Слънчева ли е „Слънчевата педагогика“?

"Когато вече мене няма да ме има, ще се нахвърлят като оси върху вас, ще потърсят печалба от Словото. Аз дойдох да ви обогатя духовно, а не материално

„Когато вече мене няма да ме има, ще се нахвърлят като оси върху вас, ще потърсят печалба от Словото. Аз дойдох да ви обогатя духовно, а не материално. Скъпо ще платят тия, които мислят да се обогатяват от беседите, да коригират това, което не знаят, да пишат съчинения от моите книги.

Учителя

 

Докато сме на темата за заблудите в образователната система, нямам право да подмина и една малко болна за мен тема, а тя е бизнесът, в който малка група хора, самоизбрала се да управлява „Общество Бяло Братство“, опитва ден след ден да превърне учението на Учителя в доходоносен бизнес.

От известно време в братските среди, а и извън тях, циркулира схващането, че Учителя е дал цялостна система за образование и възпитание на децата под името „Слънчева педагогика“. Истината обаче е, че този термин не е въведен от Учителя, а e по-скоро една маркетингова фраза, която се използва за разпространението на някои доста скъпоплатени услуги, като новооткритото „братско“ училище „Изгрев“ в София.

Учителя никога не е създавал педагогика за малцина избрани. Неговите педагогически методи, записани от брат Боян Боев, трябва да се приложат в държавните училища, натам да е насочено нашето усилие, а не да си правим бизнес школи за собствено облагодетелствуване.

Учителя е искал всички хора да бъдат добре и да бъдат духовни, а не само малцина. Той е казал да предадем Учението на целия народ. А това, за което ще дума в следващите страници, е злоупотреба с името му, което става все по-популярно. Учителя от първата до последната беседа ни учеше на едно – работа за Цялото. Великото, общочовешкото не може да се ползва само от избрани – то е за всички!

Бих се радвал, ако някой може да ми обясни израза „Слънчева педагогика“ в контекста на въпросното училище. И по-точно:

Какво е общото между една инициатива, достъпна само за малка и „богоизбрана“ част от обществото и Слънцето, което дава безкористно на всички същества – на малки и големи, на грешни и праведни, на бедни и богати?

Идеята за братско училище наистина е прекрасна, Божествена! Реалиазацията обаче … Е, и тя е хубава! Поне за няколко човека, които стоят в нейната основа и още не са разбирали каква карма си навличат с подобно светотатство.

Но за да не бъда голословен, нека разгледаме сайта на училището – там подробно е описано следното:

„Идеята за детски клуб в селището „Изгрев“ се реализира през 30-те години на 20 век и получава своята реализация след разговор с Учителя Петър Дънов. Намират се подходящи свободни дървени помещения и майките са поканени на родителска среща. Те радушно посрещат идеята и задружно определят деня на откриването на детския клуб.

От този ден, три пъти седмично, детският клуб е отворен. Децата идват в клуба през свободното си време и се занимават с пеене, музика, творчески игри, издава се детски вестник, организират се детски екскурзии сред природата, педагозите на практика прилагат новите идеи за работа с деца в обучението и възпитанието.

Интересен опит с прилагане на методите и упражненията от слънчевата педагогика е създадената през 1947/1948 година детска колония за деца от цяла България – по инициатива на Георги Тахчиев и с помощта на Кина Тахчиева. „Колонията в Мъглиж” е с долна възрастова граница от второ отделение (втори клас). Всички стават рано, пеят, играят паневритмия, свирят, живеят в пълна хармония и приятелство – основа на новата педагогика. Трудностите посрещат спокойно и с песен. Ръководителят на колонията Г. Тахчиев и музикантката Мария Златева, която води заниманията по музика, беседват често с децата с различни възпитателни цели. Споменът за детската колония в Мъглиж остава и до днес в участниците в това опитно училище.“

Колко жалко обаче, че са пропуснали да уточнят каква такса е взимал Учителя от участниците в детския клуб, или пък Георги Тахчиев от своята колония за деца, в която е подслонявал и подготвял подсрастващите за един чист и свят живот. И какви приходи е имал Учителя от Школата на „Изгрева“ и от своите лекции, чиито пример уж следваме и проповядваме?

