Още пагубни фактори за детското възпитание

Все по-силно съзнанието на децата и юношите, чрез медиите, е непрекъснато атакувано от насилие, псевдокултура и порноиндустрията. При всичката търпимо

Все по-силно съзнанието на децата и юношите, чрез медиите, е непрекъснато атакувано от насилие, псевдокултура и порноиндустрията. При всичката търпимост хомосексуализмът не може да бъде пример в живота на едно 10-12 годишно момче или момиче. А именно хомосексуализмът и толерантността към перверзиите и моралните недъзи на обществото се стимулират непрекъснато.

Телевизията буквално ни хипнотизира и залива с послания, които ние дори не осъзнаваме, но след това действаме според тях! Процесът на промиване на мозъка се извършва не само пряко чрез учебния процес, но и чрез анимационни филмчета за деца, игрални филми за деца и възрастни, чрез видеоигри, чрез различни шоу програми и музика, чрез насаждане на определени модели на поведение и мислене като се използва знанието за функционирането на човешкия ум и подсъзнанието! Един от начините, чрез които може да се задълбочи полухипнотичното състояние, което настъпва при заставането пред включен телевизор, е, да се остави черен или празен всеки 32-ри (или 25-ти) кадър, на това, което се излъчва или прожектира. Така се създава специфична пулсация от 45 удара в минута, която се усеща само от подсъзнанието и е идеална за настъпване на състояние, при което човек е много податлив на внушения. Представете си всеки ден колко децата и възрастни седят с часове пред телевизора. И така със всяка минута и с всеки час, които престоявате пред телевизора вие и децата ви ставате все по програмирани и обработени и загубвате все повече способността си да мислите ясно и трезво.

При гледане на ТВ, след 30 сек, съзнанието на човек изпада в напълно възприемчиво състояние. Това означава, че информацията която се подава прескача съзнателния контрол на лявото полукълбо и отива направо в подсъзнанието, неосъзната. Повтаряемостта на стимула гарантира допълнително ефикасността на внушението. А после хората се чудят защо мислят и действат по определен начин! Така подмолно те вкарват в някакъв стереотип. Духовността и извечните добродетели, изявени от Христос, остават някъде извън обсега на тази обработка и насаждана култура и дори се дискредитират по всички възможни начини. Символът на любовта, състраданието и добротата и пътеводна звезда и упование за милиони човешки същества в продължение на 2 хилядолетия бе заменен с всякакви измислени герои и постановки. А нерядко окарикатуряван, дори оплюван целенасочено, за да бъде забравен. Тези, които го разпънаха преди 2 хиляди години, сега искат да разпънат на кръст и да унищожат нашата вяра в любовта и доброто. Защото страхът отстъпва пред вярата, любовта и знанието. Не можеш да манипулираш този, когото не го е страх и който слуша гласът на сърцето и има ясен разум. Невъзможно е манипулираш този, който е осъзнал своята истинска сила, стойност и цел в живота. Силата е безполезна пред онзи, който е осъзнал своята истинска и вечна връзка със своя Отец и Създадел. Затова именно се прави всичко възможно хората да останат в невежество, да не могат да мислят, да забравят духовната си природа потънали в материалното и така да бъдат под непрекъснат контрол.

Използва се имитиране и подмяна на християнските истини и ценности, като външно изглежда, че се запазва формата й, но се подменя същността й. Големият брой християнски секти на Запад доказват, че западното общество се е лишило от духовната опора и вярата в Спасителя.

Под благовидния предлог да се доведе младото поколение до идеята за интернационализъм и космополитно възприятие се размиват моралните граници и ценности и се подготвя почвата за безпрепятствено идване на власт на едно световно неизборно правителство. Терминът „интернационализъм“ се популяризира с цел прикриването на съединената финансова, политическа и икономическа световна сила с цел установяването на Световно правителство.

Разрушаването на вековните традиции, подмяната на християнските ценности и идеали, антирелигиозната пропаганда и атеистичното възпитание на децата създават хора, отчуждени от Божественото. Използвайки разочарованието от изминалите 45 години и комунистическите „ценности“, които, както видяхме, са рожба на еврейската мисъл и изолацията от лъскавия и „демократичен“ Запад сега на дневен план излиза консуматорството и стремежът към материално обезпечения Запад и към неговата „култура“. Насаждат се безразличие и антипатия към всичко родно, което се свързва изкуствено с комунистическото минало. У много млади хора се изгражда мнението, че това което идва от САЩ и Западна Европа е най-доброто и най-правилното, а ние сме диваци, варвари и недоразвити. Страната ни беше залята с холивудска чифутска псевдокултура. Българинът като че ли все по-ускорено започва да приема фалшивите модели от САЩ и Западна Европа – една субкултура, която декултуризира останалата част от човечеството. Многозначителен е и факта, че българското правителство и президентство удостоиха с орден „Стара планина“ един западен професор, който изказа мнението, че може би кирилицата ни трябва да бъде подменена с латиница!

COMMENTS