Какво можем да направим?

Първо, да "бием камбаната" пред колкото се може повече хора, за да се подготвят за този недалечен момент.Второ, да купуваме, печатаме, четем и раз

Първо, да „бием камбаната“ пред колкото се може повече хора, за да се подготвят за този недалечен момент.

Второ, да купуваме, печатаме, четем и разпространяваме Словото „докле е ден“.

И трето, във възможно най-голяма конфиденциалност да бъдат организирани скривалища за книги, за които да знаят възможно най-малко хора. Нека имаме предвид, че при едно гонение, което е почти неизбежно, ще бъдат използвани „разширени похвати за разпит“ срещу хората, които могат да имат подобна информация. И по закона, че една верига е толкова здрава, колкото е здраво най-слабото нейно звено, ако само един се подаде и доносничи, усилията на останалите губят всякакъв смисъл.

Имам и други идеи, които обаче не смятам за целесъобразно да споделям публично. С радост бих го направил с хора, които съзнават значимостта на този проблем.

Нека не забравяме какво се случи с цялата литература на александийската школа, а също и на манихеите, богомилите и ред други Братства. Наивно е да смятаме, че това повече не може да се случи.

От нас зависи какви условия ще заварим, когато един ден отново се преродим на Земята: пълен духовен мрак или сияйната Светлина на Просвещението.

COMMENTS