Прeдсказание на Йохан Фриде за изпитанията в последните дни

Австрийският монах Йохан Фриде (1204-1257 г.) от Ордена на Св. Йоан получава видения за събития, които ще бъдат знаци за наближаващия край на сегашнат

Австрийският монах Йохан Фриде (1204-1257 г.) от Ордена на Св. Йоан получава видения за събития, които ще бъдат знаци за наближаващия край на сегашната цивилизация. Ето неговите описания:

„Преди да настъпи великото време, през което човечеството ще се подложи на последното трудно изпитание, ще започнат забележителни промени в природата. Бързата смяна между студове и жеги ще зачести, бурите ще имат по-разрушително действие, земетресенията ще разоряват по-големи области, а моретата ще залеят много низини. Някои от тези неща няма да се дължат на природни причини, а хората ще проникват в недрата на Земята и ще посягат към облаците, като по този начин играят със собственото си съществуване.

Силите на разрухата ще постигнат целта си, но преди това вселената ще бъде хвърлена в хаос, а от желязната епоха няма да остане нищо. Когато нощите се изпълнят с по-голям студ, а дните — с жега, в природата ще се появи нов живот. Жегата означава лъчеизпускане от земята. Студът е от намалената слънчева светлина. Няма да минат много години, преди да се разбере, че слънчевата светлина е станала осезаемо по-слаба. Щом и изкуствените светлини (тук явно е предсказано електричеството – бел. авт.) престанат да служат, ще е наближило времето на небесната твърд (както се подразбира по-нататък, а също и от други пророчества, под „небесна твърд“ се има предвид комета, метеорит или друго небесно тяло, което ще донесе разруха на Земята – бел. авт.).

Тогава човечеството ще е поразено от страх. Птиците ще са като влечуги и няма да използват крилата си. Животните по земята, изплашени и бягащи, ще издават такива звуци, че ще карат и сърцата на хората да препускат. Човеците ще се разбягат от домовете си, за да не виждат необяснимото явление. Накрая ще настане пълен мрак и той ще продължи три дни и три нощи.

По това време хората, лишени от силата на светлината, ще изпадат в съноподобно състояние, от което мнозина няма да се събудят, особено онези, които нямат искрата на духовния живот. Когато слънцето отново се надигне и покаже наяве, земята ще е покрита с одеяло от пепел, подобно на снега през зимата, само че тази пепел ще има цвят на сяра. От земята ще се издига влажна мъгла, осветявана от огнени газове.

 

Всред човечеството ще са загинали повече хора, отколкото са били жертвите във всички войни. В домовете на децата на светлината ще се чете книгата „Откровение“, а в палатите на Църквата ще очакват идването на великата комета. На седмия ден след завръщането на светлината земята вече ще е погълнала пепелта и ще е добила такава плодовитост, каквато не е имала преди.

COMMENTS