Трудолюбие

Учителя:„Четвъртият порок, който унищожава виделината, е леността. Бих желал в България всеки да се стреми към труд – това се отнася до гражданите

Учителя:

„Четвъртият порок, който унищожава виделината, е леността. Бих желал в България всеки да се стреми към труд – това се отнася до гражданите, защото опасността за леност се явява у тях, а не у селяните.“

 

„Единственото нещо, което повдига човека, е работата. За да се проявите в каквото и да е направление, трябва да работите. Работата е свещено нещо. Работа, вършена с любов, е щастие.”

 

“Съвременните хора, особено религиозните, говорят за чистота — външна и вътрешна. Те очакват Бог да ги очисти. Не, всеки сам ще се очисти. Сами сте се цапали, сами ще се очистите. За да се очистите, от всички се изисква работа. И богати да сте, пак ще работите. Провидението ще ви постави на последно място, за да ви научи да работите. То няма да тури пари в банката на ваше име, за да ви осигури. Божествените Закони не позволяват никакво осигуряване. Като работи съзнателно, стъпка по стъпка човек върви напред.”

 

„Невидимият свят не обича хората, които не работят. Чакай Господа, но работи.“

 

“Който не разбира това учение, отива в друга крайност, очаква всичко от Господ – значи ако Бог мисли за теб, ти не трябва да работиш. Не, това е крива философия. Бог ще промисли за мен само когато насадя 200-300 дръвчета; Бог ще промисли за мен, когато завърша университет; Бог ще промисли за мен, когато работя на лозето и стана опитен лозар; Бог ще промисли за мен, ако познавам добре занаята си. Господ промисля за Своите разумни деца, които учат добре и Го слушат. Всеки от вас трябва да знае по едно изкуство и по един занаят, не е достатъчно само да се молите и мечтаете.“

 

„Които иcкa да върви напред, който се стреми към Бога който иcкa да расте в Божествения свят, той трябва да се тpyди и да работи.“

 

„Човек, който е мързелив и не работи, всякога е изложен на несрети в живота. На мързеливия и на глупавия всички са виновни, всеки строй не е хубав за тях. А има и такива, които чакат Господ да им оправи работите. Хората трябва сами да си оправят работите, а не да чакат нов строй или Господа, или друго прераждане. Когато Господ дойде при вас, работите ви трябва да са оправени, за да има какво друго да ви даде.“

 

„Приpодaтa наказва всеки, който не иcкa да работи. „По какъв начин?“ Като атрофира постепенно организма му и го довежда до положение на паразит.“

 

„Каквато и работа да свършите, все ще внесете малък тласък в Космоса.“

 

„Природата обича трудолюбивите хора. Затова аз казвам, люби Бога и постоянно работи.“

 

„Иска ли някой да cи поживее, без да работи, той е осъден на израждане.“

 

„„Ама нямаме условия за работа.” – Условия всякога има. Важно е да имате желание за работа.“

 

„Онази работа, която провидението ти е определило, не трябва да се отлага. За всяка мисъл, за всяко желание има определено време, което кaтo пропуснеш веднъж, няма вече връщане назад.“

 

„Великите и гениалните хора са станали тaкивa, защото ден и нощ са работили върху своя ум и своето сърце, разработили са ги.“

 

„За да наследи земята, човек трябва да бъде кротък. – Кой човек наричаме кротък? – Който има добра обхода със себе си и със своите ближни. Той не влиза в стълкновение с никого. Ще кажете, че кроткият човек не прави зло. Не е въпрос да не прави зло; важно е да прави добро. Много хора се въздържат от злото, но и добро не правят. Който не прави нито зло, нито добро, все едно, че нищо не прави.“

 

„Човек остарява от леност, а се подмладява от работа.“

 

„Ако човек вярва, без да работи, без да учи, това е суеверие.“

 

„Казват: «Господ ще нареди всички работи.» Ние сме против този възглед – стар възглед е той! Ако това се отнася до Господа, Който е в нас – вярно е, че Той ще нареди всичко, но ние трябва да Го слушаме.“

 

„Мнозина мислят, че като станат религиозни, не трябва да учат. Те считат, че всичко ще им се даде наготово. Това е криво разбиране. Човек трябва да учи, да работи, да мисли, да си създаде чиста, права мисъл. Той не трябва да допуска в ума си нито една изопачена мисъл и в сърцето си нито едно изопачено чувство. Не поставяй нито една нечиста мисъл на твоя светилник и нито едно нечисто чувство на твоето огнище.“

 

„Някои се оплакват, че не им се откриват тайни. Какво искат те? Да им дам оръжие, за да се избият помежду си? В Западна Европа съществуват разни учения и братства, членовете на които искат да научат тайните на природата. В това отношение те приличат на онези жени, които отмъщават на своите възлюблени с витриол * (сярна киселина).“

 

„Молете се Господ да ви помогне във вашите начинания, а не той да ги осъществява вместо вас.“

„Светът няма да бъде разрушен от тези, които вършат злини, а от тези, които ги гледат без да правят нищо.“

Алберт Айщайн

 

„“Утре“ е велик враг на „днес“; „утре“ парализира нашите сили, довежда ни до безсилие, поддържайки в нас бездействие.“

Е. Лабуле

 

„Както в застоялия вир се натрупват червеи и мръсни влечуги, така се размножават лошите и развратни мисли в мързеливия човек.“

 Р. Бертон

 

„Да не вършиш нищо значи да вършиш зло.“

Японска пословица

 

„Нищо не поощрява така безделието както празните разговори.“

Лев Толстой

 

„Всичко е лесно за трудолюбивия и трудно за мързеливия.“

Петър Берон

 

„Мързелът, а не работата, е проклятие за човечеството.“

С. Смайлс

 

Заради това, че се опитваш да се заемеш с някаква по-висша дейност, не трябва да занемаряваш обикновените си задължения, понеже, докато те не бъдат изпълнени, ти не си свободен да служиш на друго дело. Не поемай нови задължения към света, а изпълни докрай онези, които вече си поел – всички задължения, които ти сам признаваш за действителни и разумни, а не някакви въображаеми, които друг се опитва да ти наложи.

Кришнамурти

 

И един съвет от мен: Не забравяйте никога, че винаги, когато имате светла идея за нещо, което ще спомогне за вашето или чуждото развитие, ще идват тъмни духове да ви внушават мисли, че не е сега момента, че няма смисъл, че нямате време за това и т.н. И колкото повече напредвате в Пътя, толкова по-упорити ще бъдат, понеже с напредъка ви Бог все повече ви благославя (с енергия, дарби, интуиция, здраве, сили) и те имат огромна изгода да ви спънат и да вземат това, което иначе е предназначено за вас.

* * *

В Ада обявили конкурс – какво да кажат на хората, за да ги отклонят от Божия път.

Надигнал се един бяс:

-Да кажем, че Сатаната не съществува.

-Нее, – отговорили останалите в хор – съществуването на Сатаната е очевидно.

-Да кажем, че Бог няма – предложил друг.

-Нее, все някак ще се досетят – отново не се съгласили останалите.

Победила фразата: „Има време, ще го направиш утре …“

COMMENTS