Законът за превъплъщаването

Учителя: "Съвременните философи казват: «Определено е на човек само веднъж да се роди, да живее и да умре» Затова и религиозните хора казват: «Човек

Учителя:

„Съвременните философи казват: «Определено е на човек само веднъж да се роди, да живее и да умре» Затова и религиозните хора казват: «Човек веднъж се ражда, после умира и с това всичко се свършва» Не, приятели, това учение е за децата.“

 

„Човек идва много пъти на Земята, а не само един път. Колко пъти идва? Колкото пъти иска – от него зависи. Обикновеният човек се преражда на всеки 45 години. Ако той слиза на Земята да се учи, разумните същества му определят в кое семейство ще се роди. Ако човек идва на Земята съзнателно, за да помага на хората, той има свободен избор да се роди където иска. Колкото по-напреднал е човек в развитието си, толкова по-голяма свобода има при слизането си на Земята. Гениалните хора и светиите идват рядко на Земята, когато човечеството отбелязва епоха в своя живот. Великите Учители пък идват на Земята през всеки две хиляди години. Те внасят голямо преобразование в човешкия живот.“

 

“Нека идат свещениците на кое и да е място в Индия, да видят, че прераждането там е фактически доказано. Там има с хиляди деца, които помнят своите прераждания. И в Търново имаше едно шестгодишно дете, което казваше на майка си: „Мамо, аз по-рано правех обуща в Габрово.“ Тя му отговаряше: „Я не говори такива глупости!“ В закона на прераждането не може да има две мнения, но понеже не искам да споря, не го правя и въпрос. А дали го приемат или не, това не е важно.“

 

„Не казвам, че онова, което проповядват църквите, е лъжливо – всичко, което е вярно в православната църква, в евангелската – ние го приемаме; но всичко, което е лъжливо, ние го изоставяме.“

 

„Казвате: «До кога ще се раждаме и прераждаме?» Докато се научите доброволно да се подчинявате на Божествените Закони; докато бъдете тъй неподвижни за злото, както материята и тъй подвижни за доброто, както живота; докато бъдете тъй разумни, както Духът, Който е излязъл от Бога и работи в човек. Щом постигнете това, всички вериги, които имате в себе си, всички несгоди, всички несполуки, всички нещастия ще се махнат и вие ще се намерите в един свят, дето ще имате на разположение всички богатства, които природата е дала. Тези богатства са достояние на всички същества, които Бог е създал. Той знае нуждите на тия същества и е предвидил специален бюджет, за да могат те спокойно да живеят, да растат и да се развиват.“

 

(Въпрос към Учителя: „Кажете ни защо човек трябва много пъти да се ражда и преражда? Защо е нужно да минава много пъти през една и съща опитност?“) „Всяко раждане на Земята и заминаване за другия свят са различни и стават при различни условия. Следователно в тях няма повтаряне на опитностите. Всичко се ръководи от една велика разумност, която се отличава с голямо разнообразие. Като знаете това, за всичко благодарете! Тайната на Живота се крие в благодарността.“

 

„Половете се сменят – жената и мъжът са форми, които могат да се менят. Днес някой е мъж – в бъдещия си живот ще дойде в женска форма. И обратно – в друг живот жената може да дойде в мъжка форма.“

 

„Човек се ражда и умира, докато добие съвършенство, докато добие живота на безсмъртието. Ще дойде ден, когато той няма да се ражда и умира, а ще се вселява.“

 

„Има някои, които ще завършат своето развитие на Земята – не ще се прераждат повече. Прераждането е само един метод, а онези, които са завършили развитието си, няма защо да се прераждат. Ако пък някое съвършено Същество или някой ангел иска да дойде на Земята да свърши някаква работа, те могат в няколко минути или най-много в половин-един час да си създадат тяло, каквото искат; да си създадат каквато човешка форма искат. Този ангел ходи натук-натам, докато си свърши работата, след което разглобява тялото си и заминава за невидимия свят, отдето е дошъл.“

 

„Човек може да стигне до Лицето на Бога, т.е. да стане светец, за седем прераждания, но само ако върви правилно. В противен случай може да се преражда и пет милиона пъти.“

 

„Като свърши земната наука, човек напуща Земята и отива на друга планета, там да се учи.“

 

