Връзка между отделните животи

Учителя:"Ако не даваш, не можеш да любиш. Първо ще даваш, после ще вземаш. Първо ще посееш житото на нивата, а после ще вземеш от посятото. Може ц

Учителя:

„Ако не даваш, не можеш да любиш. Първо ще даваш, после ще вземаш. Първо ще посееш житото на нивата, а после ще вземеш от посятото. Може цял живот само да даваш, да сееш на нивата. В другия живот ще вземеш, каквото си сял.“

„Ученият човек, който на старини знае много неща, като се прероди втори път, пак ще знае много.“

„Както миналият живот е бил подготовка за сегашния, така и сегашният е подготовка за бъдещия. Това показва, че по естество животът е неделим.“

„Когато един ден влезете в духовния свят, вашите мисли и чувства ще станат обективни и като ги видите, ще се засрамите от себе си. Ще разберете, че не сте готови за този свят и ще пожелаете по-скоро да слезете на Земята, за да работите за изграждането на своето светло бъдеще. Затова именно човек се преражда.“

„Имайте предвид, че ви предстои сериозна работа. Под сериозна работа аз разбирам движение – разбирам, че трябва да се върви, а не да се стои на едно място. Мисълта дали сте стари или млади не трябва да ви занимава – ще мислите, че сте ученици, които трябва да учат. На живота ще гледате тъй, както всеки ученик постъпва, когато му предстои да реши някоя задача – ляга си вечер, но в ума си държи мисълта, че на сутринта ще трябва да стане рано, за да реши задачата – и става. Някои от вас може да имат само два-три часа още да учат и после ще заспят. Нищо от това, ще продължат на другия ден – ако не в този живот, то в другия живот ще продължат и то от там, до където са стигнали.“

COMMENTS