Учителя за Шестата Раса

"В Шестата раса ще има подем на еволюцията. Сега хората вървят по пътя на израждането, докато Шестата раса ще даде подтик и расите под нея ще се ползв

„В Шестата раса ще има подем на еволюцията. Сега хората вървят по пътя на израждането, докато Шестата раса ще даде подтик и расите под нея ще се ползват от новото, само че по-ограничено, като старци. Всички хора на тъмнината и на удоволствията ще си заминат. Първото възкресение иде за Чадата Божи. Днес езическата култура върви паралелно с християнството, а и това, което се нарича християнство, не е качествено. Трябва да се разбере, че материализмът не е ново нещо. В съня на Навуходоносор, който бил изтълкуван от Даниила, се говори за статуята, чиито нозе са смес от глина и желязо, и това именно е днешната култура на петата раса, а камъкът, който ударил тази статуя и я разрушил, станал голям колкото планина.Този камък е Шестата раса, този камък е вълната на Любовта, която иде днес. Камъкът е хвърлен от Всемирното Бяло Братство.“

 

„Засега само готовите души ще приемат това благословение, което иде. Новият Израил, за който се говори, не са евреите, но хората на Шестата раса, и представители на Новия Израил или на Шестата раса има във всички народи: германци, англичани, французи, руси, сърби, българи и пр.“

 

„В шестата раса българинът няма да бъде българин, англичанинът няма да бъде англичанин, евреинът няма да бъде евреин, французинът няма да бъде французин, германецът няма да бъде германец, негърът няма да бъде негър. Българинът ще съблече своята българска дреха и ще я остави отвън. Всички ще оставят дрехите си и ще бъдат едно семейство, ще се наричат братя на човечеството и Бог ще им бъде баща.“

 

„Слънцето влиза във Водолей. Това е предсказано астрологически още във времето на Христос. Предсказано е, че когато Слънцето влезе във Водолей, в душите на всички хора ще се вложи нещо ново – нов подтик, нов стремеж. Народите ще се обединят, ще дойде Шестата раса на Земята, Синовете на Царството Божие. Тогава оръжията ще се обърнат в плугове. Земята ще се превърне в райска градина. Пред вас се открива живот за 25 хиляди години.“

 

“Едно време черните (черната раса) са били господари, сега са слуги на белите. Иде нова раса, на която белите ще слугуват. Всяка раса е дала нещо от себе си. Бялата раса е направила много повече от черната и жълтата раса. Следващата раса, расата на Любовта, ще даде най-много. Тя ще се представя от благородни, светли души. Тя ще донесе новата култура на Земята. Хората ще се познават, ще живеят братски помежду си. Тогава, като пътуваш от един град в друг, няма да вадиш разрешение, няма да се записваш, а ще пътуваш свободно – никой няма да те пита отде идеш и къде отиваш. В който град отидеш, ще имаш най-малко десет души приятели, които ще те поканят. Всеки ще счита за привилегия, че си влязъл в неговия дом.”

 

„Новата епоха ще дойде с нова раса, след което ще настане особено деление на хората – всеки ще заеме своето място. Пак ще има народи, пак ще има хора, но с нови имена. Тогава българинът няма да се нарича Вълко, нито англичанинът – Блекстоун, т.е. Черният свещен камък. Денят Господен е едно от най-великите събития, които могат да се случат на Земята. Ние не говорим само за външния, за физическия свят. Че в природата стават промени, в това няма никакво съмнение. Астрономите, които наблюдават цялата природа, виждат, че всеки ден стават промени, било в атмосферата, било в Слънцето, било в цялата вселена. Такива промени са ставали и друг път, но сега се усеща една особена топлина, на която могат да издържат само праведните. При тази топлина човек минава особени състояния, през които минава болния през време на болестта си той толкова изнемощява, че едва се държи на краката си; всички мазнини в тялото му се стопяват, но след това вече той се чувства обновен. Такова ще бъде състоянието на праведните – те ще бъдат като болни, но ще се освободят от всички излишни вещества в организма си и щом оздравеят, ще бъдат леки, като че са облечени в тънка копринена материя; те ще тежат едва десет грама, а някои от тях даже един грам. Този грам ще бъде техният актив. Грешните пък ще се стопят – от тях нищо няма да остане.“

 

