Пренаталното възпитание и ролята на родителите

Учителя: "Родителите нито създават, нито притежават децата - те са само едни проводници, канали, чрез които трябва да се роди една душа. Те само му д

Учителя:

„Родителите нито създават, нито притежават децата – те са само едни проводници, канали, чрез които трябва да се роди една душа. Те само му дават път да дойде на земята. След раждането, вътрешната връзка между детето и майката продължава, макар и по друг начин. Дете, което майка му не го е носила на ръце и не го е кърмила, губи нещо изключително ценно. Има връзка между етерните двойници на майката и детето. Затова детето не трябва да живее далеч от майка си до 14 годишната си възраст. Прегръщането на бебето, особено от майката, е важно за неговото физическо и психическо здраве.“

 

„Който мисли, че светът може да се спаси извън майката, се заблуждава. Всички учители трябва да се наредят около майката.”

 

„Чрез храната си майката определя бъдещето на детето. През време на бременността си жената трябва да бъде поставена при най-благоприятни условия – тя трябва да се храни правилно, с чиста храна, при добро хармонично разположение на духа; никога да не вечеря късно преди лягане. Трябва да диша дълбоко, да мисли и да чувства право. Понеже в това състояние жената е силно чувствителна и възприемчива, със силно въображение, трябва да си създава гледки, занятия и удоволствия най-възвишени. Трябва да прави сутринни разходки, да наблюдава красиви картини в природата, да се разхожда в градини, дето цъфтят красиви, благоуханни цветя, дето растат хубави плодни дървета, дето животът расте и се развива.

Чистотата, както физическа, тъй и духовна, е необходимо условие за бременната жена. Къде ще намери тя по-голяма чистота от тая в природата? За тая цел тя трябва да посещава чисти извори и реки, водите на които да служат като огледало на нейния живот. Тихите приятни нощи с небе, осеяно с безброй трептящи звездици, също представят незаменими картини за жената – бъдеща майка. Тя трябва да възпитава детето си, докато е още в утробата й. Там детето има всички условия за възприемане, а след раждането то има вече условия за обработване на възприетото.

Ето защо и умственият живот на жената не трябва да се пренебрегва. Най-красивата и изящна литература трябва да бъде нейната умствена храна, животът на мъдреците, на великите хора, трябва да бъде двигател на нейната мисъл. Красива и възвишена поезия, хубава музика и песни трябва да нарушават от време на време тишината на нейния живот. Спокойствието, тишината са нужни за жената-майка.

На бременната жена трябва да свирят най-хубавите парчета, за да се роди едно гениално дете. Гърците са заобикаляли жените с красиви образи, когато са били бременни.”

 

„Когато майката е бременна, не трябва да е гневна. Една майка, която зачене и почне да се нервира и злослови, могат да й се предскажат последствията и да се опишат напълно характера и съдбата на младенеца – какво ще стане в бъдеще с него. Майката, която се нервира, не бива да мисли, че детето, което ще роди, ще бъде светия – да я гледа на старини. То един ден ще си отмъсти и ще й рече: По-добре да не си ме раждала. Ония хора, които проповядват въздържание трябва да знаят, кога се е зародило пиянството. Пиянството на този момък се е зародило още в утробата на неговата майка. Много престъпления, убийства, пиянства и ред подобни неща се зараждат в утробата на майката. Следователно, трябва да се създадат благоприятни условия за майката по време на нейната бременност. Когато майката зачене, тя трябва да бъде жрица. Също така и бащата. И не само те, но също така и сестрите и обществото трябва да бъдат жреци на чистотата и възвишения живот.”

 

„Докато майката е още бременна, докато детето е още в утробата и, тя може да създаде до известна степен онова, което иска. От нея зависи да създаде добри или лоши синове на обществото. Ако майката е заченала и не гради с космична обич, не може да създаде онова, що желае. Ако в периода на бременност посещава балове и прекарва времето си в леки удоволствия, тя не може да създаде висши типове.”

