Слава Севрюкова за Третата световна война

Слава Севрюкова за Третата световна война

„Съветският съюз ще се раздроби на отделни държави . Ще остане само Русия. Тогава предстои да избухне остро стълкновение с Китай. Мъчно ми е за рускот

„Съветският съюз ще се раздроби на отделни държави . Ще остане само Русия. Тогава предстои да избухне остро стълкновение с Китай. Мъчно ми е за руското племе. Заболя ме, че и мъжът ми бе руснак, но… ще ги газят китайците. Сибир ще бъде отнет от Русия. Виждам, там ще се ширнат и засноват работливи като мравки жълти човечета. Но по-добре да сменим темата. Далече е още времето.“

„Русия никога не ще рухне. Напротив, през 21 век отново ще възвърне световното си могъщество. Славяните никога не ще изчезнат от лицето на Земята. Отредена им е водеща духовна мисия в предстоящите съдбини на човешкия род.“

„Задават се не толкова кръвопролитни интервенции, колкото борби за надмощие. Но… виждам, между Русия и Китай кръв ще се пролее. Ще има сериозно стълкновение. Русите някога си позволиха чудовищен експеримент  с лазерно оръжие срещу Китай.  За миг там бяха изпепелени земя и хора. Това все някога ще трябва да се плати.“

COMMENTS