Слава Севрюкова за Последните времена

В книгата "Бъдете в този свят, но не от този свят" авторът казва за пророчицата:„С Дънов се познават, контактуват, обменят полезна информация. Учи

В книгата „Бъдете в този свят, но не от този свят“ авторът казва за пророчицата:

„С Дънов се познават, контактуват, обменят полезна информация. Учителя я цени – пред него е извисен дух. Тя подкрепя благородната му мисия, предупреждавайки за трудностите. Знае – учението му е добро, но го чакат нелеки проверки. Свръхсетивните познания задължават. Изпитанията са закалка. Благодарение на тях, душата съзрява за мъдрост… Слава е посещавана и от последователите на Дънов Боян Боев и Любомир Лулчев, таен съветник на цар Борис III.“

* * *

„Но човешкият род, знайте, няма да погине от огън. На мене ми се „внуши“ да предам – намираме се в края на един цикъл от хилядолетното ни развитие. Наближаваме друг – много по-значим и извисен. След него ще станем съвършено различни. Така, както оцелелите след Потопа вече не са били същите.“

 

„Ще дойдат скоро люде с дарба на различни места, които ще са „отворени врати“. Ще вървят по този път.“

 

„Сега такива като мене са рядкост, но Човечеството ще измине дълъг път. С годините хората на бъдещето ще се увеличават. Затова ни съпътстват толкова трудности и страдания. Така се изпитва и възпитава духът. Важно е да се отстоява Истината.“

 

„Веднъж свише получих потресаващо послание: „Това са Последни времена.“ Последни, защото прекалено много хора обитават тая Земя. Не останаха души Отвъд. Все повече се въплъщават, за да се чистят „плевелите“ в тях. Разбирате ли? Но и на това иде краят. Затуй са назовани „последни“.

Внуши ми се да предам: „Предстои настъпление на страшни бедствия – епидемии, глад, мор, смрад. Тогава онуй, което не е унищожено от Природата, ще го довършат войните. Ще има чудовищни прояви на човешкия дух към зло, каквото досега не е било.“ Но след това ми се каза: „Този ужас е последен. Тъмата не ще се шири нивга вече толкова силно по Земята.“

Животът на Земята се подчинява на космически закони. Равновесието между нашия и отвъдния свят отдавна е нарушено – с милиони и милиарди души. Пренаселени сме. За да се възстанови балансът, милиони и милиарди трябва да преминат в Отвъдното – бързо и заедно.“

COMMENTS