Пришествието на Антихриста в Библията

"Затова веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях! Горко вам, които населявате земята и морето, защото дяволът е слязъл при вас с голям гняв,

„Затова веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях! Горко вам, които населявате земята и морето, защото дяволът е слязъл при вас с голям гняв, като знае, че му остава малко време.“

Откровение на Йоан 12:12

 

„Тогава се почуди цялата Земя и тръгна подир звяра; и се поклониха на змея, който бе дал власт на звяра, поклониха се и на звяра, казвайки: кой прилича на тоя звяр, и кой може да воюва с него?

Нему се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулства; даде му се и власт да воюва четирийсет и два месеца.

Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името Му, жилището Му и ония, които живеят на небето.

И даде му се да воюва против светиите и да ги победи; даде му се власт над всяко коляно, език и народ.

И му се поклониха всички жители земни, чиито имена не са написани в книгата на живота при Агнеца, заклан от създание-мира.

Който има ухо, нека чуе.“

Откровение на Йоан 13:3-9

 

„И видях небето отворено, и ето, кон бял. Оня, Който яздеше на него, се нарича Верен и Истинен, и Той праведно съди и воюва; очите Му бяха като огнен пламък, а на главата Му имаше много корони и написано име, което, освен Него, никой не знаеше. Той беше облечен в дреха, обагрена с кръв, и името Му – Слово Божие. А небесните воинства, облечени в бял и чист висон, следваха подире Му на бели коне…

Тогава видях звяра и царете земни и техните воинства, събрани, за да воюват против Седналия на коня и воинството Му. Звярът биде хванат, а с него заедно и лъжепророкът, който бе вършил личби пред него, та заблуди ония, които бяха приели белега на звяра и се кланяха на образа му: и двамата бидоха живи хвърлени в огненото езеро със запален жупел; останалите пък бидоха убити с меча, излизащ из устата на Оногова, Който седеше на коня; и всички птици се наситиха от плътта им.“

Откровение на Йоан 19:11-14 + 19-21

 

„Видях, че от небето слизаше Ангел, който имаше ключа от бездната и голяма верига в ръката си; той хвана змея, древната змия, която е дявол и сатана – и го свърза за хиляда години; след това го хвърли в бездната и го заключи, като тури печат върху му, за да не прелъстява вече народите до свършека на хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. И видях престоли и седналите на тях, на които бе дадено да съдят; видях и душите на обезглавените заради свидетелството Исусово и заради словото Божие, и ония, които се не поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си. Те оживяха и царуваха с Христа през хилядата години;“

Откровение на Йоан 20:1-4

 

„Гледах, как тоя рог водеше борба със светиите и ги надвиваше…

Той   ще   говори  думи  против  Всевишния, ще  изтощава  светиите  на Всевишния, и  ще  замисли  да  промени времена и закони; и те ще бъдат предадени в ръката му…“

Даниил 7 : 21, 25

COMMENTS