Законът за Кармата според Библията

"Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете; давайте, и ще ви се даде: мярка добра,

„Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете; давайте, и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви; защото, с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.“

Лука 6:37,38

 

„Тогава Исус му казва: върни ножа си на мястото му; защото всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат.“

Мат 26:52

 

„Тогава книжниците и фарисеите доведоха при Него една жена, уловена в прелюбодейство, и като я поставиха насред, рекоха Му: Учителю, тая жена биде хваната в самото прелюбодейство; а Моисей ни е заповядал в Закона такива с камъни да убиваме; Ти, прочее, какво казваш? Казваха това, за да Го изкушават, та да имат с какво да Го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята, без да обръща на тях внимание. А като настояваха да Го запитват, Той се поизправи и им рече: който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея. И пак се наведе надолу и пишеше по Земята. А те, като чуха това, и понеже съвестта ги бореше, взеха да се разотиват един след друг, начевайки от по-старите, та до последните; и остана Исус сам и жената, която стоеше насред. Като се поизправи и не видя никого, освен жената, Исус й рече: жено, де са твоите обвинители? Никой ли те не осъди? Тя отговори: никой, Господи! Исус й рече: и Аз те не осъждам. Иди си и недей греши повече.“

Йоан 8:3-11

 

„Който копае яма, той ще падне в нея, и който търкаля камък нагоре, върху него ще се върне.“

Притчи Соломонови 26:27

 

„Онези, които орат беззаконие и сеят нечестие, това и жънат.”

Книга на Йов 4:8

COMMENTS