Едно интересно предположение

"Най-важното нещо е човекът да не пропусне, спейки, идването на Ариман. Когато стане въплъщението на Ариман в западния свят, в местния регистър ще вид

„Най-важното нещо е човекът да не пропусне, спейки, идването на Ариман. Когато стане въплъщението на Ариман в западния свят, в местния регистър ще видим просто раждането на Джон Уилям Смит. Разбира се, името няма да бъде това. Хората ще гледат на детето като на гражданин с обикновено положение, като на всеки друг, и ще проспят какво реално се е случило. Професорите от висшите ни училища определено няма да се разтревожат дали хората проспиват това, или не. За тях случващото се ще бъде просто раждането на Дж. У. Смит. Но в ариманичната епоха е крайно важно хората да знаят, че тук си имат работа само външно с Дж. У. Смит и че вътрешно присъства Ариман. Както и че не трябва да се заблуждават с приспивна илюзия за това какво се е случило.”

Рудолф Щайнер

 

Неотдавна едно особено смислено предположение беше публикувано тук: http://www.otizvora.com/2016/04/7659

Освен основанията, дадени там, аз имам и други, които водят към същите заключения. Засега обаче бих предпочел да ги запазя за себе си.

Разбира се това остава само една хипотеза и така трябва да бъде – за нас е важно да проявим будност и да сме способни да правим логически връзки между наглед несвързани събития, а не да очакваме да ни се дадат готовите отговори. Но при всички положения, имайте предвид тази личност, а и самата Великобритания, от която е твърде вероятно скоро да се надигне злото.

Нещо повече – ако приемем, че Антихриста вече е въплътен, плановете и средствата, с които ще се налагат извращенията на „икономистите“ и техните слуги – политиците, ще стават все по-бързи и все по-безочливи. Впрочем сякаш това май вече се случва с пълна сила.

Мина времето, когато осъзнатите и неосъзнатите слуги на Ариман можеха да се съобразяват с някакви граждански инициативи и протести, като водят някаква бавна и подгряваща пропаганда, като изчакват подходящи времена и действат тихомълком под прикритието на медиите.

Прави впечатление, че слугите на Антихриста вече изобщо не са толкова внимателни и прикрити, както обикновено, и не ги вълнува дали нахалството им може да пробуди много народ за откровените лъжи и ловките манипулации. Толкова вече са напреднали нещата!

COMMENTS