Пророчество на Св. Ефрем Сирин

Св. Ефрем Сирин е богослов, живял през IV век. През живота си е писал редица тълкувания на Библията и няколко теологични монографии, проповеди и черко

Св. Ефрем Сирин е богослов, живял през IV век. През живота си е писал редица тълкувания на Библията и няколко теологични монографии, проповеди и черковни песни. Колекция от пророчества за Антрихриста, направени от Св. Ефрем Сирин, са съхранени в Codex Barberinus XIV.

 

„Нека разгледаме, приятели мои, в какъв вид Безсрамната змия ще се яви на земята, след като Спасителя, пожелал да спаси цялото човечество, беше роден от Девицата и в човешки вид порази врага със свещената сила на Божествената Си природа. Щом научи, че Господарят отново ще дойде от Небето в светлината на божествеността си, врагът човешки ще се представи за Него и Неговото пришествие, за да измами всички хора. А самата истина е, че той ще се роди от нечиста жена — неговото средство. За Него ще се представя Нечестивия, за да заблуди с лукавства всички човеци.

Ще се представя за скромен и внимателен, мразещ несправедливите слова, побеждаващ всички идоли, засвидетелстващ уважение, състрадателен към бедните, извънредно честен, с много добра външна обхода, мил към всички. За да си спечели благоразположението на всички, той умело замисля как да бъде обикнат от хората; няма да приема подаръци, нито ще приказва гневливо. Не ще се показва мрачен, а винаги — весел. И във всички тези свои добре обмислени кроежи той ще оплете света, докато трае властта му.

Понеже повечето хора и народи ще виждат тези негови добродетели — добрите му дела и силата му, всички ще мислят като с един ум и с голяма радост ще го коронясат, казвайки си един на друг, че няма да се намери друг такъв човек, толкова благ и справедлив… Тогава Нечестивия, вече сдобил се с власт, ще разпрати демоните си по всички краища на света, за да възвестят сред всички хора, че се е явил славен цар — (царуващ) от този миг и насетне…

Народите ще бъдат впримчени и ще искат да гледат този „Бог“, а повечето хора ще му станат верни, ще се отрекат от истинския си Бог и ще поощряват ближните си да възхваляват Сина на погибелта, като се нахвърлят един връз друг и се избиват с ножове…

Лукавия ще умножава своите чародейства и ще извършва поличби, които обаче няма да са истинни. Тиранът ще премества планини, но това ще е измама и няма да се случва в действителност. През това време повечето хора ще му вярват — много народи и човеци ще му ръкопляскат заради тези измами. И същият този Дракон ще прави така, че ще протяга ръцете си и ще събира на тях множество влечуги и птици; и сякаш ще ходи по повърхността на дълбоките води, досущ като че ходи по сушата. Но само ще изглежда, че прави всичко това…

Мълниите ще бъдат неговите пастори и ще бележат пришествието му. Войската му ще е от демони, а пълководците на демоните ще са негови ученици. Той ще праща войводите на пълчищата си до най-далечни земи, за да разгласяват (способи за) добруване и изцеление…

По това време, братя, всред човеците ще има голямо разделение — но особено сред вярващите, тъй като Дракона ще предизвиква безчет знамения и чудеса — ще се представя за Бог и с измама ще прави да изглежда така, сякаш лети във въздуха. И ще прави демоните да изглеждат като ангели, които ще летят ужасено около Тиранина, който ще се дере с пълно гърло и ще променя облика си, за да пронизва душите на хората с безкраен страх.

В тези времена от небето няма да пада дъжд, земята вече няма да носи плодове, изворите ще пресъхнат, реките ще се изпарят, билките ще спрат да никнат, тревата не ще расте, дърветата ще вехнат от корените си и няма да дават плодове, рибите в моретата и другите тамошни зверове ще измрат — затова се казва, че навсякъде ще се носят тежки зловония и страховити ридания, заради които хората ще падат и ще гинат от ужас. А всички живи ще стенат и пъшкат, когато се озоват сред това безмилостно нещастие, което ще ги съпътства и нощем, и денем. И никъде няма да намерят храна, с която да се заситят…

На всяка област ще бъдат поставени неумолими управители, а на онези, които носят печата на Тиранина, ще им се дава да купуват по малко храна.

