Ванга за бъдещето на света

"Русия ще разпери криле, ще се издигне. Ще мине още време, трудно ще й бъде, но Русия ще си остане Русия.“ „Гърците са хитри, а турците с

„Русия ще разпери криле, ще се издигне. Ще мине още време, трудно ще й бъде, но Русия ще си остане Русия.“

 

„Гърците са хитри, а турците са мешан народ, различен от нашия. Да търгуваме с тях е добре, но никога няма да станем искрени приятели. С Русия нещата са други. Русия няколко пъти ни е помагала, ще ни помага и в бъдеще, защото сме славянски, християнски народи, свързани от векове.“

 

„Свидетели сме на съдбоносни събития на Земята. Двамата най-големи водачи (Р. Рейгън и М. Горбачов – бел. авт.) на света си стиснаха ръце и направиха първата крачка към постигането на всеобщ мир. Но ще мине още много време. Ще изтече още много вода… Ще дойде Осмият и той ще подпише окончателния мир на планетата. Но това ще е началото на края.“

 

Кратък коментар:

Първо, под „Осмият“ очевидно Ванга е визирала онова същество, за което се говори и в Откровението на Йоан (17:11): „И звярът, който беше и го няма, той е осмият, който е от седемте и отива в погибел.“

И второ, под „ще подпише окончателния мир на планетата“ очевидно става въпрос за привиден мир, когато вземем предвид следващото изречение от пророчеството. С оглед на това, което вече знаем за очаквания Антихрист, можем да заключим, че става дума за глобалното правителство, при което повече няма да има междунационални войни, а врагът ще бъде само един – човечеството.

* * *

„От 1992 година земята ще засияе в нова, добра светлина. Ще я населят нови души и някои от тях ще бъдат видяни. По-ярка светлина ще засвети в Йерусалим. Ще дойдат хора не с култура, а със знания. Очаквайте промени за добро.“

Споделям два кратки коментара и тук:

Първо, когато един пророк каже, че след определено събитие (в случая – настъпване на 1992 година), нещо ще се случи, това изобщо не значи, че то ще стане още на следващия ден. Особено когато говорим за толкова дългосрочни и постепенни процеси, като описания в пророчеството, е наивно да очакваме видими резултати от днес за утре.

И второ, въпреки всички очаквани трудности, ясновидката ни казва „Очаквайте промени за добро.“ За мнозина това може да изглежда като голямо противоречие. Но ако се замислим ще разберем, че всички тези предстоящи изпитания са за нашето добро. Освен ако не си представяме смисъла на живота като бездействие, спокойствие, и някой друг да решава нашите задачи. Затова и Учителя казва:

„Като се обяснят страданията, ще се види каква велика радост има в това, че те се допускат, а които не разбират, казват, че сега светът се е развалил. А пък то, лошото, е било вътре и Божественото го е изхвърлило навън като мътеж. Както в едно тяло всички нечистотии се събират на едно място и се изхвърлят навън като гной, също така в човечеството има абсцес и чрез него се изхвърлят нечистотиите. Който не знае този закон, се обезсърчава. Всекиму ще се въздаде това, което заслужава, и в края на краищата всеки ще приеме хубавото. Хубави са Божите пътища! Човек трябва да се въодушевява от това.“

COMMENTS