След това четем в сайта: Такса – 6000 лв на година, без това да включва допълнителните такси – за прием (100 лв), за учебни материалии и помагала, за допълнителни занимания, храна, транспорт (180 лв/м) и т.н.

Длъжен съм да отбележа, че таксите и на другите частни училища в столицата са сходни (започват от 4000 лв), но остава въпросът с тях ли да се сравняваме.

„Защото, казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно.“ (Матей 5:20)

Когато използваме финансовата печалба като мотив за дадено действие, то винаги води до своето негативно изкривяване във времето. Печалбата сама по себе си не допуска едно нещо да е от полза за всички хора. Тя работи в името на едно или няколко лица, но никога за всички, за общото благо. Така че няма как частно образование, основаващо се на лични финансови интереси да даде добри плодове за цялото общество. Ако някой не е съгласен, нека се замисли за поне един пример, в който приоритет е печалбата и имаме справедливост. Такъв няма.

 

В интернет научаваме още, че за тези пари не става въпрос за някое обикновено училище, а за елитно – ако не друго, поне откъм лукс: скъпи компютри на Apple, фитнес зала и т.н. И се питам…

На това ли се основава методиката на Учителя?

И духовните хора ли привличаме с този лукс или една друга категория?

Така ли вдъхваме импулс за равенство и братство?

Така ли представяме Учителя пред обществеността?

И на това ли ни научи онзи Велик Дух, който ни каза в прав текст:

„Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.“ (Мат 6:24)

Друг интересен факт е, че училището е изградено от даренията на братя и сестри, които едва ли са били запознати, че не се строи братско училище, а такова за елита, който може да си го позволи.

И при положение, че заради името на Учителя има толкова голяма подкрепа от хората от цял свят (а може би и субсидии от държавата за частни детски градини и училища), мисля, че при желание таксата можеше да е много по-различна, вместо да потъпкваме толкова жестоко Христовия призив „Даром сте приели, даром давайте.“

Освен ако целта не са майки и бащи, търсещи нещо модерно и тузарско, което ще ги отличава, ще ги прави „духовни, добри и щедри родители“ в очите на обществото. Накратко – хората, които смятат, че това, което си струва да бъде научено, се купува с пари.

А ето как сам Учителя описва една подобна идея:

„Могат да ни дадат едно начално училище с четири отделения, една прогимназия и една гимназия; две години са достатъчни, за да се видят резултатите. Без да се вдига шум, ще се приложи новият метод, по който може да се възпитава занапред.“

Пак ли не можахме да го разберем?

И метод, който струва близо десет хиляди лева на година (с допълнителните такси), колко българи очакваме да го разберат, приемат и разпространят?

Друг въпрос: Как се съчетава програмата на МОН, включваща десетки лъжеучения с идеите на Учителя?    

И още един: Като ученици на Учителя не знаете ли какво е отношението му към ваксините? Нека припомня:

„Статистиката показва, че онези деца, които се присаждат, умират повече, отколкото ония, които не са присадени. Изобщо неприсадените деца по-малко заболяват, по-малко умират. При това, има един закон, според който, ако не дадеш твоето дете да го присадят, да го ваксинират, считат те невежа и те държат под отговорност, че не вървиш в пътя на науката. Статистиката обаче показва, че въпреки това резултатите не са по-благоприятни.“

А на сайта на училището четем:

„Представяне на необходимите документи за кандидатстване: … имунизационен паспорт …“

Може би и ваксинирането на „слънчевите деца“ е норма за въпросната педагогика, дадена от Учителя.

Според данни от 4.11.2014 г., за период от 8 (осем) месеца, 27.02.2013 – 28.10.2014, имаме следното положение: усвоени са 73 346 лв от дарения, и са изискани нови 58 000 лв, за да бъде довършено училището. Изразходени са 30 053 лв за проектиране, при положение, че в братството има множество архитекти, които са компетентни да извършат тези дейности и са съгласни да го направят безплатно. Защо е ползвана външна фирма тогава? Изразходени са 2200 лева за ток, при положение, че училището не работи и не се отоплява ежедневно. Защо? За какво? 2200 лв е сметката за цяла година за електричество за едно семейство.

Възниква логичният въпрос дали някой не се разпорежда еднолично и крайно безотговорно с парите на всички дарители по този проект?

