Учителя за бъдещето

„Тъмните сили са вече победени в Астралния свят; сега тук се води борбата, за да бъдат победени. Когато победят Светлите сили на Земята, ще дойде Ново

Тъмните сили са вече победени в Астралния свят; сега тук се води борбата, за да бъдат победени. Когато победят Светлите сили на Земята, ще дойде Новото небе и Новата земя.

Един брат попита: „Скоро ли ще бъде?“

То е започнало вече. Никога светът не е бил в такова брожение, както сега.“

 

„Това, което ще става сега, е едно благо за света. Занапред хората ще имат доверие един към друг, ще се обичат и ще си разменят Божествените блага. В света ще победят Любовта, Доброто, Правдата, светлината – това е само въпрос на време. А вие бръчкате чело: „Но ако не победят? Дали в наше време ще победят, или като си заминем на онзи свят?“ Пътуваш през летен ден, всички богатства са вън по дърветата. Ще гладуваш ли? Гдето минеш, ще имаш прехрана. Такова е състоянието на човека, ако живее с Любов към Бога. От десет километра разстояние ще научат, че отива към селото, и ще го посрещнат. Ако влезе със скъсани дрехи, ще са му приготвили нови. Това иде на Земята – душевна сплотеност. Всички вярващи в света трябва да се сплотят и да се съгласят в един принцип: от каквато и да са вяра, да турят Любовта като основа, да смятат, че трябва да имат Любов и братство помежду си. Любовта е динамо за разпространение на Божите мисли. С такава програма светът ще се преобрази. Тази криза, това разклащане на света е Божествено. Като се обяснят страданията, ще се види каква велика радост има в това, че те се допускат, а които не разбират, казват, че сега светът се е развалил. А пък то, лошото, е било вътре и Божественото го е изхвърлило навън като мътеж. Както в едно тяло всички нечистотии се събират на едно място и се изхвърлят навън като гной, също така в човечеството има абсцес и чрез него се изхвърлят нечистотиите. Който не знае този закон, се обезсърчава. Всекиму ще се въздаде това, което заслужава, и в края на краищата всеки ще приеме хубавото. Хубави са Божите пътища! Човек трябва да се въодушевява от това.“

 

„Бог е решил да поправи Небето и Земята, да създаде Ново Небе и Нова Земя. Под Нова Земя се разбира Земя без грехове и престъпления, без пороци – Земя, в която не съществува война. При тази Земя и това Небе, които имаме сега, войната е неизбежна.“

 

„В бъдеще ще дойдат истински гениалните хора, които ще използват досегашните открития и придобивки на науката, ще ги разяснят от нова гледна точка, в нова светлина, и ще покажат на съвременните хора, че те се нуждаят от повече светлина в съзнанието си. Ще дойде истинската вяра, която ще обедини всички хора като братя – деца на един Бог, на един Баща.“

 

„Новата цивилизация ще започне от Европа и ще се пренесе в Северна и Южна Америка и Африка. Нова земя вече се образува  в Тихия, Великия Океан вече се подават под повърхността на водата върхове на островчета, на които инженерите забиват байрачета. Там ще излезе новата суша, която ще съединява Америка с Европа. Ще заживее Шестата раса на Земята. От другите раси ще останат остатъци. Българите (славянството) ще играят важна роля. Ще се развие много интелектът.“

 

„Казано е в Писанието, че светът ще се оттегли и Бог ще създаде Ново небе и Нова земя. Под думите Ново небе и Нова земя разбираме нов ред и порядък на нещата. Старият ред, старите разбирания и вярвания на хората са остарели и трябва да се заместят с нови, както животът на детето се замества с живота на възрастния.“

 

„Всички трябва да знаете, че ако завършите своята еволюция, онова, което сте придобили, то ще бъде видимо във вас, както тук виждате носа на един човек, както виждате ушите, веждите, косите – явно става. Като завършите своята еволюция, всичките мисли, чувствания, всичко, каквото е било невидимо, скрито някъде, всичко туй в Божествения свят ще бъде видимо. Тогава вие ще носите последствията на своите разбирания. Ще дойде време, когато няма да има нищо скрито-покрито.“

(Затова Христос казва „Няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае.“ – Матей 10:26)

 

„Сега ние навлизаме в демаркационната линия между две епохи. От 1945 г. влизаме вече в новата епоха. От тази година започва постепенно подобряване на човешките мисли, чувства и постъпки. Настава подобрение в човешкия организъм. Подобряват се и отношенията между хората. […] Идва една коренна органична промяна в живота. Приятно ще бъде на хората да живеят.“

 

„Нашата земя ще претърпи голямо вътрешно преустройство. Това е казано и в Писанието: “Бог създава Нова земя и Ново небе.” Всичко, което сега виждаме на Земята, ще изгори, ще се претопи, и от него ще се създаде нов свят.“

 

„След няколко хиляди години ще дойдете пак на Земята и това, което ви казвам, ще го проверите. Къщите ви ще бъдат построени на растояние от няколко километра една от друга. Хората ще си ходят на гости с аероплани. Например една жена иска да си донесе вода от Рилските езера – ще се качи на аероплана си, за 5-10 минути ще отиде и ще се върне. Тогава няма да има нужда от сегашните съобщения. Тогава тревата и животните ще си починат от хората. Хората ще се срещат в пространството и оттам ще се поздравяват.“

 

„У човека имаме още 5 сетива, с които боравим. Имаме още 7, които са в спящо състояние. И сега предполагат, че в шестата раса ще се роди новото сетиво, 6 сетива ще има. Когато човек завърши своята еволюция, всичките негови сетива ще бъдат събудени, той ще напусне Земята, понеже тия сетива изискват нова област.“

 

„Двадесет и първата глава от Откровението съответства на събитията през ХХI век.“

Кратък коментар: Очевидно е, че към момента нашия век не съответства ни най-малко на събитията, описани в посочената глава, и това е съвсем нормално – намираме се едва във второто десетилетие. Имам причини обаче да смятам, че до края на първата половина от века нещата, които са описани в предходните глави, ще бъдат вече минало, и около средата му ще започнем (независимо дали ще бъдем още в тези си тела и дали ще помагаме от „тук долу“ или от „там горе“) същинското изграждане на един нов, много по-съвършен човешки порядък.

 

COMMENTS