Eдна интересна алтернатива

За хората, които имат стремеж към един вълнуващ живот, близо до Природата и сред благи хора, прекрасна възможност предоставят приятелите от екоселище

За хората, които имат стремеж към един вълнуващ живот, близо до Природата и сред благи хора, прекрасна възможност предоставят приятелите от екоселище „Радост“.

За хора, които вече са се пробудили, но искат да излязат от Матрицата и да посветят живота си в полза на един висш идеал, това място според мен е чудесна отправна точка. Още повече за тези, които желаят да напуснат града, но никога не са живели на село и биха искали да опознаят отблизо живота сред Природата преди да вземат окончателно решение.

Стига човек да знае какво търси – както откъм алтернативен начин на живот, така и в духовен план, има голяма вероятност да го намери точно там.

COMMENTS