Смирение

Учителя: „Гневът е енергия, неизползвана в добро направление – след гняв у човека настъпва отслабване, демагнетизиране.“ „Първото важно

Учителя:

„Гневът е енергия, неизползвана в добро направление – след гняв у човека настъпва отслабване, демагнетизиране.“

 

„Първото важно нещо за вас е да владеете гнева си. В този случай самообладанието ви е необходимо. Освен това вие трябва да развивате интуицията си. Тя ви е необходима, за да разбирате човешкия характер, да разбирате кои хора са подобни на вас и кои не. С тези, които са подобни на вас, вие може да живеете добре, но от тия, с които не си съответствате, трябва да се държите на известна дистанция.“

 

„Каквото и да правят другите хора около вас, никога не ги критикувайте, не изпращайте лоши мисли към тях – имайте предвид да влезете в тяхното положение и уважавайте свещения път, по който вървят. Знайте, че Бог работи върху тях и ще ги изведе към сигурен край. Уважавайте всекиго, в каквото и положение да се намира. Каквото и да прави той, не губете свещеното уважение към него и не мислете, че Бог го е оставил.“

 

„В Окултната школа се забранява всяко одумване, всяко изтъкване на погрешките у другите хора – изобщо лошите мисли се забраняват. Знаете ли защо? Понеже щом мислите лошо за някой човек, вие отправяте своите корени към него, а там няма никаква храна за вас. Тези ваши коренчета започват да всмукват сокове от този човек, но тези сокове са чиста отрова, която постепенно трови и разваля вашия живот. Много жени се развалят не само от това, че имат лоши мъже, но и от мисълта, че мъжете им са лоши, и започват от ден на ден да отпадат, да съхнат, докато един ден кажат: „Сбогом от този свят”, а мъжът им гледа и си казва: „Не знам от какво се помина моята жена.” Същото нещо става и с ученика на Окултната школа. Затова се казва на ученика: не мисли зло, т.е. не пущай корените на твоята душа в лош човек, стой настрана от него! Така стои научната страна на въпроса.“

 

„По-разрушителна сила от гнева в човека няма. Гневът е неестествена сила, която руши. Гняв и негодувание не са едно и също нещо. Негодуванието е естествена сила, която не руши, а изправя нещата. Като се разгневи обаче, човек моментално кипва и е готов да разруши всичко, което се изпречи на пътя му.“

 

„Щом се разгневиш, иди на нивата да ореш; вземи мотиката, иди на лозето да копаеш; вземи две стомни и иди на чешмата да донесеш вода. Енергията трябва да се впряга на работа.“

 

„Вие имате навик да се гневите, кипвате изведнъж – не се стремете да изкорените този ваш навик, а да го преодолеете. Поставете си за задача, щом се разгневите, да се справите с гнева. Гневът си има ключ – завъртете ключа и му кажете: «Почакай, сега имам малко работа!» Ако вие съумеете да спрете вашия гняв, ще можете да пренесете неговата енергия в една по-горна област на вашия мозък. С тази енергия вие ще помислите за светиите, за Бога.“

 

„Глупавият няма право да се гневи. Да се гневят светиите, добрите, разумните хора – това е на място. Всеки обикновен и глупав човек трябва да си каже: «Нямам право да се гневя! Ако си позволя това, всичко ще загубя.» Няма по-опасно нещо от гнева. Разумният впряга гнева си на работа и върви напред. Ако глупавият не се труди, а само се гневи, ще изгуби всичко, което има, и след това са му нужни десетки години, за да придобие изгубеното. Не е обаче абсолютно изключено правото на човека да се гневи, но само ако се свърже с добрите и разумни хора, със светиите и с Бога. Тогава гневът му ще бъде на място и ще свърши някаква работа.“

 

„Смиреният човек не е слаб. От него и смъртта се страхува. Смиреният е свободен човек. Той е обиколен с приятели, с които споделя мислите, чувствата и постъпките си. Той споделя с тях стремежите на своята душа и дух. Какви по-добри приятели може да има човек от своя ум, своето сърце, своята душа и от своя дух? Който има тези четири приятели, той е богат. Около него всеки ден ще се групират все повече и повече хора, които ще му помагат. Приятелството се подържа чрез честност и разумност. Ако не си честен и разумен, приятелите ще те изоставят. Дали си учител, свещеник, или търговец, ще бъдеш честен. Днес човечеството се нуждае от честни, добри, силни и справедливи хора.“

 

„Всякога казвайте: „Господ направи“, никога не казвайте „аз го направих“, защото това ще бъде работа на Антихриста.“

„Безумец бях — каза си той, — че в деня, когато реших да отмъстя, не си изтръгнах сърцето!“

из „Граф Монте Кристо“, Александър Дюма

 

„Преди да поемеш по пътя на отмъщението, изкопай два гроба.“

Конфуций

 

„Обикновено тези хора, които малко знаят – те съдят. Другите, знаещите, истинските човеци, те разбират, учат се и си помагат, но никога не съдят. Защото Един е, на Когото е дадено да съди.“

Любомир Лулчев, „При Адепта“

COMMENTS