Но преди да се случат тези неща, Господ ще изпрати пророка Илия и състрадателния Енох, за да засвидетелстват благоволението Му към човеците. Те открито ще проповядват цялото познание за Бога и ще поучават хората да не се подчиняват на Лукавия заради страховете си — ще изказват високо думите: „О, хора, измамник е този, никой да не му вярва.“ Но малцина ще бъдат склонни да послушат думите на двамата пророци и да им повярват.

Доколкото по онова време ще се намират светци, повечето от тях, щом чуят за идването на Нечестивия в плът и кръв, възможно най-бързо ще избягат в пустините и от страх ще се укрият в пясъци, планини и пещери. И ще посипват главите си с пръст и пепел, страдащи денем и нощем от лишения и ридаещи в своето смирение. Ето как Свещеният Бог ще ги подсигури: милостта Му ще ги отведе до спасителните места.

А всички онези, живеещи на изток, ще полетят на запад, водени от голям страх, както и онези, живеещи в посока на залязващото слънце, при неговото изгряване, и те разтреперани, също ще се разлетят.

Накрая, подобно на светкавица, идваща от рая, в облаците и с неописуем блясък ще се яви Бог — нашият Цар и безсмъртен Жених. И съзирайки Неговата слава, ще се втурнат стройните легиони от ангели и архангели, издишащи пламъци, и една река от огън, прииждаща със страшен тътен…

Как бихме могли да издържим тогава, мои обични братя, когато ще видим огнената река, наближаваща с яростта на бурния и кипящ океан, и връхлитаща връз хълмовете и долините, както и над всичко, що е по света. Тогава, обични мои, от този Огън реките ще пресъхнат, изворите ще изчезнат, моретата ще се изпарят, ветровете ще се ускорят, звездите ще паднат от небето, слънцето ще се изразходи, луната ще издъхне, а небесата ще се сгънат като свитък.“

 

Пророчеството за Енох и Илия е пряко свързано с Откровението на Йоан  (11:3-13):

„И ще дам на двамата Мои свидетели, и те, облечени във вретище, ще пророкуват хиляда двеста и шейсет дена. Това са двете маслинени дървета и двата светилника, що стоят пред Бога, Господа на земята. И ако някой иска да ги увреди, огън ще излезе из устата им и ще погълне враговете им; ако някой поиска да ги увреди, така трябва той да бъде убит. Те имат власт да затворят небето, за да не вали дъжд в дните на тяхното пророкуване, и имат власт над водите да ги превръщат в кръв и да поразят земята с всякаква пораза, колчем поискат.

И когато завършат свидетелствуването си, звярът, който излиза из бездната, ще встъпи в бой с тях, ще ги победи и ще ги убие, а труповете им ще остави по стъгдите на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, дето и Господ наш биде разпнат. Мнозина от народите и колената, от езиците и племената ще гледат труповете им три дена и половина и не ще оставят да бъдат положени труповете им в гробове.

Жителите на Земята ще се зарадват за тях и ще се развеселят; и ще си пратят дарове един другиму, понеже тия два пророка мъчиха живеещите на земята. Но след трите и половина дни у тях ще влезе дух на живот от Бога и те ще се изправят на нозете си, и голям страх ще обземе ония, които ги гледат. Тогава ще чуят висок глас от небето да им казва: възлезте тука. И ще възлязат на небето в облак, и враговете им ще ги видят. В оня час ще стане голям трус, и десетата част на града ще падне; а от труса ще загинат седем хиляди имена човешки; останалите пък ще се изплашат и ще въздадат слава на Небесния Бог.“

COMMENTS