Методи от Учителя

Учителя:„Тайната на градинарството се крие в изкуството да събудиш желанието в растението.“ „Само онзи може да изкара чисто и здравос

Учителя:

„Тайната на градинарството се крие в изкуството да събудиш желанието в растението.“

 

„Само онзи може да изкара чисто и здравословно жито, който е орал, сял и жънал с любов и песен.“

 

„Когато садите боб, царевица, пшеница, любеници, или друго нещо, добере е това да става в периода на пълнене на луната. Пълненето на луната внася подтик, импулс за растене на растенията. Но в това време те не могат да растат. Те имат само вътрешен подтик за растене, обаче, самото растене спира. Щом луната започне да се празни, и растенето на растенията започва. Значи, светлината на луната,, при пълненето й, се отразява отрицателно върху растенето, т.е. спира растежа на растенията.“

 

„Главното свойство на водата е нейната магнетичност. Изобщо искате ли да се храните с чиста, здравословна храна, ще знаете, че не е безразлично, как се приготвя хлябът, откъде се купува и т.н. Не е безразлично, кога се сее житото. Ако сте посели житото в момент, когато ритъмът на слънчевите енергии е възходящ, вие ще имате един резултат, ако е низходящ-друг резултат. Това се отнася не само до житото, или до другите растения, но и до посаждането на вашите мисли и чувства.“

 

„Който знае, как да използва пепелта, по-добър тор от нея няма; който не знае, как да я използва, по-лош тор от нея няма.“

 

„Ако посеем 3;4;5;6;7 зрънца в почвата, числата 4,5 и 7 ще дадат повече плод, а 3 и 6 по-малко.“

 

„Когато посадите едно семе в земята, за да покълне, то трябва да преодолее твърдата, корава почва. Семето не постига това със своя нежен връх, но с електричеството, с онзи импулс за живот, който съществува в него. Влагата, която се среща в почвата, служи само като проводник на електричеството, на жизнената сила в растението. Следователно, семето пробива и подава своето нежно връхче над земята чрез електрическата енергия в себе си, чрез подтика за живот.“

 

„Ако имате Любов да възлюбите, дърветата ще дават повече круши, повече ябълки. Възлюбете житото и житото ще дава повече. Възлюбете кравите и кравите повече мляко ще дават. Всичко, което възлюбите ще дава повече. Възлюбете Слънцето и то ще ви дава повече светлина. Въздухът, навсякъде, всичко, което виждате, ще даде своето благословение.“

 

„Някои от вас, които имате земя, посейте една слива цяла, без да изядете плода, че кокичката да посявате. Посейте една праскова, без да изядете месото. После изяжте една слива и костилката посейте, да видите каква ще бъде разликата. Направете опит. Ние предаваме нашето користолюбие на растенията.“

 

„Онази част от почвата, която трябва да произвежда блага, е почти изтощена. Трябва да я оставим няколко години да си почива.“

 

„Мислите на хората имат отношение към външната природа. От мислите на хората може да се образува слана, защото от колективната мисъл на хората зависи времето.“

 

„Накарайте едно просто дете да сади боб, грах, леща, да видите, каква промяна ще стане с него. Ако искате да подобрите състоянието на стомаха му, нека сади ряпа; ако искате да придобие хубав цвят на лицето си, нека да сади грах. Това е психологически вярно, обаче, резултатът е много бавен. Трябва да минат десет поколения, за да видите ползата от вашия труд. Изучавайте зелето, да видите, какво се крие в него. Ако искаш да знаеш, как е направена земята, питай зелето. Листата на зелката са подобни на земните пластове. Значи, зелката представя геологическите епохи, през която е минала земята в своето развитие. Който знае, какво представя зелето, по него може да изучава геологията.“

А Влад Пашов пише:

„Разказва брат Маню Славов: ‘Една година заборчлях и отидох при Учителя да го питам как да се справя с положението си. Той се заинтересува какво работя и като му казах, че се занимавам със земеделие ми заръча следното: „Още през август ще вземеш жито и ще го пресееш и очистиш хубаво – да няма никакви чуждици в него. Три дни ще го печеш на слънцето, после ще го прибереш и когато има хубава влага, ще го посееш. Като сееш ще пееш песента ‘Благославяй душа моя, Господи!’ След като го посееш, всяка заран ще отиваш на нивата и там ще правиш молитва. Едната утрин на единия ъгъл, другата – на другия, и така ще изреждаш всички ъгли, докато избуи житото. Докато го ожънеш, все ще правиш молитва по този начин.’ Бях посял 13 декара. Нивата стана много хубава, израсна буйно жито с едри класове и наля тежко зърно. Събрах много повече от съседните ниви, които бяха на стари земеделци. Казваха ми: „Ние уж сме опитни чифликчии, а ти изкара по-хубаво зърно от нас.“ Аз знаех, че е от съвета на Учителя и от молитвата’.“

 

„Учителя бил на гости на един брат в провинцията. В двора имало ябълка, която от дълго време не раждала, и братът се канел да я отсече. Учителя научил за това намерение и му казал: ‘Не, остави я още една година!’ Учителя отишъл при ябълката и нещо ù поговорил. Той знаеше езика както на животните, така и на растенията и можеше да общува с тях. Зад всяко животно и растение стоят разумни същества и той разговаряше с душите на растенията и животните. От него знаехме, че животните и растенията нямат като човека индивидуална душа, а групова. Цял един вид от растения или животни има обща душа, която живее в невидимия свят и ръководи всички индивиди от вида. На едно място Учителя казва: „Населяващите невидимия свят групови души на животните са много по-интелигентни и много по-силни от индивидуалния въплътен човек на Земята. Затова трябва да бъде внимателен както към растенията, така и към животните, заради тяхната душа. Ако човек им напакости, техните души ще му отмъстят.“ Но, да се върнем към случая с ябълката. Учителя ù говорил нещо, помилвал я и направил определени движения около нея. На другата година ябълката дала обилен плод и оттогава всеки път раждала богато. Така Учителя свързал дървото с плодоносните течения в природата, благословил го и то възродило силите си.“

„Друг брат от село Любимец, имал нива край Марица, където гледал тикви. Но много често реката прииждала и ги завличала. Понеже нивата била накрая на пътя, селските говеда я стъпквали и опасвали. Една година неговият син предложил: „Татко, да посадим един корен за Учителя.“ Бащата веднага се съгласил. За чудо на брата, през тази година се случило следното: Марица пак заляла нивата, но така, че тиквите не пострадали, а само били добре наторени. Растенията пораснали буйни и големи, както никога дотогава. Селските говеда също не влизали в нивата, като че била оградена. За чудо и коренът, наречен на Учителя, родил пет големи тикви по 10 килограма. Братът просто не знаел как да ги занесе на Учителя. Най-после турил две от тиквите в чувал, качил се на влака, пристигнал в София и отишъл на Изгрева. Още не приближил дома, Учителя отворил вратата и го посрещнал усмихнат на прага. Братът целунал ръка и преди да каже нещо, Учителя му рекъл: „Значи тази година тиквите станаха добри, Марица не ги завлече?“ Братът видял, че по някакъв начин той е повлиял на природата.“

COMMENTS