Учителя за бъдещето на България

"Какво ще стане с България? Тя е посята и ще трябва да поникне – да пострада... Какво ще стане с Румъния? Каквото става с някой разбойник, когато го п

„Какво ще стане с България? Тя е посята и ще трябва да поникне – да пострада… Какво ще стане с Румъния? Каквото става с някой разбойник, когато го пуснат от затвора – отива си вкъщи. Румъния ще бъде заобиколена със славянството и ще остане като островче в море. Виж, друг е въпросът с гърците – те имат култура, но трябва да се държат добре със славяните, за да имат благословение. Иначе Господ ще им прати старите господари, италианците. (Ванга за самотраки: След много години островът няма да бъде част от гръцката държава, а ще принадлежи на Италия. – бел. авт.) Сега културата се пренася в славянството. Българите и останалите славяни трябва да се съединят. Но като се говори за бъдеща култура, на ума на поляци и сърби не трябва да се разчита, защото техния ум е умът на парите. Те са стигнали до парите, силата и властта, а бъдещата култура иска нещо повече.“

 

„Бог сега вдига и стоварва тоягата Си върху гърба на българите. Те казват «Убиха ни!» Не, само шушулките хвърлят настрана. Аз облажавам всеки човек, бит от Господа или от някой мъдрец, защото така се намагнетизирва. Всеки, който е бит от Господа, става гений и светия. Блажен е този народ, върху който Божията Тояга се вдига и стоварва. Този бой ще създаде всички добродетели. И България, върху която се стоварва сега Божествената Тояга, ще се освободи от всички шушулки, от всичката плява – ще остане в нея само чистото зърно.“

 

„В скоро време, тази година (1923), в свещения огън на Любовта ще влязат 4444 души българи. Знаете ли на какво ще прилича България, когато те влязат и излязат? Като влязат и излязат, след тях ще се отвори една врата и други ще влязат; след тях още други. Българите, които влизат и излизат през тази врата, ще придобият нещо особено. Който ги види, ще каже: «Това са българите.» За кои българи говоря? За онези, които са минали през 35 милиона градуса Божествена Топлина.“

COMMENTS