Пътят към световно правителство и невиждана диктатура

"Някои дори вярват, че ние (Рокфелер) сме част от таен заговор, който работи срещу интересите на Съединените щати, характеризиращи мен и моето семейст

„Някои дори вярват, че ние (Рокфелер) сме част от таен заговор, който работи срещу интересите на Съединените щати, характеризиращи мен и моето семейство като ,,интернационалисти“, които участваме в конспирация с конкретни хора от цял свят, за да се изгради една по-интегрирана глобална политическа и икономическа структура – единен свят, ако щете. Ако това е моя отговорност, аз съм виновен и аз съм горд с това.“

 Дейвид Рокфелер

 

„Да вземем ООН, която е създадена специално за сигурността по света. Готови сме за войни, защото сме взели всевъзможни превантивни мерки. Имаме НАТО, имаме бойни дивизии, джипове, обучени хора. Но как е при епидемиите? Имаме ли толкова учени и лекари, колкото самолети и палатки? Ако работеше нещо такова, като едно световно правителство, щяхме да сме по-добре подготвени.“

Бил Гейтс

 

„Има само една тема в цялата ни работа – ние трябва да намалим броя на населението. Или правителствата ще направят това по нашия начин, чрез добри, чисти методи, или те ще имат неприятности, подобни на онези, които имаме ние в Салвадор, или в Иран, или в Бейрут. Населението е политически проблем. Щом населението е излязло от контрол, то е необходимо авторитарно правителство, дори фашизъм, за да бъде намалено…“

Томас Фергюсън, бивш чиновник от Държавния департамент на САЩ по въпросите на населението

 

„Имам чувството, че климатичните промени може би са проблем, който е толкова сериозен, колкото и войната. Може би ще се наложи да оставим демокрацията настрана за известно време.“

Джеймс Лавлок, британски учен

 

До неотдавна тази тема се смяташе за пълна измислица или конспиративна теория, но сега най-богатите хора на света открито я предлагат като добра идея.

Тези хора умишлено все по-често внушават на широката публика как хората убиваме планетата и как единственият възможен спасител е едно световно правителство с разширени правомощия.

За да бъде подтикнато човечеството да приеме този мракобесен ред, то ще бъде отведено до ръба на оцеляването чрез Трета световна война, лабораторно създадени болести, глад, жажда, мизерия, инсценирани терористични атаки, цензура на медиите и т.н.

В допълнение към това, се очакват и множество земни катаклизми, част от които които също не е изключено да бъдат изкуствено предизвикани.

Както Щайнер, така и други със свръхсетивно зрение са единодушни, че краят на петата културна епоха ще бъде съпътстван от ред природни бедствия. Те са необходими за следващата шеста културна епоха и най-вече за следващата шеста коренна раса. Тези природни катастрофи ще имат силен преобразуващ характер за цялата планета, но земите на Северна Америка ще са едни от най-засегнатите, при това ще са от първите. Западна и Централна Европа пък ще бъдат буквално унищожени от предстоящата война. В известен смисъл балканския полуостров е на завет ще бъде на завет от по-сериозните бедствия, ако местните народи изпълняват Божията Воля и вместо да воюват със злото станат оръдия на Доброто. Но все пак всичко ще се усети осезаемо и тук.

За начина на налагане на Новия Световен Ред нека имаме предвид думите на д-р Гълъбов:

„Когато човекът се намира на границата на своята издръжливост, той става силно внушаем. В такъв момент в съзнанието му лесно могат да бъдат имплантирани нови поведенчески модели, които да бъдат временни или трайни и неизличими в зависимост от типа нервна система на индивида. Предизвикването на силен страх, гняв или тревога повишават изключително много внушаемостта и това се използва много умело за манипулиране както от страна на религиозните водачи, така и от политиците.“

„В тълпата човек има изключително висока внушаемост, губи своята идентичност, дори своята човечност, морал и чувство за отговорност, и се слива в една аморфна маса, която може да извърши както изключително жестоки деяния, така и велики подвизи. Когато някой е част от тълпата, той се държи така, сякаш е поел голямо количество опияняващо вещество, напълно замъгляващо разсъдъка му.“

А също и:

„Само един сигнал е достатъчен, за да превърне тълпите от мирни селяни и работници в мощни войнства, които ще бъдат готови да се разкъсат на парчета.“

Уинстън Чърчил

 

„На конформизъм в неговите драстични прояви се натъкваме в моменти на паника, завладяваща огромна маса хора… Конформеното поведение се проявява при тълпи, завладени от общи настроения и чувства. Когато хората са настроени на една вълна, е достатъчна и една искра, за да се разгори страшен пожар. Представите, възникнали у един или у малцина в рамките на колективната нагласа, понякога дори и лъжливи, фантастични, могат като лавина да увлекат околните.“

М. Линецки

Колкото до въпроса “Кога?”, смятам, че причината никой да не указва точното време е не в недостатъчно ясно виждане, а от задължението да се пазят тайни. Хората не трябва да получават знания наготово, а да са будни – това иска Небето от нас. Според мен до края на това десетилетие нещата все още ще бъдат относително спокойни, докато елита е концентриран в подготовката на своя режим. Дотогава и ние трябва да подготвим себе си и нашите ближни за онези времена. След това никой няма да ни даде думата…

Тогава единствената „истина“ ще е тази, която властващите проповядват. А каква е тя и днес четем на правителствения сайт на САЩ – America.gov:

„Конспирационните теории съществуват само в света на митовете, където въображението не познава граници, страховете заглушават фактите, а доказателствата се пренебрегват.“

COMMENTS