Учителя за бъдещето на света

„Европейските народи ще оголеят, ще изгубят силата си, ще настане глад на земята – кокошки, пуйки, агнета, прасета ще намалеят, почти ще изчезнат. Не

„Европейските народи ще оголеят, ще изгубят силата си, ще настане глад на земята – кокошки, пуйки, агнета, прасета ще намалеят, почти ще изчезнат. Не само това, но и хлябът ще намалее – ще се дават дневно по 200-300 грама на човек. Всеки ще се пита: Защо дойдоха тези времена до главата ни?“

 

„Главата на Европа има да страда още много, докато разбере има ли Бог или не, съществува ли Божествен Свят или не. Всички народи ще узнаят съществува ли Божествено Право или не.“

 

„Гърците ще си изгубят и гащите. Те са като оная мишка, която, за да влезе в капана, обиколи два-три пъти около него, не влиза, не влиза, и като смята, че е скроила плана си, дръпва пастърмата и хлоп – вратата на капана се затваря. Сяда тя и мисли какво стана. Нейната философия не й е помогнала.“

 

„От 75 години насам светът е в обсадно положение и в 1897 година на този свят от Небето е даден ултиматум, чийто срок изтича в 1914 година. Обаче Турция се провини – оказа се, че тя не е готова да изпълни Божията Воля и затова ще си получи възмездието. Тя е правила много изстъпления, а между това на народите, които са под владичеството й, трябва вече да се даде свобода. Във вашите умове вие не трябва да се страхувате, защото с това пречите на Делото Божие.“

 

„След войната ще се заговори за Съединени Европейски щати и тази идея ще се осъществи.“ (пророчеството е изречено на 1.5.1940 г.)

COMMENTS