Само Бог лекува и никой друг

"Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори; защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз

„Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори; защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори.“

Матей 7:7,8

 

„Истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: премести се от тука там, и тя ще се премести; и нищо няма да бъде за вас невъзможно.“

Матей 17:20

 

„Пак ви казвам, че, ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен; защото, дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях.“

Матей 18:19,20

 

„Всичко, що поискате в молитва с вяра, ще получите.“

Матей 21:22

 

„А Той рече на жената: твоята вяра те спаси; иди си с мир.“

Лука 7:50

 

„Но Исус, като чу това, отговори му и рече: не бой се, само вярвай, и тя ще се спаси.“

 Лука 8:50

 

„А Господ рече: да имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тая черница: изтръгни се и се пресади в морето, и тя би ви послушала.“

 Лука 17:6

 

„Невъзможното за човеците е възможно за Бога.“

Лука 18:27

 

Учителя:

„Искайте помощ от Бога. Той ще ви очисти, измие, излекува и подкрепи.“

 

„Мисля, един германец лекар правил един опит върху ръката си… Той намира, че в кръвта има известен серум, който лекува раковите клетки. Значи, тялото произвежда туй лекарство. Стига човек да вярва в туй лекарство, което е в него. Щом ти нямаш доверие в това лекарство, което Бог е вложил, непременно ще заболееш от рак.“

 

„Болестите не са нищо друго освен резултат на натрупване на излишна енергия, излишни вещества в организма. Щом се освободи от излишната енергия, както и от излишните вещества в организма си, болният оздравява напълно. Дето се натрупват излишни енергии, излишни вещества, там се събират бацили, които са причина на различни болести. Дето има богатства, там винаги има крадци…

Болестите на съвременните хора се дължат на подпушване на енергиите в организма им. За да се освободят от това подпушване, те се нуждаят от вяра. Вярата е средство за урегулиране на подпушените енергии в човека. Понеже съвременните хора страдат от безверие, те могат да се лекуват с вяра.“

 

Интересно е тук да обърнем внимание на един факт от евангелията. Новото и чудното в изцеленията на Христа не е било в това, че Той е изцелявал, но как е изцелявал. Често се казва: „От Него излезе голяма сила“ и „целият народ се стараеше да се допре до Него, защото сила излизаше от Него и изцеляваше болни“. На някои места тази сила е наречена „сила на Господа“. Така например, казано е: „И сила от Господа бе с Него да изцелява“. Но в случая Господ не е едно Същество, което пристъпва към човека отвън, но това е Неговата висша сила на Духа, Неговата вътрешна, Божествена сила. Христос е излъчвал силите на Духа и чрез това е укрепвал силите на Духа в човека, който от своя страна е укрепвал тялото. Христос е лекувал със силата на Духа, като е въздействал върху духовната същност на болния човек.

От времето на Христа тази сила навлиза в цялото човечество и колкото по-възприемчив е отделният човек към Христовия импулс, толкова по-пособен е той да върши дела, подобни на Христовите.

COMMENTS