Прилагане на Христовото учение

„И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше:Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.Блажени плачещите, защото те ще

„И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше:

Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.

Блажени плачещите, защото те ще се утешат.

Блажени кротките, защото те ще наследят земята.

Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.

Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.

Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божи.

Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.

Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.

Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата; тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас.

Вие сте солта на земята. Но, ако солта обезсолее, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.

Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навръх планина.

Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник, и свети на всички вкъщи.

Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец.“

Матей 5:2-16

 

 

„А Исус, като ги повика, рече им: знаете, че ония, които се смятат за князе на народите, господаруват над тях, и големците им властвуват върху тях. Но между вас няма да бъде тъй: който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб. Защото и Син Човеческий не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина.“

Марко 10:42-45

 

 „Но искаш ли да разбереш, о суетни човече, че вярата без дела е мъртва?”

Послание на ап. Яков 2:20

 

„Огорчават ни, а ние винаги сме радостни; бедни сме, а мнозина обогатяваме; нямаме нищо, а притежаваме всичко.“

Второ послание на ап. Павел към Коринтиани 6: 10

 

Учителя:

“Идат нови времена, нови условия, нов живот. – За кого? – За добрите хора. Само добрите и любещите хора имат бъдеще. Само те имат добри условия. За лошите хора и за онези, които живеят в безлюбието, няма бъдеще, няма добри условия. Това е закон, който сами ще опитате. Който иска да смекчи съдбата си и да избегне от закона на кармата, трябва да приложи доброволно любовта, а не насилствено. Любовта освобождава човека от всички мъчнотии и страдания, от всички противоречия и заблуждения. Достатъчно е гъсеницата да се превърне на пеперуда, за да се освободи от мъчнотиите си. Пеперудата се храни с чиста, хубава храна. Ето защо, прилагайте любовта и вървете напред.”

 

„Вие трябва да бъдете образец на чистота, на светли мисли, възвишени чувства и благородни постъпки… Образци във всичко! Образци не на думи, а на дела!“

 

„Ние не поддържаме онази религия, която казва, че спасението е за всички. Не, спасението е само за благородните и разумните хора, които вършат Волята Божия.“

 

„На Земята най-висшата дейност е от любов. Има дейност, която е по-горе от обикновената – това е дейността, подбудена от Любовта. Това е, когато човек жертва себе си за другите. Защото човек може да жертва самия себе си. Така е сторил Христос. Но това са висши работи, които всеки не може да разбере в тяхната пълнота. Новото, което идва в света, е работата с любов.“

 

„Моето учение е безпредметно, ако вие не го приложите.“

 

„Знанието се превръща в сила когато се прилага.“

 

„Сега ще работим по метода на горската теменуга:

Ще вървиш бавно по горската пътечка и изведнъж ще усетиш мириса и уханието на горската теменуга. Ще се обърнеш наляво, после – надясно, нищо не виждаш – тя се е скрила в тръните, в храсталаците, между тревичките. Само мирисът издава, че тук някъде има горска теменуга. И ще благодариш на Бога за това. Така и ние ще работим в света при най-ограничените и тежки условия, при най-неблагоприятните условия, ще бъдем между тръни и бодили. Но с делата си, угодни Богу, ще ухаем на нещо красиво и хубаво. Когато се обърнат да видят кои са тия хора, няма да ни намерят, защото ние ще бъдем скрити от погледите на хората, ще бъдем между народа и ще работим в най-ограничителните условия на живота. Нали е казано в Писанието: „По делата им ще ги познаете“. Който служи на Бога, за него е най-важно да изпълни Волята Божия.“

 

„Някои казват, че времето още не е дошло. Кое време още не е дошло? Времето за Любовта е дошло! Именно сега, в тези велики страдания, ние се нуждаем от Любов! Кога се нуждаем от милосърдие? … Нали когато съм гладен, бос? Когато съм богат, аз нямам нужда от милосърдие. Именно сега, във времето на тези големи нещастия, трябва да покажем милосърдие. Кога имаме нужда от Любов? Сега. Кога имаме нужда от милосърдие? Сега. Кога имаме нужда от Истина? Сега.“

 

„Животът трябва коренно да се пречисти, да се внесе в него вътрешно преобразувание. Аз не говоря за някаква революция между хората, но ще настане вътрешна промяна, в която Бог ще преобрази целия строй, ще освободи хората от техните дребнавости, които им пречат да се разбират като братя и сестри.“

 

