Милосърдие

Учителя:„Човек е дошъл на Земята, за да научи Закона на милосърдието.“ „Милосърдието има отношение към Закона на служенето.“ 

Учителя:

„Човек е дошъл на Земята, за да научи Закона на милосърдието.“

 

„Милосърдието има отношение към Закона на служенето.“

 

„Милосърдието е най-високата проява на човека, който живее на Земята.“

 

„Милосърдието, за което ви говоря, не е нещо отвлечено, мъртво – то е реално, живо. Всеки ден то слиза на Земята. То е първият лъч, който сутрин ви събужда. Милосърдието внася първата мисъл във вас за работа. Ако не приложите тази мисъл, ще сгрешите.“

 

„Миналият век е век на проливане на кръв. Иде милосърдието в света, което работи за повдигане на човечеството.“

 

„В милосърдието се крие изкуството да помирява хората.“

 

„Искаш ли да дойде Разумното, Любовта да те помилва, трябва да бъдеш милостив. Любовта не може да те помилва, ако не си милосърден. Не си ли милостив, милосърден, ти ще си като сухо дърво, без листа и цветове. Любовта ще слиза и ще се качва, но при тебе няма да дойде. Помилват ли те, ще усетиш Любовта в себе си.“

 

„Всяко добро, в което милосърдието отсъствува, не е истинско добро. Милосърдието е една от красивите страни на любовта. Казано е, че Бог е милосърден и дълготърпелив. Велико нещо е милосърдието на Бога! Той търпи хората по причина на това си качество. Милосърдието е приложение на любовта в живота. Милосърдието е лишено от всякакво користолюбие. И най-малките неща, проникнати от милосърдие, стават велики. Вижте, например, колко малко изглежда слънцето. Въпреки това то изпраща грамадни количества светлинна и топлинна енергия чрез които осветява и отоплява цялата земя.“

 

„Щом богатият е стиснат, трепери над богатството си, туй богатство ще му се отнеме. Законът е следният: Силният не трябва да бъде силен за себе си, богатият е изпратен да помага на бедните, добрият е пратен да помага; от него зависи — не насила да го карат, а сам да съзнава къде и как да помогне.“

 

„Когато извадите последния лев от джоба си и няма на какво да се уповавате, Господ ще ви се изяви. Докато се уповавате на последния си лев, вие спъвате Бога и Той не може да дойде при вас. Освободете се от всичко човешко, на което се уповаваете. Когато Бог ти каже да дадеш нещо от себе си, дай и не съжалявай.“

 

Минавате покрай ваш познат и си казвате: този не заслужава дори “Добър ден” да му кажа. На опасно място се поставяте така. Кажете му: “На добър път. Желая ти успех! Каквото мислиш, да сполучиш!”

* * *

„Осъждането на друг човек всякога е погрешно, защото никога не може да знаеш какво е ставало и става в душата на този, когото осъждаш. Почти всякога, като поровиш в себе си, ще намериш този същия грях, който осъждаш в другите. А ако не си извършил такъв грях, имаш някой по-лош.“

Лев Толстой

 

„В каквато степен не последваш желанието си да обвиниш някого, да го осъдиш в случаите, когато си предизвикан в живота, а работиш без каквато и да било критика за поправянето на вредите, на лошото и т. н., в такава степен се издигаш нагоре. Въздържането от критика съвсем не означава, че трябва да си безразличен към лошото, към злото и да го подминаваш и оставиш всичко, каквото е. Човек трябва само да се опитва да разбере лошото, да разбере неговите причини в същата степен, както разбира доброто.“

Рудолф Щайнер

 

„Аз виждам само добрите качества у хората. Тъй като самият аз не съм безупречен, не бих си позволил да посочвам недостатъците на другите.“

Махатма Ганди

Не корете слепите за слепотата им. Подайте им с усмивка ръка.

Слепотата е простима, коравосърдечието – не.

COMMENTS