Слава Севрюкова за света

"Висшата Светлина допусна появата на тази държава (САЩ). Предначертана й е значима роля в създаването на Шестата раса. От нея по-късно ще се разпръсна

„Висшата Светлина допусна появата на тази държава (САЩ). Предначертана й е значима роля в създаването на Шестата раса. От нея по-късно ще се разпръснат умове-бисери широко по Земното кълбо. За съжаление оттам ще плъзне, ще поеме да воюва и Злото… Краят на двадесети век ще се ознаменува с чудовищно сатанинско проявление. Тогава ще се развихри огромен тъмен дух в човешки облик. Очите на света с изненада ще се вперят в него. Съзирам мургав мъж, носител на тъма. От друга религия е. Последователите му ще взривят две високи сгради на Новия континент. Ще разрушат много други. Ще загинат хиляди… Виждам: Нещо се блъска в тях. Срива ги из основи. Кървавият акт е допуснат, за да се осъзнае и види за пореден път в обновяващия се свят страшната Сила на Тъмата. След случилото се, в началото на двадесет и първия (век) ще започне разчистване на разрастващите се „плевели“. За да избуи Новото.“

Коментар: Ако Слава Севрюкова говори за предстоящото въплъщение на Антихриста, тя съвсем точно представя инсценираното взривяване на кулите-близнаци с думите: „Последователите му ще взривят две високи сгради на Новия континент.“

 

„Виждам, ще настъпи онази дивна хубава хармония между людете. Но трябва да минем сега този период, който като че ли е препънка, забавяне на времето. Ясно ли е? Защото то е като камък на препънка. Дадени неща ще се преживеят и тогава вече ще настъпи духовното при човека. Това ще стане от 2025 до 2030 година. Водата ще се разраства. А на места, където е океан, ще изплува суша. Не мислете, че земята, по която ходите, ще е все земя… Оцелелите ще са горе, по високото. Затова България – преобладаващо планинска страна, по-слабо ще пострада при бедствията. Много души в ония недалечни времена с желание ще отиват в Отвъдното. Ще оцелеят хората по високото.“

COMMENTS