Защо Ариман идва и какво се очаква днес от нас?

„Овцата, като види вълка, тропа с крак: иска да му каже: „Трябва да се махнеш от тук; не знаеш ли, че аз паса?“ Но той се хвърля и я изяжда. Толкоз е

„Овцата, като види вълка, тропа с крак: иска да му каже: „Трябва да се махнеш от тук; не знаеш ли, че аз паса?“ Но той се хвърля и я изяжда. Толкоз е тя умна! И вие, когато видите дявола, недейте му тропа с крак: той не се плаши; той се плаши само от хора, които имат ум и воля, ръцете на които са развързани. Затуй Христос дойде да развърже ръката на човека и да му даде сила да се бори с вълка – с дявола. И вълците имат право да ходят по света, да упражняват своите зъби, но и ние имаме право да употребим срещу тях своя ум и своята воля. Те имат право да ядат, но и ние имаме право да им извадим зъбите; те имат право да упражняват своите нокти, но и ние имаме право да им ги изрежем. Изкоренете зъбите на този дявол и изтръгнете неговите нокти. И като направите дявола овца, да ви дава вълна и мляко, не бойте се, може в следващата стъпка да го направите вол, да му турите оглавник и да го накарате да оре.“

Учителя Петър Дънов („Колко по-горе стои човек от овца“, 28.09.1914г.)

 

Рудолф Щайнер:

„Това, което хората от Петата следатлантска епоха трябва да научат, се свежда до съзнателна борба срещу злото, навлизащо в еволюцията на човечеството.“

(18.11.1917г.)

 

“Ние хората нямаме за задача да попречим по какъвто и да било начин на въплъщението на Ариман. Нашата задачата е така да подготвим човечеството, че Ариман да бъде преценен по правилния начин. Ариман ще има задачи. Той ще трябва да направи това или онова, а хората ще трябва да оценят и използват разумно идващото чрез Ариман в света. Хората ще могат да го направят само ако са способни да се приспособят по разумен начин към онова, което Ариман вече изпраща към Земята от отвъдните светове с цел да контролира икономическия живот на Европа, без да бъде разпознат. Това не трябва да се случва. Ариман не трябва да контролира икономическия живот на Европа незабелязано. Трябва да се научим изцяло да познаваме неговите особени качества. Ние трябва да сме способни да му противодействаме с пълно съзнание.”

(Събр. съч. 125)

 

“От най-огромно значение е хората да посрещнат въплъщението на Ариман с пълно съзнание за това събитие. Въплъщението на Луцифер беше разпознато само от пророческото виждане на духовниците от Мистериите. Повечето хора бяха много несъзнателни и за това, което представляваше важното въплъщение на Христос и събитието на Голгота. Но човечеството трябва да живее с пълно съзнание за въплъщението на Ариман по време на опустошителните събития, които ще се случат в материалния свят…

Ариман се подготвя от духовния свят за въплъщението си, като се старае по какви ли не начини, успоредно с тази подготовка, възможно най-силно да заблуди и да поквари човечеството на земята. Задачата на хората през следващата фаза на нашата цивилизация е да очаква въплъщението на Ариман с такова съзнание, което ще им помогне за по-добра духовна подготовка. Чрез самия (въплътен) Ариман човечеството ще осъзнае какво може и най-вече какво не може да се постигне единствено с изучаване и ползване на материалния свят. Хората трябва да имат пълно съзнание за сигурното въплъщение на Ариман и да бъдат все по-будни и будни във всяка област, за да разпознават с по-голяма и по-голяма яснота тенденциите в живота, които водят към Аримановото въплъщение. Трябва да се научат от духовната наука как да намерят ключа за живота и по този начин да разпознават и контролират теченията, водещи към въплъщението на Ариман.

Нужно е хората да са наясно, че Ариман ще живее сред тях на земята, както и че самите те могат да определят какво да научат или да получат от него. Обаче няма как да го постигнат, освен ако отсега-нататък не вземат контрола над определени духовни и недуховни течения. В противен случай те ще бъдат използвани изцяло от Ариман, за да държи съзнанието на човечеството в дълбоко непробудено състояние и в невежество за неговото бъдещо въплъщение. Ако има пълна власт (над тези течения), след като се въплъти на земята, ще завладее (чувствата на) хората и ще ги изкуши и подмами да спрат земната еволюция.”

