва да се осъществява сред определен народ или определено обществено положение, защото някога е била поставена основа за подобен род карма. Мнозина, които не познават дълбоко кармичния Закон, виждат несправедливост в колективната карма, понеже са принудени да плащат за грешките на своите предци. Те обаче пропускат нещо важно: твърде вероятно е техните предци да са били именно самите те, и ако един човек се роди в определено семейство или народ, това изобщо не е случайно, а е признак, че именно кармичните задължения са го привлякли към мястото, където се намира. Учителя загатва за нашето пряко участие в родовата карма със следните думи:

„Днес ти носиш наследствени черти от баща си и майка си. Преди четири поколения ти си бил баща на своя баща. Значи това, което си наследил от баща си днес, ти някога си вложил в него.“

COMMENTS