Дарителите са вярвали, че дават от залъка си за прилагане на Божественото Ново учение. Какво общо има обаче проекта за частно училище с Учението?

Според мен си струва да си зададем въпроса дали „слънчевата педагогика“ не е само ПиАр за организиране на доста скъпо образование, най-вероятно насочено (по разбираеми причини) за хора извън Братството…?

Ако е така, не бих имал нищо против, но нека в прав текст си бъде представено като такова – като един частен бизнес. А не както сега да се рекламира и представя с името на Учителя, като неподправеното негово учение.

Помните ли как ни беше поднесена добрата новина от официалния сайт на „Бялото Братство“?

„Мили приятели, братя и сестри, съмишленици на идеята за Слънчева педагогика, С огромна радост споделяме, че една от най-съкровенните идеи завещани от Учителя Петър Дънов е вече факт – от 15 септември 2015 г. отваря врати училището на Слънчевата педагогика – Основно Училище “Изгрев”!“

Тъжно Много тъжно...

 

Сякаш не е много справедливо да се използва авторитетът и високия идеал на педагогическите принципи на Учителя с цел бизнес, както и да се заявява, че тези принципи ще бъдат реализирани едновременно с реализирането на учебното съдържание, спуснато от МОН, и обслужващо интересите на Злото.

Не желая да съдя никого, а само Истината все някога да излезе наяве.

И тайно ми се иска онези братя, петнящи по най-грозен начин светлото дело на Учителя, да се опомнят и проумеят (освен ако не го правят съзнателно) на кои сили служат и каква вреда носят на себе си, на Учителя, на българите и на цялото човечество.

Някои ще кажат: Ама важното е, че се прави нещо по въпроса. Да, само дето единствените, които са направили нещо наистина добро, са дарителите, които са осигурили над 100 000 лв за един такъв проект, за да има братско училище. Към момента такова обаче НЯМА.

Тези пари спокойно можеха да се вложат в купуване на някакъв парцел земя и заформяне на някаква общност, която още със самото си заформяне да е насочена към основаването на едно такова училище. Посочената сума според мен е достатъчни за подобна инициатива, особено ако се върши от хора, които са се посветили на Бога, а не за Мамона. Резултатът няма да е с толкова лъскава визия, но ще е наистина едно братско училище – от и за народа. А ако то е такова, то ще бъде и благословено от Бога и няма да му липсват даренията или доброволците, които да помагат с каквото могат.

В случая обаче е наивно да мислим, че маркетинговата стратегия на Панчеревското училище има нещо общо с Учителя. „Слънчевата педагогикан на Петър Дънов“ е чист реклмамен трик за да се прилъжат по-неосведомени и наивни родители, които имат пари. Който иска да се запознае с възгледите на Учителя по педагогическите въпроси, нека прочете „Учителя за образованието“ и сам да види каква пропаст зее между това частно училище и Учението. И само между другото – съветите в тази книга са дадени безвъзмездно от Учителя и са записани безвъзмездно от Боян Боев.

В заключение бих искал да задам един въпрос към всички, които се пишат „последователи на Учителя“:

Братя и сестри, осъзнаваме ли, че като ученици на Учителя, всяко наше неразумно действие дава лош пример и петни образа му пред хората, на които искаме да помогнем и да покажем пътя?

Нека не бъдем като чернодрешковците, които с Христовото име на уста изгониха народа от църквата и го отвратиха с изопачената си идея за Бога…

Нека поне веднъж и ние бъдем като Слънцето, като Белите Братя.

Нека си спомним думите на Учителя:

„Ето по какво се отличават двете ложи: и Бялата, и черната ложа употребяват светлината като едно средство. И едните, и другите си служат със светлината, но как? Един маг от черната ложа със светлината си служи само за себе си. Ако един такъв маг иска да погледне колко е часът, той ще обърне светлината към часовника и вижда колко е часът, само той го вижда. Когато иска да изследва нещо, той отвори, светне си и знае кое как е, но бързо след това той скрива тази светлина. Тази светлина той я държи специално само за себе си, а за другите е скрита. Тя е изключително за него. Той за окръжаващите не се грижи. Казва: „На тях не им трябва светлина“.“

С Христос или против Христос.

Среден път няма!

COMMENTS