 

„Ако една жена е бременна и в това си положение има най-тежки изживявания, например у нея се заражда желание да отмъсти, да открадне, да убие, то детето, което ще се роди, ще бъде един престъпник. Така говорят научните данни. Тъй че спасението на човечеството седи в съзнателното отказване на жената да ражда престъпници.”

 

„В бъдеще майката трябва да говори на децата си още в утробата да работят за доброто, за любовта, за мира. Пчелите хранят някои личинки с най-хубави храни и те стават царица. Също така, когато човек иска да отгледа една гениална идея, трябва да я храни с най-хубави храни – с най-хубави мисли и чувства, с любов и пр. И майката трябва да храни детето в утробата си с най-хубави мисли и чувства.”

 

„Ако всички майки говорят на децата си, докато са още в утробата им, че не искат да вършат насилие, тия деца, които се родят, ще носят идеите на своите майки. Те ще станат проводници на новите мисли, ще работят за оправянето на света.”

 

„Колко майки са отравяли своите деца с лошото си мляко! През този период майката трябва да има най-добро разположение – да не се гневи. И най-малкото нейно неразположение през този перид се отразява върху детето.”

 

„Никой не може да замести нежността на майката. Децата, които живеят в пансиони, не могат да намерят в околната среда нежността на майката и затова стават по-груби. Семейството е важен институт. Всички други институти него трябва да имат за модел. Всички възпитателни институти трябва да бъдат подчинени на семейството. То е Божествен институт.”

 

„Майката е извора и туй, което извира в нея, то се влива в детето. Божественото, което е в нея, тя му го предава. Обмяната между майката и детето не е само външна, но и вътрешна. Майката играе голяма роля не само в материалния свят, но и в света на мислите и чувствата. Тя не само създава формата, но влага в нея съдържание и смисъл. Става едно преливане между душата на майката и душата на детето.”

 

„Светът ще се поправи, само като се поправи семейството. Хората трябва да имат ясна представа за това. Бащата и майката трябва да са свършили най-главната образователна работа и после идат вече училището и обществото. Последните градят върху това, което е изработено вече в семейството.”

 

„Младежи, родени от добри майки, представляват бъдещето на човечеството. Те са надеждата на човечеството.”

 

„Жената още от малка трябва да живее чист и възвишен живот.”

 

„Жената ще внесе любовта в семейството и в света.”

 

„В живота си съм срещал само няколко жени – някои в България и някои в чужбина. Истинската жена се отличава с нежността си; нито една груба дума не може да излезе от нейната уста. Всяка жена, която може да проявява грубост, не е още въплъщение на истинската жена – тя се е отклонила. А туй, което отличава истинският мъж – то е благородството.”

 

„Да просвещаваш майката означава да възпитаваш детето още в утробата ѝ.“

Г. Лихтенберг

 

„Не насилвайте децата ви да следват вашите стъпки, защото те са създадени за време, което е различно от вашето.“

Сократ

 

„Детето е гост в твоя дом – нахрани го, изучи го и го пусни.“

Индианска мъдрост

 

„Страхът на родителите е, че децата им могат да тръгнат по път, който те не одобряват. Децата ви не са родени за да следват това, което на вас ви харесва или не харесва. Те трябва да живеят собствен живот, а вие трябва да им се радвате, че живеят собствен живот, какъвто и да е той.

Цялото общество се състои от посредствени хора по една проста причина – никой не е такъв, какъвто би искал да бъде, а какъвто са го направили. Така той не може да е добър, да се чувства пълноценен, да се радва.

Затова задължението на родителя е много деликатно, защото целия по нататъшен живот на детето му зависи от него. Помогнете му да намери това което харесва и да бъде щастливо.

Никой родител не иска да вижда детето си нещастно. Но представата на родителя за щастие е напълно грешна. Те си мислят, че ако децата им станат лекари, професори, инженери, учени – ще бъдат щастливи.

А дали е така?

Децата могат да бъдат щастливи само тогава, когато станат такива, каквито трябва.“

Ошо

 

„Не мислете, че възпитавате детето само когато разговаряте с него или го поучавате… Възпитавате го във всеки миг от вашия живот.“

Макаренко

 

„Ако детето е нервно, трябва да се лекуват родителите!“

Агния Барто

COMMENTS