Пророчества от Ванга за бъдещето

„Трябва да бъдем добри и да се обичаме, защото бъдещето принадлежи на добрите хора и те ще живеят в един прекрасен свят, който сега ни е трудно да си

„Трябва да бъдем добри и да се обичаме, защото бъдещето принадлежи на добрите хора и те ще живеят в един прекрасен свят, който сега ни е трудно да си го представим!“

 

„Чакат ни 1000 години мир и благоденствие. Обикновените човеци ще пътуват по други светове със скорост 10 пъти по-голяма от светлината, както се пътува с автобус. Това ще стане не по-рано от 2050 година.“

Сравнете с думите на Учителя: „Ще дойде ден, когато човек ще пътува свободно от една планета в друга, но не в сегашното си тяло. Ново тяло трябва да си създадете, което да може да се разглобява и отново (да се) създава, за да го пренасяте от едно място на друго.“

 

“Христос отново ще дойде на Земята в бели дрехи. Настъпва времето, когато определени хора ще почувстват със сърцата си завръщането на Христос.”

 

“Има едно древно индийско учение – учението на Бялото братство. То ще покори целия свят. Ще го напечатат в нови книги и по целия свят ще го четат. То ще е Огнената Библия.”

Защо Ванга нарича това учение древно? Учителя пояснява: „Учението, което ви предавам, не е ново, защото човек го е учил още в Рая.“

И още: „Звездата, която водеше Мъдреците от Изток, които отиваха да се поклонят на Христа, беше съставена от живи, разумни същества, които ги водеха да намерят Христа и само те видяха тази звезда. Това бяха духовните ръководители на човечеството от миналите културни епохи, които го насочват в правия път на неговото развитие и го отправят към Великия Учител на Любовта и Братството – Христос. Мъдреците, макар и Посветени, се намираха под ръководството на духовните същества и под тяхно ръководство те намериха Христа, за Когото знаеха, че ще дойде на Земята да внесе нов импулс и да обнови древната Мъдрост, която беше предадена на човека още в рая.“

А защо индийско? Може би защото Езотеричното Християнство ни учи, че люлка на съвременната следатлантска епоха е Индия – всички школи на Бялото Братство са били там и от там са започнали да разпространяват Божественото Учение по цялата Земя.

 

„Ще дойдат времена само момите ще раждат, жените – не!“

Това пророчество се отнася за време, което според Рудолф Щайнер ще настъпи през седмото хилядолетие след Христа. Тогава хората постепенно ще изгубят своята половост, като рамножителният орган ще бъде видоизмененият и устъвършенстван ларинкс. Тогава родителят няма да ражда друг човек, а ще го „изговаря“ чрез Словото, което тогава вече ще има голяма сила над материята.

COMMENTS