„Щом Любовта функционира, тогава можете да дойдете до Истината, Свободата, Знанието и Мъдростта. Без тази вътрешна Любов не може да направите една крачка напред, не може да направите промяна в себе си… С Любовта човек ще забележи, че хората не умират, а само напускат Земята за известно време като екскурзианти и пак се връщат. Някои хора напущат Земята само за 45 години. Малките деца престояват в другия свят една година, по-възрастните – две години, още по-възрастните – 45 години. Някои се връщат след 250 години, а най-напредналите – след 1500 години. Учителите в света се връщат след 2000 години. Не е въпрос да вярвате в това, но ви го изнасям като факти, за да изясня някои противоречия във вас. Защото вашите нещастия и противоречия са резултат на вашето невежество.“

 

„Нашата задача е да възпитаме и очистим ума си, да облагородим сърцето си. Това не може да се постигне в един, два, три, пет или десет дни и месеци, а за него се изискват години усилена работа. Някои окултисти твърдят, че за да се постигне това, се изискват поне 777 живота и то епохални, през които човек да е играл някаква велика роля. Покрай тези животи има още много други, незабелязани. Ако някои религиозни хора слушат това, ще кажат: «Туй учение е еретическо, не е по Бога!» Чудно нещо – да се казва на хората, че те се раждат и прераждат, не било по Бога, а да отиват да се бият на бойното поле и да убиват, това е по Бога! При това някои религиозни твърдят, че никъде в Писанието не се говори за прераждането. Казвам: На всяка страница в Писанието се говори за прераждането, но то се отнася само за онези, които имат очи и могат да виждат и за онези, които имат уши и могат да чуват.“

 

„Казвате: „Колко пъти човек се е прераждал?“ – Безброй. Всичките окултисти казват, че има 777 прераждания кардинални, 12 Божествени. 777 кардинални, дето велики работи върши, а 12 прераждания, където двете сродни души се явяват. Някой пита: „Дали тази е моята сродна душа?“ Тия, сродните души, в цялото развитие на човешката еволюция 12 пъти ще се срещнат на Земята и като се срещнат, цяла една еволюция ще образуват. Понеже всичките хора напреднали не са дошли на Земята, сега живеят хора, дето сродните им души ги няма и хората на Земята са вдовци. Земята е пълна с вдовци и вдовици.“

 

„Сродните души в развитието си слизат на Земята, при което ту едната се въплътява, ту другата. Заедно вървят и си помагат една на друга.“

 

„Когато двамата, които се обичат, се срещнат на Земята, горчива дума не си казват и извършват в Живота велики работи. В другите прераждания, когато едната душа е долу, другата е горе. Тази, която е горе ще ти избере някого тук, който прилича на него и чрез него ще се проявява. Обаче това е залъгване.“

 

„Когато две сродни души се срещнат на Земята, ако не са готови, ще забравят всичко, ще забравят да изпълняват своите длъжности, ще се захласнат. И затова се дава само 12 пъти да се срещнат при благоприятни условия. Тогава те проявяват гениалност.“

 

„Вие сте минали най-малко през 30-40 прераждания; женили сте се 30-40 пъти, имали сте много жени, деца; имали сте коне, овце, говеда.“

* * *

„За еволюцията на човечеството беше необходимо именно това: за известно време съзнанието за повтарящите се земни животи трябваше да отстъпи на заден план, така че човекът да се отнася сериозно и отговорно към внушавания отвсякъде един-единствен земен живот. Но сега вече ние не можем да се придържаме към това положение. Ние сме стигнали до тази точка от развитието, че без идеята за прераждането напредъкът е невъзможен.“

Рудолф Щайнер

 

“Когато някой умре в детството си, той често, прероден в следващото си тяло, си спомня миналия си живот, тъй като децата до четиринадесетгодишната си възраст не преминават през целия жизнен цикъл, необходим за изграждане на цялата серия нови връзки. Те просто преминават в горните области на астралния свят и там чакат за ново превъплъщение, което обикновено става в период от 1 до 20 години след смъртта.“

Махс Хайндел

 

„В миналото престоят на човека в духовния свят е бил много по-продължителен от днес. В миналото човек е престоявал от 500 до 1000 години в невидимия свят, така че в един цикъл от 2160 години, което определя една епоха, човек се е прераждал най-много два пъти – един път в мъжко тяло и един път в женско тяло, за да събере различни опитности и да има различни преживявания, които ще послужат като материали за изграждане на тялото на Любовта. Но Учителя казва, че еволюцията е ускорена десет пъти, затова и продължителността на престояването в духовния свят е намалена от 50 до 100 години според степента на развитието, на което се намира даден човек.“

Влад Пашов

 

Точно както всяка сутрин се събуждаме и продължаваме живота си оттам, където сме го прекъснали предната вечер, така чрез работата си в предишните си животи сме създали условията, в които сега живеем и работим, а условията на бъдещите си животи създаваме сега. Също така и задачите, които не сме успели да свършим през един живот, ни очакват в следващия. Затова вместо да оплакваме липсата на една или друга способност, най-разумно е да започнем да работим за придобиването й.

