Защо не помним миналите си животи

Учителя:"Вие сте идвали много пъти на Земята в разни форми. Дали помните това или не, дали го признавате или не – това е написано в аналите на При

Учителя:

„Вие сте идвали много пъти на Земята в разни форми. Дали помните това или не, дали го признавате или не – това е написано в аналите на Природата. Какво вярвате вие, това не е важно; важно е какво е писала Природата. Може да ми възразите: „Ние не помним.“ Че и онзи, който е пил, нищо не помни, но кръчмарят всичко помни – той е писал всичко в своя тефтер…

Че и Природата има една велика книга, в която записва всичко. Вие защо не признавате, защо не помните? Защото имате да плащате на кръчмаря. Тия, които помнят, са ония кредитори, които имат да взимат, а тия, които не признават и не помнят, са ония, които имат да дават. Човекът е едно същество, което много пъти е излизало от Бога и се е връщало. Така е писано. Какво е вашето верую и в какво вярвате, то е личен въпрос, защото всички същества имат по едно верую. Не е важно да вярваме в нещо, но истинският въпрос за нас е въпросът за Любовта.“

“Някои искат да знаят своите минали прераждания, за да се изправят. Те не могат да понесат и изправят грешките, на които всеки ден се натъкват, че ще изправят миналото си! Ако знаете своите минали животи, вие ще се спънете. И бъдещето може да спъне човека, както и миналото. И в бъдещето на човека има положителни и отрицателни възможности и условия. Като живее правилно, човек незабелязано прониква в миналото си и го изправя, като същевременно чертае добър бъдещ живот. За да открие своите тайни, Природата изисква от човека чистота, доволство и правилно разбиране на живота.“

„Някой иска да бъде учен, иска да има силна памет и каквото прочете, да запомни. Питам: Ако този човек помни и доброто, и злото, което хората са му причинили от редица години, от редица прераждания, защо му е тази памет? Няма по-голямо нещастие за човека от това, да помни и добрините, и злините, които хората са му причинили. Затова именно Бог е заличил всичко от паметта ви – да не помните кой какво зло ви е причинил. Един ден ще дойде страшният изпит, когато Бог ще вдигне завесата на вашето минало, ще ви покаже какви са били отношенията ви с всички хора, едни от които са ви правили добро, а други – зло и вие да погледнете към тях, да погледнете към Бога и да бъдете готови да простите.

Така ще се изпита вашата любов. Първо Бог ще ви постави пред ония, които не са ви обичали и които само са ви пакостили. И ако можете да простите, ще минете третото посвещение. След това Бог ще ви постави пред ония, които са ви обичали и които са ви правили добрини. Ако можете да им благодарите както трябва, ще минете през четвъртото посвещение. Тази е задачата, върху която окултните ученици трябва да работят.“

COMMENTS