„Разликата между Петата (т.е. бялата раса) и Шестата се заключава в това, че Петата раса се мъчи да установи ред и порядък в света чрез закони, чрез пушки и топове – чрез насилие. Шестата раса ще установи реда чрез Великия Закон на Любовта и чрез Свободата.“

 

„Когато дойде Шестата раса на Земята, тогава хората ще подобрят положението си. Дотогава ще минавате от една епоха в друга, от едни условия в други. През колко месене ще минете! През колко сита ще ви пресяват! Колко пъти ще ви съдят и наказват! Колко пъти ще ви мелят във воденицата, докато излезе от вас чисто, хубаво брашно. Днес още сте киселици. Едва след две хиляди години ще станете хубава, доброкачествена ябълка.“

 

„Шестата раса е раса на Братството. За нея може да се говори само на учениците, но не и на оглашените. Тогава ще живеят и от бялата раса – както сега има хора също от черната и жълтата раса, но те ще бъдат в спящо състояние.”

 

„По какво се познава идването на Шестата раса на Земята? По особеното лазурно сияние, което се забелязва на небето по целия Балкански полуостров. Това сияние е резултат на особени психически влияния, които действат в пространството и променят даже атмосферата. Това показва, че целият разумен свят, всички разумни същества, усилено работят и пречистват както физическата, така и духовната атмосфера на Земята. Те създават добри условия за растене, за развитие и за работа на хората. Както лозето се чисти от изсъхнали и гнили листа, от паразити, така и Невидимият свят подготвя онези хора, които искат да служат на Бога. Той им създава добри условия да растат и да се развиват, като им казва: Не се страхувайте, още малко и всичко ще се нареди, ще тръгне по нов път.“

 

„Ще дойде ден, когато човек ще пътува по Земята без влакове, без автомобили и самолети. Той ще има ново тяло, устроено по нов начин. Сам той ще разполага с нова светлина и знания; ще познава Законите на Всемира и ще ги прилага. Тогава той няма да оре и копае земята, както днес прави, а ще се храни по особен начин, който днес и най-учените не познават.“

 

„Един ден, когато човек научи законите да владее клетките си, да разширява и смалява тялото си, да го разпръсва в пространството и пак да събира частичките му, той ще минава през всички пропасти и препятствия. Чрез силата на волята си, той ще може да лети във въздуха като птица, да минава през океани, да пътува от Земята до Слънцето.“

 

„[В бъдещата култура] хората няма да се съобщават с железници, параходи, аероплани, автомобили, както сега. Например искаш да изпратиш писмо до свой приятел. Писмото ще бъде написано на особена фина материя, която чрез силата на своя ум и воля ще изпратиш точно там, дето трябва. То ще се пренесе чрез пространството и ще стигне направо до твоя приятел. Ако приятелят ти е на разстояние хиляда километра от тебе, за една минута писмото ти ще бъде на неговата маса. Имаш нужда от един килограм картофи – няма да ходиш да ги купуваш от една бакалница в друга, а веднага ще намериш на масата си нужното количество картофи. Как са дошли те? Някой твой приятел е възприел мисълта ти и веднага е изпратил картофите. Имаш нужда от ябълки – и те идват по същия начин. Искаш да видиш приятеля си, за да си поприказвате – сядаш на стола си, отправяш мисълта си към него и се понасяш в пространството, след една минута си при него. След като си поприказвате, ти насочваш мисълта си към своя дом и се намериш в пространството. И да е затворена вратата на къщата ти, свободно ще минеш през нея. В бъдеще ключовете няма да имат сила – всеки ще влиза и излиза през затворени врати. Това носи бъдещата възвишена култура на хората.“

 

„Хората на Шестата раса ще се разхождат не само по Земята, а и по другите планети. Те ще пътуват по Слънцето, по Луната и ще изучават живота на планетите.“

 

„Сега хората много работят. За новата култура ще се впрегне в работа слънчевата светлина. Тя ще служи на хората и те ще се хранят с плодове.“

 

„Ще дойде ден, когато хората няма да ядат кокошки. Защо? Защото кокошки няма да има. Ще дойде ден, когато хората няма да ядат агнета. Защото агнета няма да има. Ще дойде ден, когато хората няма да се избиват. Защо? Защото вълци няма да има. А кой ще остане в света? Само разумните хора, които ще се разбират помежду си. Те ще се разбират и ще прилагат правилно Божите Закони. Кога ще настане това време? Когато храната и водата бъдат в тях и няма да имат нужда от тия елементи отвън. Храната ще бъде вътре в хората и тогава те ще се хранят отвътре, тъй както Господ се храни. Следователно Царството Божие ще дойде на Земята.“