Ако едно дете свири хубаво на някой музикален инструмент, без да е положило за това някакво усилие, докато друго въпреки непрекъснатите усилия се представя посредствено в сравнение с първото, това само показва, че първото е проявило усърдие в своето развитие в някой от предишните си животи и по този начин е заслужило тези вродени способности, докато другото е започнало да полага усилия едва в тоя живот, вследствие на което работата му върви трудно. Би било глупаво да твърдим, че Бог „хвърля зарове“ и от някаква случайност зависи с какви дарби и таланти ще се роди един човек. Това, че ние не си спомняме за положеното усилие при придобиването на някоя способност, не променя по никакъв начин факта, че способността съществува и остава у нас. По същия начин човек може да не си спомня какви упражнения е правил, за да се научи да пише, но без ни най-малки затруднения се ползва от плодовете на тези усилия в ежедневния си живот и то без дори да се замисля за това.

При случаите, когато проявяването на гения зависи от наличието на специално построени органи, за развитието на които са били необходими цели епохи, естествено душата специално търси да се прероди в род, членовете на който са работили цели поколения за изграждането на подобен организъм. Тази е причината, че в рода на Бах, в един период от двеста и петдесет години, са се родили двадесет и девет по-малко или повече гениални музиканти. Тялото е просто един инструмент, като работата, която то извършва, зависи от душата, която го ръководи, но един добър музикант не може напълно да се изрази върху един несъвършен инструмент.

* * *

„Музикантът се оплаква, че му дотегнало да свири; художникът се оплаква, че му дотегнало да рисува. Радвайте се на изкуството и на дарбата, която ви е дадена, защото втори път няма да ви се даде. В Природата не съществува еднообразие. Ако в един живот сте философ, в следващия ще бъдете музикант, поет, художник и т.н. Някои се съмняват в прераждането и не искат да го приемат. Ако вярват в това, което им се говори, и на тях ще вярват. Доколкото вярвате на хората, дотолкова ще вярват и на вас. Каквото мислите за хората, това ще мислят и за вас. Дръжте в ума си мисълта, че всичко, което ви се случва, е за добро. Това не значи, че зло не съществува в света, но мислете за Доброто, за да го привлечете към себе си.“

Учителя

 

Рудолф Щайнер също потвърждава този закон, според който ако един човек е например добър математик в един живот, шансът е огромен в миналото си прераждане той да е бил слаб в смятането и обратното. За разлика от добродетелите, уменията ни във физическия свят (включително умението да използваме мозъка си в определена област от науката) не се натрупват, а се трансформират. По този начин човек, който в един живот е гениален учен, в следващия тази способност може да се преобразува (според нуждите на душата от определени опитности), например, в блестящ художник. Законът е такъв, че човек да може да събере възможно най-разнообразни преживявания, от които да извлече опит и поуки. Затова и в общия случай човек се преражда последователно веднъж като мъж и веднъж като жена, тъй като животът на двата пола и начинът, по който възприемат света (мъжете повече чрез ума, а жените повече чрез сърцето) са коренно различни и допълнително по този начин душата бива максимално обогатена. И тук има изключения: Щайнер казва, че е възможно една душа да се прероди най-много 7 пъти поред в един и същ пол.

Макар повечето хора да не знаят миналите си животи, има някои, които си ги спомнят, а и всички биха били в състояние да си го сторят, ако живееха необходимия за постигането на това познание живот. За това се изисква голяма сила на характера, понеже такова знание ще донесе със себе си узнаването на предстоящата ни съдба, която може да е много черна и изпълнена с неприятни изненади. Повечето съвременни хора все още не са способни да преживеят много от своите грешки в сегашния си живот, нито да простят голяма част от чуждите. А колко повече би се утежнило положението им, ако разберат и в миналите си животи какви отношения са имали с близките си, особено ако те са били неблагоприятни. Затова напредналите Същества са скрили от нас миналото и бъдещето, за да ни спестят множество тревоги и страхове от бъдещи страдания.

„Тайната на живота е в това, че всички неща продължават да съществуват и не умират, а само се оттеглят за малко от погледа и впоследствие се връщат отново… Исус не е мъртъв; той е напълно жив. Нито Йоан, нито Павел, нито Мохамед, нито Аристотел; понякога вярвам, че ги виждам сред нас и можем лесно да кажем имената, под които те живеят.“

Ралф Уалдо Емерсън

COMMENTS