Откъде да започнем?

За основа на тази инициатива може да се използва прекрасната кампания „Дар Лимец“, организирана от група братя и сестри, които вече са свършили много

За основа на тази инициатива може да се използва прекрасната кампания „Дар Лимец“, организирана от група братя и сестри, които вече са свършили много добра работа за популяризирането на идеята и възприемането ѝ от обществото. С тях неведнъж сме разговаряли по въпроса за безплатния хляб за всички в България, и ако се появят достатъчно съидейници (не толкова количествено, колкото качествено, тъй като добрият и вдъхновен човек върши работа колкото 1000 просто заинтересовани) вярвам, че в рамките на 2-3 години тази идея може да се реализира по един много разумен начин.

Тук споделям няколко идеи, които ми дойдоха докато медитирах върху този въпрос. Върху тях всеки брат или сестра може да мисли, да допълва или отхвърля, и в един недалечен ден, ако има желаещи, да се съберем и обсъдим положението, както и най-подходящата стратегия за действие.

Никой не може да ме убеди, че е невъзможно да се реализира тази идея. Най-вероятно в началото ще се действа в по-малък мащаб, като (ако е рекъл Господ и си свършим добре работата) ще се появяват все повече добри хора, които да прегърнат идеята и да работим заедно на Божията Нива. Както в преносен, така и в буквален смисъл.

* * *

Идеите са представени в донякъде хаотичен ред, тъй като не смятам за редно да представям моето крайно виждане като единственото вярно, а е по-разумно всеки сам да обмисли възможностите и така да достигнем до цялостен план.

 • Осигуряване на средства: чрез дарения и доброволчески труд – искрено се съмнявам, че може да се разчита на държавата за каквото и да било, свързано с благото на нейните граждани
 • Дейността най-добре да бъде извършвана през Сдружение с идеална цел
 • Отглежданата култура според мен следва да бъде лимец. За да се благослови едно дело, то трябва да се стреми към най-висш идеал – да го правим така, все едно го правим за Бога. А от духовна гледна точка разликата между лимеца и съвременните сортове жито е като между Христовото учение и църковното християнство.
 • при отглеждането също ще се спазва най-високият идеал – биодинамични методи, съчетано с братски песни и молитви
 • Според мен трябва да се раздават (поне на първо време) зърна, а не готов хляб – това ще улесни процедурата многократно:

– ще отпаднат големи разходи за мелене и печене

– ще отпаднат желаещите, които искат само защото е „наготово и безплатно“, а не защото нямат възможност да си го купят. Хората, които имат нужда от храна, а също и здравословно живеещите, ще оценят високо самия суров лимец

– Учителя многократно е обръщал внимание, че меленето и печенето на хляба не допринася, а само отнема от хранителността на житото

– ще може да се раздава веднъж на големи периоди от време (месечно или дори годишно)

– горното на свой ред ще намали необходимостта от складове, тъй като ще може всеки човек да си съхранява количествата сам

 • Като количество за дневен прием, разумно ми се струва 100 гр., а за малки деца – може би наполовина.
 • Всеки човек ще може да се регистрира през онлайн приложение като въведе име и ЕГН, а при всяко получаване с лична карта или друг документ за самоличност ще се отмята полученото количество, за да няма злоупотреби; т.е. жито ще получава всеки български гражданин, който заяви своята необходимост от безплатен хляб. „Искайте и ще ви се даде“
 • За безплатен хляб може да се запише всеки български гражданин (ако още няма лична карта – от родителите си с акт за раждане), без значение от социален статус, религиозна принадлежност и т.н.
 • При записване всеки ще бъде запитван дали има желание да подкрепи инициативата като спомогне според възможностите си
 • Доброволческо участие чрез:

– дарение;

– предоставяне на земя;

– предоставяне на складово помещение или място за раздавания;

– помощ при земеделската обработка;

– транспорт;

– юридически съвети за узаконяване на дейността;

– програмиране за създаване и поддръжка на онлайн платформата;

– разпространение на идеята;

– раздаване на житото;

– каквото не достига, ако има възможност, ще бъде заплащано чрез даренията

 • При недостатъчни количества ще се раздава първо на бременни, майки с деца, социално слаби и доброволци
 • Струва ми се, че е по-разумно никъде в публичното пространство идеята да не бъде свързвана с Учителя и Братството – определени среди ще опитат да я опорочат
 • към официалното представяне на идеята може да бъдат разпространени и рецепти, както и информация за полезността на лимеца в сравнение с обикновената пшеница, а също и спрямо хляба в търговската мрежа
 • Към представянето на идеята могат да бъдат използвани определени стихове от Христовото Слово – предлагам няколко идеи:

Матей 18:20 „…дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях.“

Матей 25:40 „Понеже сте сторили това на едного от тия най-малките Мои братя, на Мене сте го сторили.“

Лука 6:38 „Давайте, и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви; защото, с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.“

Лука 22:19 „И като взе хляб и благодари, преломи и им даде, казвайки: това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мой спомен.“

COMMENTS