 

„Тялото на бъдещия човек ще бъде по-фино от сегашното и той ще живее в етера. Тогава той ще пътува свободно от Земята до Луната, защото пространството между тези две планети е изпълнено с етер, към който човек ще бъде нагоден да живее. Сегашният човек обаче не може да отиде на Луната, не е годен за там – дробовете му още не могат да възприемат етера. Който си е изработил дробове, нагодени към етер, свободно може да пътува до Луната. Според окултистите, такива хора има на Земята, те пътуват не само до Луната, но и до други планети.“

 

„Нисшите животни се размножават много и колкото отиват към по-висшите, толкова по-малко се размножават. Ще дойде денят, когато един човек ще роди само едно дете – един ще си отиде, друг ще дойде и числото на хората ще остане едно и също. Ще се измени културата – ще има спирачки, човек ще живее двеста години и ще роди само едно дете.“

 

„Възвишените същества от невидимия свят, които са завършили своята еволюция, търсят съработници в Новата култура – хора с чисти сърца и светли умове. Мислите ли, че сам Господ и ангелите ще слязат на земята, за да уреждат човешките работи? Те сами няма да слязат, а ще се изявят чрез готовите за работа хора, които живеят на Земята.“

 

„Великият план, който Бог е предвидил, ще се реализира и светът ще се оправи. Аномалията, която сега съществува в света, ще изчезне. Идва една велика духовна вълна, която ще залее умовете на хората и те ще се събудят. Тази вълна ще подеме всички хора нагоре. Хората ще изтрезнеят, ще си подадат ръка, ще хвърлят оръжията настрана и ще се въведе нов ред и порядък в света. Когато дойде това време, ще го видите, ще повярвате и ще прогледнете.“

 

„Религиозните вярват, че ще дойде Царството Божие на Земята и хората ще заживеят добре. И в миналото вярваха в това, но не стана според вярата им. Сега вярват в същото, но и тяхната вяра не се сбъдна. Ще стане нещо, но не това, което очакват – ще стане това, което никой не е очаквал. Какво ще стане, ще видите. Сега ви казвам това, за да не се обезсърчавате.“

„В бъдеще ще имате такава музика, от която умрелите ще оживяват. От картините на бъдещите художници мъртвите ще оживяват. Статуите на бъдещите скулптори ще възкресяват хора. За да оздравее болният, достатъчно е един от бъдещите лекари да мине покрай къщата му. Ако красивите моми и момци на бъдещето минат край хора, които се карат, те веднага ще се примирят. Новите хора – хората на бъдещата култура – ще носят навсякъде Любов, радост и веселие.“

 

„Сега мнозина от вас очакват да дойде нещо хубаво. И еврейските пророци са писали, че ще дойде време, когато хората ще живеят добре. Кога? Ние сега сме по-близо до това време, отколкото пророците бяха едно време. Преди 2500 години те са го предсказвали. Те са живели много преди нас – сега ние сме по-близо до това време. Според мене до тази епоха ни остават още 2100 години. Това ви предсказвам аз. До тази епоха, за която аз ви говоря, ни остават точно още 2100 години. Туй, което хората са предсказали, което пророците са предсказали, точно след 2100 години ще стане. Европа ще бъде изменена. Там, на Средиземно море, Гърция, ниските места ще бъдат под морето – ниските места в Западна Европа ще бъдат под морето. И българинът тогава няма да носи калпак, англичанинът няма да бъде англичанин.

Ще има една нова раса хора – не като сегашните, а като ги погледнете, светли ще бъдат. Но тогава какво трябва да се прави? Това е един път, в който трябва да се изяви сегашното човечество. То е един път от 2100 години – все едно два дни и няколко часа. В съзнанието на тези велики същества, които управляват сегашните събития в света, тези 2100 години са като два дни и няколко часа. Два дни и един час, това не е много време. Писанието казва: „Тисящи години пред Бога са като дни.“ Вие искате да знаете кога ще се оправи светът. След 2100 години. Така го кажете. И всякога, когато съм казвал “след десет години”, аз тъй го разбирам: под десет аз разбирам едно Божествено Число, което включва подсъзнанието и свърхсъзнанието. Ако ние искаме, Царството Божие може да дойде още сега – за някои хора, които искат, то може да дойде. А след 2100 години на Земята ще има ред и порядък, тя ще се измени във всяко отношение: и климатическо, и органическо.