“Всички искат сега да знаят какъв ще бъде бъдещият строй. Бъдещият строй с такива индивиди може да бъде точно както сегашният. Ако искате в бъдеще хората да се различават от сегашните, трябва да слязат, за да работят, най-добрите хора, най-учените хора, най-умните хора – проповедници, владици, царе, князе, барони, графове и лордове. Писателите трябва да бъдат първи по нивите – навсякъде, във всички учреждения. И стражарите да са учени и благородни. Стражарят трябва да е завършил четири факултета, а началниците – повече от четири факултета. Като го срещнеш тогава, ще му се поклониш и той, като те срещне, ще ти се поклони. Всички стражари само веднъж ще обикалят града и той ще бъде тих и спокоен.“

 

„И най-долната служба да изпълнявате, ако сте свързани с Бога, животът ви ще бъде рай: където и да стъпите, оттам ще потекат извори, оттам ще дойде благословението.“

 

„Мнозина се оплакват от неправдите в живота и отдават всичко на Бога. Щом мислят така, неправдата е в тях. Ако е даден само един живот на човека, има право да се оплаква. Но какво ще кажете, като знаете, че вие сами сте създали неправдата? Вие живеете по Божия благодат. Бог е толкова снизходителен и въпреки това вие пак роптаете. Нова епоха иде, нова култура, нови условия! Новата епоха се ознаменува с това, че Бог иде в света да тури ред и порядък, да отдели смъртните от безсмъртните, грешните от праведните. Всеки сам си определя категорията, в която ще живее.“

* * *

„Някой може да застъпва най-духовни теории: не е важно това, важното е, тези мисли да са плодотворни, когато човек ги прилага в живота.“

Рудолф Щайнер

 

„Планетата не се нуждае от голямо количество „успешни хора“. Планетата отчаяно се нуждае от миротворци, лечители, реставратори, разказвачи на приказки и обичащи от всички видове. Тя се нуждае от хора, до които се живее добре.“

Далай Лама

 

„Голям подвиг е да вършиш това, което трябва, а не това, което искаш.“

Сенека

 

„Някой трябва да отвърне с добро на злото, иначе то никога не ще се превърне в добро.“

Лао Дзъ

 

„Когато бях млад и свободен и въображението ми не знаеше граници, мечтаех да променя света. Като започнах да остарявам и помъдрявам, открих, че светът няма да се промени, така че поукротих стремежите си и реших да променя само страната, в която живеех. Но и тя изглеждаше непоклатима. В залеза на моя живот, в последен отчаян опит се залових да променя поне моето семейство, най-близките ми, но уви, те не искаха и да чуят. Сега, когато лежа на смъртния си одър, внезапно прозрях: ако най-напред бях променил себе си, тогава, чрез моя собствен пример щях да променя семейството си. Вдъхновен и насърчен от моите близки, щях да мога да направя и страната си по-добра, а кой знае, може би дори щях да успея да променя света.“

надпис върху надгробната плоча на епископ в Уестминстърското абатство

 

„Не знам каква ще бъде вашата съдба, но едно нещо знам със сигурност: единствените измежду вас, които ще бъдат наистина щастливи, ще са онези, които са потърсили и открили как да служат.“

Алберт Швайцер

 

Липсата на посока, а не липсата на време е проблемът. Ние всички до един имаме двадесет и четири часа на ден – и успешните и неуспешните…

Зиг Зиглар

 

„Съществува една проста истина и незнанието й убива безброй идеи и великолепни планове: в момента, в който човек вземе твърдо решение, Провидението се намесва. Каквото можете или мечтаете да направите, започнете го. Дързостта съдържа гений, сила и магия.“

Гьоте

 

„Учудващ е фактът, че повечето хора планират отпуските си много по-внимателно, отколкото собствения си живот. Може би защото бягството е много по-лесно от промяната.“

Джим Рон

 

„Първо те игнорират, после ти се присмиват, после се борят срещу теб и накрая ти побеждаваш.“

Махатма Ганди

 

„Пази се от хора, които се опитват да омаловажат твоите стремежи. Незначителните хора винаги правят това.“

Марк Твен

 

“От сила имате нужда само, ако искате да нараните някого! За всичко останало ви е необходима само Любов!”

Чарли Чаплин

 

„Истински честният човек е длъжен да предпочита пред себе си семейството, пред семейството – отечеството, пред отчеството си – човечеството.“

Ж. Даламбер

 

„Българи, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във всяко отношение. Било във вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото било.“

Васил Левски

 

„Само разумният и братски съюз между народите е в състояние да унищожи теглилата, сиромашията и паразитите на човешкия род; и само тоя съюз е в състояние да въдвори Истина, Свобода, Братство, Равенство и Щастие на Земното кълбо.“

Христо Ботев

 

„Побратимяването на народите е смърт за тираните.“

Любен Каравелов

COMMENTS