Основни принципи на Новия Световен Ред

„Обществата, образуващи световния елит, имат ясна цел, която включва депопулация на планетата, прикрита като загриженост за околната среда и климатичн

„Обществата, образуващи световния елит, имат ясна цел, която включва депопулация на планетата, прикрита като загриженост за околната среда и климатичните промени, и осъществявана чрез (все по-тираничен) държавен контрол. Те самонадеяно публикуват плановете си, защото най-добре скритото е това, което на открито, но малцина му обръщат внимание.“

Сюзан Посел, Activist Post

„Цената на апатията към обществените дела е да ни управляват зли хора.“

Платон

„Овластените управляват с насилие. И колкото по-рано се освободим от илюзията, че не е така, толкова по-рано ще започнем да взимаме смислени решения: дали, кога и как да им се противопоставим.“

Дерик Дженсън

„Тези, които са готови да отдадат своята свобода, за да получат краткотрайна защита от опасностите, не заслужават нито свобода, нито безопасност.“

Бенджамин Франклин

„А Петър и апостолите в отговор рекоха: Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците.“

Деяния на апостолите 5:29

„Вие сте скъпо откупени; не ставайте роби на човеци.“

Първо послание на ап. Павел до коринтиани 7:23

Тук накратко представям основните средствата, чрез които елитът цели да наложи и установи за вечни времена Новия Световен Ред. В следващите теми отделните въпроси ще бъдат разгледани в по-голяма дълбочина.

  1. Международна армия
  2. Международна полиция
  3. Световна инвестиционна банка
  4. Световно правителство под флага на Обединените Нации
  5. Световна банка за опазване и съхранение на планетата, което значи всички “зелени” движения ще бъдат обединени под покрива на тази институция или иначе ще бъдат принудени да изчезнат.
  6. Световна религия, при която доктрините на досегашните църкви ще бъдат разрушени из корени и заменени с една Нова световна религия на “Епохата на Водолея”.
  7. Световна класификация за расите, включваща определяне положението на човеците роби, предназначени да изпълняват определени задачи, независимо дали искат или не.
  8. Концентрационни лагери – квартири на Обединените Нации за тези, които не възприемат Новата система.
  9. Световна земеделска система и Система за осъществяване на пълен контрол върху храните.
  10. Планира се унищожаване на всички хора, които вярват в Библията или прекланящи се пред Исус Христос, както и пълно отстраняване на Християнството. За да се постигне този план, Новият Световен Ред постепенно променя националните закони, имащи връзка с християнските вярвания и символи.

Това което трябва да бъде разбрано е, че никой няма да остане свободен да поддържа своето старо вярване и в същото време да влезе в Ню-Ейдж религията на Сатаната. Това ще бъде невъзможно. За тези, които не приемат Новия Световен Ред, неговите служители са подготвили преобразователни концентрационни лагери.

А ето и кратък тълковен речник на най-популярните фрази, използвани от злодеите в сянка:

Когато ви говорят за:Разбирайте:
Край на бедността по целия святЦентралните банки, МВФ и Федералният резерв ще контролират всички финанси
Премахване на глада, подобряване на качеството на храната, устойчиво земеделиеГМО, пестициди, насилствено намаляване на световното населие
Осигуряване на по-добро здравеМасови вakcинaции
Всеобхватно и безпристрастно качествено образование за всичкиПропаганда и промиване на мозъци чрез задължителна централизирана образователна система от люлката до гроба
Осигуряване и устойчиво управление на питейната вода и канализация за всичкиПриватизиране на всички водни източници, без се забравя флуоридизацията им.
Поощряване на устойчив и всеобхватен икономически ръстСвободни търговски зони изцяло в интерес на мегакорпорациите.
Гарантиране на устойчиво потребление и производствоПринудителна политика на икономии, лишения и глад
Вземане на спешни мерки в борбата с климатичните промениЗадушаване на малките производители, въглеродни такси, данъци за всеки, който диша
Защита, възстановяване и устойчива експлоатация на континенталните екосистеми, устойчиво управление на горите, прекратяване на загубите в биологичното разнообразиеВсе повече ограничения по екологични причини и по-голям контрол над ресурсите и минералите
Всеобщо обединение и премахване на границитеПълна диктатура по целия свят

COMMENTS