Прераждането според Евангелията

"Казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му, каквото си искаха; тъй и Син Човеческий ще пострада от тях. Тогава учениците разбраха, ч

„Казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му, каквото си искаха; тъй и Син Човеческий ще пострада от тях. Тогава учениците разбраха, че Той им говори за Йоан Кръстителя.“

Мат 17:12-13

 

„И като минаваше, видя един човек, сляп от рождение. Учениците Му Го попитаха и казваха: Учителю, кой е съгрешил, тоя или родителите му, за да се роди сляп?“

Йоан 9:1-2

 

Би било обида за разумния читател да разяснявам горните цитати, които недвусмислено показват какво е било мнението на Христос за прераждането. Разбира се, изобщо не твърдя, че такова твърдение в наши дни няма основания. Има, и то големи: колкото повече някои институции плашат хората с адски мъки и един единствен шанс за спасение, толкова по-щедри и подчиняващи се ще бъдат техните „вярващи“. Особено щом вече е готов ценоразписът: http://apostolite.com/църковни-такси

Също така в гл. 13 от Евангелието от Марко (и не само там) четем, че учениците питат Христос как да познаят „Последните времена“ (краят на епохата, съпътстван с катаклизми и глобални промени), които несъмнено не са били в техния физически живот преди 2000 години, и Той им отговаря почти в прав текст, че те ще бъдат преродени по това време:

„И когато седеше на Елеонската планина, срещу храма, питаха Го насаме Петър, Иаков, Иоан и Андрей: кажи ни, кога ще бъде това, и какъв ще е белегът, когато всичко това стане? Отговаряйки им, Иисус почна да говори: пазете се да ви не прелъсти някой. Защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки, че съм Аз; и ще прелъстят мнозина. А кога чуете боеве и вести за войни, не се смущавайте; понеже това трябва да стане; ала туй не е още краят. Защото ще въстане народ против народ, и царство против царство; и на места ще има трусове, и ще има глад и смутове. Това е начало на болки. Но вие гледайте себе си; защото ще ви предадат на съдилища, и по синагоги ще бъдете бити, и пред управници и царе ще бъдете изправени заради Мене, за свидетелство пред тях… Тогава, ако някой ви каже: ето, тук е Христос, или ето, там е, – не вярвайте. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, и ще покажат личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните. А вие се пазете: ето, казах ви отнапред всичко.”

COMMENTS