В пространството Земята наближава вече да дойде в съприкосновение с една нова слънчева система, която ще упражни голямо влияние върху цялата наша Слънчева система. Може би след 2100 години светлината на Луната ще се измени – няма да бъде светла, както сега, а малко синкава. След 2100 години на Луната ще има разстителност. Това е пророчество. Ако това стане, ще знаете, че съм говорил в моето подсъзнание и свръхсъзнание; ако не стане, ще знаете, че съм говорил в моето съзнание и самосъзнание.“

 

„Вие ще бъдете зрители на Новата култура, на туй Божествено Благо, и ще разберете, че вътре във вас – във вашето сърце, във вашите умове, във вашите души, има нещо ново, туй, за което не сте сънували.“

 

„Съвременните хора се намират пред едно светло бъдеще. Всичко лошо ще изчезне, Земята коренно ще се промени, а заедно с нея и Луната. Бог е приготвил нов свят, нови условия за ония, които Го любят.“

 

„Както съвременните хора се съобщават чрез радио, така един ден ще се създаде апарат, с помощта на който ще се фотографират както мислите, така и целият живот на хората. Това ще се постигне само тогава, когато човек дойде до положението да владее рибите, т.е. да завладее течната материя, понеже тя се отличава с голяма неустойчивост. Това ще се постигне само тогава, когато човек завладее птиците, т.е. когато завладее въздухообразната материя и започне да разполага с полета на своята мисъл.“

Кратък коментар:

В мистицизма под „риби“, „течна материя“ и вода/море се разбира астралният свят – светът на човствата, заедно с всички чувства, желания и стремежи.

А под „птици“ и „въздушна материя“ – умствения свят, в който мислите се носят като птици (съставени от сгъстена енергия), а мозъкът ни действа като антена, която улавя тази от тях, които отговарят на нашата вътрешна същност.

 

„(Един брат попита дали хората на Шестата раса ще приличат по форма на сегашната.) Конят ще бъде същият, а ездачът – друг. Народите не могат да влязат в Шестата раса, преди да ликвидират със своята карма. И днешните страдания са ликвидация на натрупаната карма, за да се приготвят за новия живот, който иде на Земята. При тези страдания ще се отличи духовният човек, който е с отворена душа, който има открито лице и излъчва нещо от себе си. Писанието казва: „Лозето ще се вземе от тези, които го работеха, и ще се даде на други.“ Това значи, че лозето ще се вземе от бялата раса и ще се даде на Шестата. И бялата раса ще се научи да слугува на Шестата, която ще има връзка с другите раси и ще ги организира. Човекът на Шестата раса, като влезе в бялата, не ще е от нея, защото ще е от светещите, но негова главна задача ще бъде да работи за духовното сплотяване.

(Един брат попита: След колко века ще се въдвори Шестата раса?)

Шестата раса сега се въдворява, но сме все още в самото начало на този процес и ще мине доста време само защото хората сами се спъват и не искат да се освободят от старото. Ако червеят не пожелае сам да се освободи от старата форма, не може да стане на пеперуда.

Хората са разделени на два вида: едни от тях са готови души и са пред прага на събуждането и главно върху тях ще се работи днес, а другите души, които явно не са готови за пробуждане, ще чакат да се работи върху повдигането им по време на Шестата раса с някои други нови методи. Защото и животът на Шестата раса ще има две страни: една външна страна – живот на илюзиите. Някои от членовете на Шестата раса до края на нейната епоха ще останат в това съзнание, като под „живот на илюзиите“ се разбират външните удобства, които ще съществуват тогава. И другата страна е вътрешният, реален живот, който се състои в пробуждане на душите, в обръщането им към Бога и в посаждане на Божествени семенца. Тази духовна работа с нейната същина ще бъде истинският живот на Шестата раса.

(Една сестра запита каква нова дарба ще има новата Шеста раса.)

Те ще виждат отпред и отзад, в тях ще се развие шестото сетиво, а у човека са вложени дванадесет сетива, които чакат своето развитие. Засега е по-добре да не виждате хората чрез шестото сетиво, защото, ако се отвори то и погледнете по-надълбоко, ще се хванете за главата, ще ви бъде ясно какво мисли човекът, който стои до вас, и може да се отвратите от най-ближните си. Като мине опасното, като се изчисти съзнанието, чак тогава ще се отвори третото око.

