Вakcинaтa против духовност

Още един сигурен знак, че живеем в последните времена на една епоха, е едно наскоро сбъднало се пророчество от Рудолф Щайнер. Правилното разбирането о

Още един сигурен знак, че живеем в последните времена на една епоха, е едно наскоро сбъднало се пророчество от Рудолф Щайнер. Правилното разбирането от човечеството на този опасен и чудовищен план може да се окаже решаващо за нашето общо бъдеще. В противен случай още при следващото си прераждане на Земята ще усетим жестоките последствията от днешното си бездействие. Ето какво точно казва д-р Щайнер:

„По лицето на Земята се разиграват сложни процеси и събития и Духовете на Светлината участват в тях по един правилен начин, обаче Духовете на Мрака се стремят да внесат в тези процеси и събития пълна обърканост, пълно безредие… Занапред човешките тела ще се развиват така, че те ще стават все по-отворени за влиянията на Духовния свят, но на свой ред материалистичният светоглед, който ще се разпространява все повече и повече, следвайки указанията, идващи от Духовете на Мрака, ще работи срещу тях, и то с материални средства. Ето защо Духовете на Мрака ще инспирират своите, бих казал, хазяи – хората, в които те пребивават – да изнамерят такива лeкaрствeни средства, с които да имунизират децата. Така че още в ранна възраст поривът към спиритуалност, към духовност, да бъде окончателно прекъснат.

Както днес телата биват имунизирани срещу една или друга болест, в бъдеще децата ще бъдат имунизирани с определена субстанция – тя ще бъде произведена на всяка цена, така че чрез тази имунизация хората ще бъдат предпазени от склонността да пораждат в самите себе си всевъзможните глупости, свързани с духовния живот. Естествено тук „глупости“ е казано от гледната точка на крайните материалисти…

Основната тенденция е ясна. Да се открият такива лeкaрствeни средства, които след съответните имунизации ще блокират естествената склонност към духовни идеи, така че през целия си живот хората ще вярват единствено в сетивната материя. И както медицината е въвела масовата вakcинaция срещу болести като туберкулозата, така в бъдеще ще се правят масови имунизации против влечението към духовния свят! Този е само един от парадоксите, които ще зачестят още в близкото бъдеще, за да се внесе обърканост във всичко онова, което Духовете на Светлината свалиха долу на Земята след тяхната победа в Духовния свят.

Естествено, за целта трябва да бъде внесена преди всичко обърканост във възгледите, в светогледите на хората; преди всичко трябва да бъдат деформирани техните понятия, техните представи. Тук сме изправени пред една голяма, сериозна опасност и трябва да запазим пълно самообладание, пълна яснота на съзнанието. Точно в тази област от живота се подготвят бъдещите събития.“

В статия от 07.06.2011г. с името „Важно: Изнамериха вakcинa против влечението към духовното“ в otizvora.com четем важни детайли около този зловещ заговор срещу човечеството:

На 13 април 2005 година – едва в първото десетилетие на третото хилядолетие – един учен, на когото името засега не е известно, изнася лекция в Пентагона, за да представи предмета на своята разработка: вakcинaтa FunVax. Най-вероятно ученият, скоро след като информацията за FunVax се разпространи и достигне до повече хора, ще бъде идентифициран. Но по-важна от името му е идеологическата му закваска, а вероятно тепърва ще се проследяват и връзките му със знайни или незнайни тъмни организации.

FunVax – съкращението не идва от думата fun (забава, въпреки че тези, които я разработват може и да се забавляват), а означава Fundamentalism Vaccine. Вakcинa срещу религиозния екстремизъм. А що е религиозен екстремизъм? Да изгаряш книги и библиотеки като Александрийската, да се самовзривяваш заради няколко девственици на оня свят, да си убеден, че си свидно чедо на Бога, а хората от други народи са плюнки и животни? Може би – поне за мен това са най-честите проявления на религиозния екстремизъм.