(Събр. съч. 191/3)

 

“Един чудесен начин да попаднем в лапите на Ариман е да отхвърлим всичко, свързано с познанието, заради религиозна принадлежност или да настояваме, че чистата вяра е достатъчна. Ако хората се държат здраво за тази чиста вяра, те осъждат душата си на застой, а мъдростта, която трябва да бъде спасена от Ариман, няма да намери брод към тях. Важното е не дали хората приемат или не мъдростта на бъдещето, а дали те работят върху нея. И тези, които го направят, трябва да вземат върху себе си тежкото задължение да спасят земната култура за Христос…”

(Събр. съч. 191/4)

 

* * *

„Когато Христос беше на Земята, Сатаната беше в астралното поле. Сега е обратното – Сатаната е на Земята, а Христос действа в астралното поле. Сатаната ще се въплъти тук, в Европа, в един царствуващ дом, ще привлече към себе си всички отрицателни елементи, след което най-после ще бъде разпнат.“

Учителя (из извънредната беседа “Ходете във виделината”, 27.09.1911)

Важно уточнение:
Под думата “Сатана” в беседите на Учителя и в Библията се подразбира онзи дух от йерархията на падналите ангели, когото Щайнер нарича “Ариман“.

Всичко, което има да се случи, цели да отвори очите на човечеството, че пътят на материализма е път на ограниченията и води към задънена улица.

През нашата епоха Бялото Братство, изпълняващо Божията Воля, иска хората да развият едно по-високо съзнание, без да губят своята индивидуалност и духовна свобода. Ариман обаче желае точно обратното –  човекът да живее, ръководен от несъзнателни и низки инстинкти, подобно животните, макар и надарен с интелект. Това е най-добре представено от съвременното схващане, че човекът е произлязъл от маймуните и днес той е просто най-еволюиралото животно.

Ариман иска да направи от човека един морален автомат. Да следва определени шаблонни, общо приети методи на поведение и държане. Да го лиши от личната инициатива за проява на свободната воля. Той е вдъхновител на най-крайните форми на научен материализъм: доктрината, че няма такова нещо като дух или душа; че самият живот сам по себе си не е живот, а само сложна система от механични процеси и т.н. На емоционално ниво Ариман работи в човешките подсъзнателни инстинкти, като набляга на страха, омразата и стремежа за власт, пари и удобства.

Този тъмен дух има за цел да попречи на човечеството да направи скока към шестата културна епоха, когато християнството ще има нужните условия за разцвет. Ариман цели да отклони колкото може повече хора от естествения еволюционен път, като непременно ще опита да направи това с цялото човечество вкупом.

Ариман идва (по-точно може би вече е дошъл, макар да е още дете) с конкретната задача да покаже на човечеството докъде може да се стигне само с материализма и създаваните от него „сигурност“ и „удобства“.

Всичко това е допуснато свише за нашето правилното развитие, за да ни пробуди от дълбокия сън, в който цялото човечество е изпаднало.

Противникът на Христос ще е въплътено могъщо същество, на което му е дадена огромна власт над човечеството, макар и краткотрайна. Това същество ще дойде във време на войни и ще установява глобален мир. Той ще контролира както икономическия живот (никой няма да може да купува и продава без неговия знак), така и духовния (всеки, който не изповядва сатанинската му религия ще бъде подложен на гонения).

Привидното миротворчеството и чудесата, които ще демонстрира, ще му осигурят нужната подкрепа за да стане властелин на цялата планета. И едва тогава, когато вече всеки отделен човек е зависим от него, ще покаже истинското си лице. Но това ще бъде само временно, тъй като властта му на Земята ще бъде временна, а след неговия крах (според Откровението на Йоан), ще настане нова и светла епоха, в която верните на Христос ще живяват в мир дълги години.

„Защото ще дойде Син Човеческий в славата на Отца Си със Своите Ангели, и тогава ще въздаде всекиму според делата му.“ (Мат 16:27)

 

А ето и как ще ни говори Ариман, когато подчини временно човечеството.

Има изключително много символика и истина в този кратък откъс:

https://www.youtube.com/watch?v=K1O6Y9xeddY

COMMENTS