Опасността пред неразбиращия Закона за Прераждането

Учителя:"Ще кажете, че ще се изправите в друго прераждане. Това не може да ви спаси. Ако не използвате сегашния си живот, бъдещото прераждане не

Учителя:

„Ще кажете, че ще се изправите в друго прераждане. Това не може да ви спаси. Ако не използвате сегашния си живот, бъдещото прераждане не може да ви спаси. Който не използва сегашното си прераждане, ще остане назад. Ако не използвате условията на този живот, в бъдещия живот ще се намерите в Сахара.“

„В Стария завет се казва: „Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат.“ Бог – подразбирам Майката, живата Природа. Как изразява Майката своето противене? Живата Природа се противи на своите горделиви деца, като ги хваща с трите си пръста, вдигне ги нагоре, после ги хвърля и казва: „Вие познавате ли ме, знаете ли какво мога да направя с вас, ще се гневите ли? Аз мога от един човек да направя най-малко едно микроскопично животно.“ Вие ще кажете: „Не, човек не може да се върне назад в своята еволюция, да стане животно.“ Не е вярно – човек може да се върне назад в своята еволюция и то по всички правила на този велик закон на Майката. Християните казват: „Човек, който се е родил веднъж, остава си винаги като човек.“ Да, но ако престъпи правилата на Майката, тя ще го върне назад и тогава той ще започне една дълго правилно пътешествие от форма във форма и ще минат милиони години, докато се пречисти.“

„Страшно е положението на ученик, изпъден от Божественото училище. Нека не се чуди, ако в следното прераждане той се роди физически сакат или умствено недоразвит.“

„Искат да ни кажат, че в света има много прераждания: «Като се родя отново, тогава ще подобря живота си.» Това е обратната страна на учението на окултистите. Не, ти си от мързеливите ученици и природата ще те отбележи с особени знаци. Не влагай в съзнанието си мисълта, че ще се прераждаш много пъти. Второто прераждане ще бъде за втори клас, седмото – за седми. Само един живот за един клас! Това е нормалният ход на нещата.“

„Казвате: «Да оставим възпитанието за в бъдеще, когато пак се преродим.» Ти сега си прероден и нищо не си научил – каква е вероятността, че като се преродиш втори път, ще бъдеш по-добре? А ако в бъдеще се родиш при по-лоши условия? Днешният ден е най-добър, той носи най-добрите условия за живота.“

Тук бих искал с няколко думи да разсея още една заблуда по въпроса за прераждането: Има хора, които мислят, че ако сложат край на живота си, ще отидат на Небето по прекия път. Те се лъжат – дотам пряк път няма. Нито пък лесен. Лесното е за бебетата и паразитите, но не и за синовете и дъщерите Божи. И докато човешките души не обикнат Живота като проява на Твореца, и не се научат да го използват разумно, никога няма да стигнат до Бога.

Колкото до тези, които съзнателно или несъзнателно си отнемат живота (например чрез доказано вредни навици) – няма никаква гаранции, че в следващия живот ще имат по-добри условия. Всъщност дори има гаранции, че страданията ще стават все повече, докато не започнем да ценим този най-скъп Божи Дар – Животът.

COMMENTS