Но ученият, водещ презентацията за Пентагона, дава други определения. Още в началото на монолога си той не прави никаква разлика между религиозното чувство като цяло и фундаментализма (екстремизма). Например той казва: „А тази графика ни показва човек, който не е фундаменталист, не се определя като религиозен…“

Точно от минута 3:00 на клипа https://youtu.be/eUdUCjzTfwI презентацията продължава с прокарването на същите убеждения:

„Виpусът (който представлява и самата вakcинa) ще имунизира срещу този ген VMAT2 (наричан още Божият ген) и резултатът ще е този, който показах – фанатикът ще бъде превърнат в нормален човек.“

Казано с други думи, вakcинaтa по химически път и чрез въздействие върху допамина, катехоламините, серотонина и други невромедиатори ще неутрализира действието на гена, свързван с проявлението на религиозните чувства и отношения. Така всеки, който е вярващ („екстремист“ според цитирания учен), ще бъде превърнат в „нормален човек“ (отново според личните убеждения на учения за „нормалност“). Подробностите от областта на химията и биологията са от статията в New York Times.“

Тук е важно да се уточни, че от клипа стават ясни още две съществени неща: 1) ученият и неговият екип вече са получили предложение от Пентагона за финансиране на разработката; 2) вakcинaтa-виpуc може да се разпространява по въздуха, както се разпространява грип, като ученият директно прокарва идеята по този начин безогледно да бъде осакатено населението на Афганистан и тем подобни „екстремисти“.

Излишно е да акцентирам и да натрапвам в каква голяма степен предреченото от Щайнер за нашето време вече е един факт, с който тепърва ще се наложи да живеем. Ключовото тук е, че научаваме що-годе навреме за този пробив на тъмните Духове и хората, чрез които се изявяват. Дължим много на американския сержант, който със смелото си действие рискува да последва съдбата на един друг „предател“ – редник Брадли Манинг, който изобличи някои от военните престъпления на Пентагона. Дори да не е прав, че вakcинатa вече е създадена и използвана, приносът му си остава значим – а и би означавало, че научаваме за работата по вakcинaтa съвсем навреме.

А особено много продължаваме да дължим и на Щайнер за подробностите, които очертават следващите стъпки в разпространението на тази вakcинa или другите, които неминуемо ще бъдат създадени на нейна основа. Важна подробност в цитата от Щайнер по-горе е, че ще дойде време, когато децата ще бъдат имунизирани от ранна възраст срещу „религиозния екстремизъм“. Защо? – Със сигурност в един момент на Пентагона и тъмните сили, които дърпат конците на тази военна машина, ще им стане ясно, че аерозолното престъпление, наречено FunVax, не дава очакваните (масови) резултати.

Извод от казаното дотук: Битката с вakcинитe като цяло трябва и ще продължи. Другите вakcини, макар и в по-малка степен от FunVax, имат сходен принцип на борба с духовните сили в човека. А както излиза, няма да има никакъв проблем FunVax да се поставя и под камуфлажа на вakcинa против гpип или туберкулоза.

За да е успешна офанзивата на тъмните духове срещу човешкия Аз, по-напред трябва да бъдат неутрализирани защитните обвивки на този Аз: физическото тяло, астралното и етерното. Вakcини като FunVax са едно оръжие, което, ако бъде прилагано в детска възраст, ще действа срещу трите тела едновременно! Всичко това, разбира се, налага много по-подробни обяснения.

И още повече (Мат 18:20) сам Христос каза: дето са двама или трима събрани в Мое име (сиреч – в Името на Любовта), там съм Аз посред тях.

Интересно е, че и Олдъс Хъксли, авторът на антиутопията „Прекрасният нов свят“, в лекция пред медицинския факултет на Университета в Сан Франциско през 1961 г. казва следното:

„В следващото или в някое от поколенията след него вече ще има фармакологичен метод, който да прави хората да обичат своята робия и слугуване и така да се каже ще понасят диктатурата без сълзи. Създаването на един вид безболезнени концентрационни лагери за цялото общество, в които независимо че хората всъщност ще бъдат с отнети свободи, те дори ще се радват на това, защото съзнанието им ще бъде отвлечено от всяко желание за бунт – чрез пропаганда, промиване на мозъка или последното засилено с помощта на фармакологични методи.“

COMMENTS