Тибетско пророчество за края на сегашната цивилизация

"Хората все повече ще забравят за душите си. На света ще се възцари небивал досега разврат (и корупция). Някои човеци ще се превърнат в подобие на кръ

„Хората все повече ще забравят за душите си. На света ще се възцари небивал досега разврат (и корупция). Някои човеци ще се превърнат в подобие на кръвожадни зверове, лочещи кръвта на събратята си. Полумесецът ще потъмнее, а неговите последователи ще пропаднат, увлечени по лъжи и непрекъснати боесражения. Короните на царете ще се сгромолясат.

Ще има ужасна война между различните народи на земята. Цели народи ще погинат – от глад и престъпления, непознати по-рано на законите и небивали по-рано в света. Тези, които са подложени на гонения, ще търсят вниманието на целия свят. Древните пътища ще се изпълнят с тълпи, отиващи от едно място на друго. Най-великите и най-красивите градове ще се изгубят в пламъци. Ще се разделят (хората от) семейства, а вярата и любовта ще изчезнат. Светът ще се обезлюди.

В рамките на петдесет години ще останат само три велики нации. След това, в рамките на петдесет години, ще има 18 години на войни и бедствия. И тогава хората на Агарта ще излязат от подземните си пещери и ще се явят на повърхността на земята.“

COMMENTS