В културата на Шестата раса хората няма да умират, както сега. Когато дойде време някой да си заминава, ще повика приятелите си, за да се сбогува, ще им каже: „Сбогом, ще стана невидим, ще се възнеса нагоре в приготвеното за мен жилище“, и ще се дематериализира. Това ще бъде в по-далечното бъдеще.

Една раса, докато стигне до своя връх, идва в упадък. Упадъкът не е нищо друго, освен преминаване на енергията ѝ в по-висша форма. Упадъкът на бялата раса е слизането ѝ от арената, тя е стигнала до дъното и по-долу не може да отиде – ще почне да се повдига, но не точно тя, а нейното дете – Шестата раса.

Новият континент, който ще изникне от дъното на Тихия океан, ще бъде континент на Шестата раса. Сибир ще се съедини с новия континент като съставна част. Новият континент може да се съедини и с Америка, и със Сибир. И тогава Америка ще се разрасне откъм Тихия океан, където се явяват тук-там островчета, а те са върховете на бъдещите планини. Водата на Тихия океан ще залее някои от съвременните континенти, хората ще видят неща, които не са виждали, известни места ще потънат, а други ще се повдигнат над морско ниво.

Дълго време ще мине, догдето се уреди всичко. Трябва да стане преустройство във външните форми на Природата. Въздухът и светлината са Божествен порядьк. Складираш ли ги някъде? Купуваш ли ги? И водата всички я имат на разположение. А един ден и хлябът ще се дава така, тъй както днес въздухът, светлината и водата.

Шестата раса ще дойде в нова форма, днес в бялата раса се приготовлява това. И вече има типове от новата раса: с красиви, правилни форми. В големия салон висят две картини „Архангел Михаил побеждава змея“ – едната е от Рафаел, а другата – от Гуидо Рени. Те са там, за да имате горе-долу понятие за типа на Шестата раса, тъй като лицето на Архангел Михаил в картините по красота наподобява този тип. Шестата раса ще има дълго съществувание, вие сте нейни кандидати. Напредналите души имат условия да минат в Шестата раса, където ще има по-добри условия за растеж. Днес има доста скъпоценни камъни, но трябва да дойде златар и да направи брошки.“

 

„(Една сестра запита: „Какви ще бъдат жилищата в следващата култура на Шестата раса и дали тогава ще има такива многоетажни здания с много апартаменти?”) – Не, тези сгради не са хигиенични, защото човек се откъсва от общение с Живата Разумна Природа; това са затвори. В бъдещата култура едно семейство ще живее в обширен парк, в средата, на който ще има малко здание с няколко стаи и кухня. В съседство ще се намира друг парк, за друго семейство – пак в средата с малко жилище и т. н. Всеки ще има своя стая, защото има закон, че свобода и простор са нужни на душата. При много хора в една стая се зараждат някои нежелателни състояния.“

 

„(Една сестра попита следното: „Кой ще бъде главният подтик за действие в Шестата раса?“) Любовта към Бога! Готовността да направиш добро подразбира Любов към Бога, съзнателно ходене в Неговия път и желание да Го познаеш. Синовете на Шестата раса упражняват влияние върху цялото човечество и нека всеки пожелае в себе си да стане нейно дете. За синовете на Шестата раса всичко е възможно, докато за синовете на петата раса всичко се постига с пушки, топове и насилие. Разликата между двете раси се състои в това, че докато петата се мъчи да установи ред и порядък в света чрез закони, то Шестата възстановява реда чрез Любов и свобода. Шестата раса ще приложи три неща: съвършена Любов към Бога, към ближния и към себе си. Любовта към Бога ще бъде мярка за всичко и по този начин ще се смекчат сърцата на хората и ще се избегне насилието. Защото всеки народ, който изтезава друг, създава нещастие за себе си. Понятието „избран народ“ днес се приема външно, а не вътрешно, и в това е цялата погрешка. Защото „избран народ“ са тези, които вършат Волята Божия, а тези, които вършат своята воля, създават злото. Когато хората завършат своето развитие, ще почнат тепърва да живеят и ще влязат в такива връзки на Любов, които не са сънували.“

COMMENTS